www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Digitale Pioniers zoekt projecten voor 14e ronde: Gebruik j
Corline van Es on Tue, 9 Oct 2007 13:56:43 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Digitale Pioniers zoekt projecten voor 14e ronde: Gebruik je Talent!


Digitale Pioniers is bedoeld voor internetprojecten die iets toevoegen aan het bestaande aanbod in het publiek domein, voor projecten die met een maatschappelijke doelstelling en die bijdragen aan meningsvorming en participatie.
Gebruik je talent


Tot 30 november 2007 kunnen projecten een aanvraag indienen voor de 14e ronde. Voor deze ronde zoekt Digitale Pioniers maatschappelijke internetprojecten die talent weten te mobiliseren. De term “talent” wordt al lang niet meer met “jong en snel” geassocieerd. Talent is overal en in alle lagen van de samenleving te vinden. Onder het thema “Gebruik je talent” zoeken we projecten die met behulp van internet kansen weten te creëren voor verborgen of onbenut talent, de krachten weten te bundelen van verschillende talenten om daarmee bijvoorbeeld maatschappelijke problemen op te lossen of projecten die behoefte hebben aan talent om het tot een succes te maken!

Ook is het weer mogelijk om in te dienen onder de vaste categorieën internationaal of mobiliteit.

Internationaal

Onder deze categorie is het mogelijk een projectvoorstel in te dienen dat ten doel heeft een van origine buitenlands initiatief, dat voldoet aan de criteria van de Digitale Pioniers regeling, in Nederland te introduceren. Met de keuze voor dit thema willen we het succes van internet initiatieven die sociale innovatie bewerkstelligen vergroten.

Mobiliteit
Mensen zijn mobiele communicatieknooppunten geworden. Enkele jaren terug ging het om het altijd bereikbaar zijn, tegenwoordig betekent het dat je daarnaast kan participeren en bijvoorbeeld informatie kan uitwisselen via YouTube of Bliin. Toch gaat het gebruik vaak niet verder dan het ontvangen van het laatste nieuws, file-informatie de uitgaanskalender of het versturen van een foto of mailtje. De mogelijkheden zijn oneindig en worden nog te weinig ingezet in het maatschappelijke veld. Wij zijn op zoek naar projecten die op een verrassende en innovatieve wijze lieten zien wat er allemaal mogelijk is met Mobiliteit binnen het publieke domein op internet.


Als je een aanvraag indient vóór 16 november geven wij feedback op je aanvraag. Ga voor meer informatie over het thema en de categorieën naar www.digitalepioniers.nl/Aanvraag.


Corline van Es

Kennisland | Knowledgeland
T: +31.20.575.6720 | M: +31.6.26 122 968
www.kennisland.nl <http://www.kennisland.nl/> | www.knowledgeland.org
<http://www.knowledgeland.org/>

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).