www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Public Inconvenience - publiek ongemak, workshop 26, 27 okt
Lucas Evers on Fri, 5 Oct 2007 10:21:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Public Inconvenience - publiek ongemak, workshop 26, 27 oktober, Theatrum Antomicum, Waag Society Amsterdam


(english version below)	


Workshop 'Publieke Ongemakken'

Datum: 26 / 27 Oktober 2007
Locatie: Waag Society, Theatrum Anatomicum, Amsterdam

Technologie ontworpen voor de stad laat vaak de publieke ongemakken
van ons lichaam buiten beeld. Bij het ontwerp van de openbare ruimte
wordt het openbaar toilet vaak over het hoofd gezien. We moeten het
doen met half open metalen inloop urinoirs, en steeds vaker met een
plastic 'Dixie'. Zijn de toiletten wél meegenomen in het ontwerp van de
openbare ruimte dan zijn ze weinig zichtbaar: onder de grond, of
verscholen achter gebouwen. Vaak bevestigen ze sociale en culturele
opvattingen over hygiëne en privacy. Maar wat missen we eigenlijk als
we niet onderkennen dat het openbaar toilet ook de plek kan zijn van een
verscheidenheid aan sociale en culturele uitingen?

'Publieke ongemakken' onderzoekt de ervaring en waardering van het
openbaar toilet in de stedelijke ruimte, in dit geval Amsterdam. Door
observatie en engagement zullen we onderzoeken hoe het openbaar toilet
is gevormd door culturele waarden, opvattingen en houdingen. En
vervolgens bestuderen we hoe dit essentiële onderdeel van het
stedelijk weefsel bepalend is voor onze alledaagse
ervaring van de stad.

'Publieke ongemakken' is de derde in een serie workshops over
'tussen-tijd-heid' (ín-between-ness') in stedelijke ruimten. Met
'tussen-tijd-heid' bedoelen we
de plekken en tijdstippen aan de periferie van ons dagelijks bestaan.
De momenten dat we niet hier en niet daar zijn, de plekken waar tijd
niet gedefinieerd is. De reis van huis naar werk, of de tijd die we
wachtend in een rij voor de kassa doorbrengen.

Doel, werkwijze, uitkomsten:
Tijdens deze workshop brengen we mensen bijeen rond een gezamenlijke
interesse in 'tussen-tijd-heid'. Door samenwerking en uitwisseling
willen we de ideeënvorming en het onderzoek naar dit onderwerp naar
een volgend niveau brengen. De werkwijze die we hanteren: veldwerk,
directe ervaringen, actieve brainstorms. Geen dresscode en geen
formele presentaties.

De tastbare uitkomsten van de workshop zullen voornamelijk visueel van
aard zijn en zullen worden gepubliceerd op de website. Daar zullen
de belangrijkste ontdekkingen en discussiepunten gedurende de twee
dagen geplaatst worden. Daarnaast blijven de uitkomsten ter plekke
zichtbaar, door gebruik van het (locatie gebaseerde) PlaceWare platform
van Fattoria Mediale.


Georganiseerd door: Arianna Bassoli (The London School of Economics) Johanna Brewer (University of California, Irvine) Karen Martin (Bartlett School of Graduate Studies) Valentina Nisi (Fattoria Mediale) Martine Posthuma de Boer (Fattoria Mediale)

De workshop wordt ondersteund door:
Waag Society en Fattoria Mediale.

Er kunnen 20 deelnemers aan de workshop meedoen.
Zie voor meer informatie over deelname en aanmelding de website:
http://www.inbetweeness.org/apublicinconvenience/


=======================================================


Workshop: 'A Public Inconvenience'

Date: 26 / 27 October 2007
Locatieon: Waag Society, Theatrum Anatomicum, Amsterdam

Technologies designed for the city often try to abstract away from the
inconvenient necessities which our bodies require. Subterranean,
ceramic-tiled bathrooms, plastic temporary urinals or compact,
metallic washrooms in transit spaces; public toilets are an
often-overlooked space in our urban environment. Designs for public
toilets often focus on supporting cultural values of hygeniene and
privacy. What do we miss by ignoring the fact that public toilets are
also the site for a variety of social practices?

'A Public Inconvenience' will explore the experience and affect of
public toilets in an urban environment, in this case Amsterdam.
Through observation and engagement we will consider how public toilets
are shaped by, and themselves shape, cultural practices, values, and
attitudes. And further, how this essential part of the urban fabric
contributes to the everyday experience we have of our cities.

'A Public Inconvenience' is the third in a series of workshops
exploring in-between-ness in urban environments. We define
in-between-ness as the places and times that are often on the
periphery of everyday life - the journey to work or the time spent
queuing in a shop.

 Aims
This workshop is about hands-on exploration, group discussion, and
open-ended designing. We will be spending time on our feet, out in the
wild, and actively brainstorming. No formal dress and no formal
presentations!

As with our other workshops in this series (Why Wait? and Betwixt),
the intention of 'A Public Inconvenience' is not to produce
implementable designs for public toilets. Instead we prefer to make
speculative and exploratory design scenarios that might act as future
inspiration or critique for us as urban technology designers.

Our goal is to bring together a group of people around a common
interest in 'in-between' spaces to support further investigation and
collaboration on the topic. By focusing on the experience of public
toilets we hope to extend designers thinking of urban lifestyles
beyond current categorisations of space and activities.

Plan of Activities
The workshop will take place over one and a half days.

Attendees will gather on the first morning for an introduction to the
workshop theme and organisers.

Participants will then divide into groups and head out into the city
to explore, experience and observe public toilets in situ. Groups will
investigate places and emotions that might be encountered in this
context.

Groups will be asked to create, gather, collate, record or otherwise
make tangible, the ideas generated by these concepts. Coming back
together, they will present and discuss their findings.

The following day, the groups will assemble designs, critiques, models
or other forms of commentaries on the relationship between technology
and the situated experience of public toilets.

Outcome
These visual speculations will form the tangible outcome of the
workshop and will be integrated into this website outlining the main
threads of discussion during the two days. These visual outcomes will
also be published through the Placeware platform.

For more information and attendance:
http://www.inbetweeness.org/apublicinconvenience/


______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).