www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Uitnodiging: Jeugd 2.0 op 15 oktober
Titia Vuyk on Tue, 9 Oct 2007 17:57:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Uitnodiging: Jeugd 2.0 op 15 oktoberUitnodiging
 
Het Virtueel Platform en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele
Omroepproducties organiseren tijdens Cinekid 2007 een bijeenkomst over jeugd
en internet: 

Jeugd 2.0
 
Maandag 15 oktober, 10.00  ­ 12.00 uur
WesterLiefde, Cultuurpark Westergasfabriek, Amsterdam
 
De Nederlandse jeugd is verknocht aan internet. Uit recent onderzoek blijkt
dat 90% van onze kinderen zegt ?niet meer zonder de computer te kunnen¹. Dat
ze vele uren doorbrengen met MSN, Hyves, Habbo Hotel, YouTube en allerlei
andere internetsites is een feit.

In zijn rapport 'Mediawijsheid - de ontwikkeling van nieuw burgerschap' uit
2005 heeft de Raad voor Cultuur aangegeven dat burgers, van jong tot oud,
nieuwe competenties nodig hebben en een andere houding moeten aannemen om
met de steeds groter wordende rol van de media om te kunnen gaan. Hierbij
gaat het niet alleen om het geven van een oordeel over wat de markt
produceert. De samenleving kan zich ook de vraag stellen of er voldoende
kwaliteit in de publieke ruimte wordt gegenereerd. Om mediawijsheid te
versterken is het van belang dat er voldoende betrouwbaar en onafhankelijk
media-aanbod is. 

Wie gaat nieuwe content voor kinderen maken? Wie richt de digitale publieke
ruimte in? 

Introductie Hans Maarten van den Brink (directeur Stimuleringsfonds)
 
Paneldiscussie met 
Bas van Berkestijn (Woedend! en W!Games)
Marinka Copier (HKU, Universiteit Utrecht)
Bruno Felix (Submarine)
Arda Gerkens (SP)
Mirjam de Meijer (Raad voor Cultuur)
Marcel Pordon (Habbo Hotel Nederland)
Nicolien van Vroonhoven (CDA)
Bertrand Weegenaar (Flabber.nl)

De discussie zal geleid worden door Ruben Maes.
 
De toegang voor Jeugd 2.0 is gratis. Meld je aan via
cinekid {AT} stimuleringsfonds.nl
 
Virtueel Platform
http://www.virtueelplatform.nl

Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
http://www.stimuleringsfonds.nl  

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).