www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Nieuwe Culturele Netwerken (uitnodiging)
Mieke Gerritzen on Thu, 4 Oct 2007 12:11:38 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwe Culturele Netwerken (uitnodiging)


Stifo {AT} Sandberg
Nieuwe Culturele Netwerken
Vrijdag 2 november 2007

UITNODIGING CONFERENTIE (english below)

De cultuur begeeft zich in een nieuw gebied. De nieuwe media zijn niet nieuw meer en de grenzen tussen verschillende kunstdisciplines zijn zo goed als opgeheven. Realiteit en virtualiteit worden gelijkwaardig, de publieke ruimte is grenzeloos. We bevinden ons momenteel in de situatie dat de gangbare platforms van positie veranderen. De musea, de publieke omroep, de kranten en tijdschriften, maar ook vertrouwde internetsites verliezen status, terwijl andere meer tijdelijke mogelijkheden voor creatieve expressie de aandacht en het succes opeisen. Wat betekent dit voor makers en producenten van kunst en cultuur?

De cultuurmaker van tegenwoordig loert vanuit zijn computer de hele dag naar alles wat er gebeurt in de wereld. Via het bloggen, googelen en gamen creëert hij een nieuwe positie. Er ontstaat een wildgroei van nieuwe mogelijkheden voor creatieve expressie via de wereldwijde netwerken. Het Cross-gebied heeft z’n bestaansrecht bewezen! Wat wordt jouw nieuwe profiel? Waar plaats je jezelf in het medialandschap? En met wie?

De Stifo {AT} Sandberg conferentie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een dag waar gerenommeerde ontwerpers, mediaproducenten, kunstenaars en filmmakers informatie uitwisselen omtrent veranderingen en vernieuwing op het gebied van mediaproductie.

De sprekers voor deze conferentie varieren van de nieuwe Internet reporters die met bloggen en gamen verslag doen tot aan de theoretici op het gebied van economie, cultuur en overheid. Ook verschillende mediakunstenaars die met hun werk een nieuw platform creëren geven een presentatie.

Het feit dat productie en creatie steeds meer in elkaar overgaan zal een belangrijk onderwerp zijn voor de lezingen en de discussie.

Locatie Theater van ‘t Woord Openbare Bibliotheek Amsterdam
Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
Tijd 9.30 uur – 17.00 uur
Toegang gratis
Language: english
Reserveren via conference {AT} sandberg.nl (verplicht i.v.m. beperkt aantal plaatsen)


Programma
09.30 am – Coffee
09.45 am – Opening conference by Mieke Gerritzen and Hans Maarten van den Brink
09.55 am – Introduction Koert van Mensvoort (moderator)
10.00 am – Lecture by Arjo Klamer
10.45 am – Lecture by Monique van Dusseldorp
11.30 am – Lecture by Frans Nauta
12.15 pm – Lunch


13.15 pm – PIPS:LAB with ‘DieSpace’, first active internet community for the diseased
14.00 pm – Lecture by Nathalie Jeremijenko
14.45 pm – Lecture by Ned Rossiter
15.30 pm – Lecture by Regine Debatty
16.15 pm – Lecture by Shu Lea Cheang
17.00 pm – Launch publication New Media in the Netherlands by Geert Lovink
17.15 pm – Drink & snack


Hans Maarten van den Brink is director of the Dutch Cultural Broadcasting Fund.
Mieke Gerritzen is head of the design department at Sandberg Institute.
Arjo Klamer is a columnist and professor of the economy of art and culture at Erasmus University, Rotterdam.
Monique van Dusseldorp is a media analyst specialising in new developments in European digital media.
Frans Nauta is a lecturer in innovation at the Hogeschool Arnhem Nijmegen and an independent consultant.
PIPS:lab are a theatre group who draw many of their themes from new digital media developments.
Natalie Jeremijenko is a design engineer and techno artist who has built digital, electromechanical and interactive systems.
Ned Rossiter is a researcher and the author of the book Organized Networks.
Regine Debatty is a journalist, a new media consultant and the founder of www.we-make-money-not-art.com.
Shu Lea Cheang is a cybernomad who created a ‘mobi-opera’ (mobile phone opera) during the last Sundance Festival.
Geert Lovink is an Internet critic and lecturer in new media at the Hogeschool van Amsterdam.
Koert van Mensvoort is an artist/scientist
--------------


Stifo {AT} Sandberg
New Cultural Networks
November 2nd 2007

INVITATION CONFERENCE

Contemporary culture-makers spy on the world through the window of the computer. By blogging, Googling and gaming they map new spaces, with an important role for the anarchy of images and text placed on YouTube, MySpace, Second Life and other communities and platforms for expression. Meanwhile, new forms of creativity are proliferating like wildfire. The Crossover has justified its existence!

Culture is searching for its bearings in an unknown territory. The new media aren’t new anymore, and the boundaries between artistic disciplines have effectively disappeared. Reality and virtuality are on equal footing; the public arena is limitless. What we’re currently seeing is that the traditional platforms are changing places. Museums, public television networks, newspapers, magazines and even familiar Internet sites are losing status, while other, more temporary means of creative expression get all the attention and acclaim. What does this mean for art- and culture-makers/producers?

The Stifo {AT} Sandberg Conference has in recent years developed into a day where renowned designers, media producers, artists and film- makers discuss and exchange new ideas and innovations in the area of media production.

What relationship should you as a maker/producer develop to the media? What does the move from organised context to organised networks mean for you? With whom will you work, and how?

The speakers at the conference are specialists to the new journalistics of blogging, theorists for economics and culture to government policy and artists that create new platforms for expression. The central topic for the lectures and discussions will be the increasing alliance of production and creation.

Location Theater van ‘t Woord Openbare Bibliotheek Amsterdam
Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam
Time 9.30 am – 17.00 pm
Entrance free
Reservations via conference {AT} sandberg.nl (obliged due to limited amount of seats)


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).