www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persbericht expositie ‘De Herinnering’, Anno Dijkstra en Ro
Frank Denys on Thu, 11 Oct 2007 22:41:49 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht expositie ‘De Herinnering’, Anno Dijkstra en Ronald Ophuis, Kunsfort bij Vijfhuizen


Persbericht expositie 'De Herinnering', Anno Dijkstra en Ronald Ophuis,
Kunstfort Vijfhuizen, 6 okt. – 4 nov. 2007, geopend van vrijdag t/m zondag
van 13.00 tot 17.00 uur (zie voor adres, routebeschrijving en meer
www.kunstfort.nl)

Graag attenderen we U op een tentoonstelling die afgelopen zaterdag werd
geopend in Kunstfort Vijfhuizen, en die nog te zien is t/m 4 november.

'De Herinnering' bevat werk van Anno Dijkstra (geb. 1970 Sint
Annaparochie, woont en werkt in Amsterdam) en van Ronald Ophuis (geb. 1968
Hengelo, woont en werkt in Amsterdam). Beide kunstenaars verbeelden
menselijke tragiek. Ze zoeken daarvoor een beeldtaal die, vanuit respect,
vormen van menselijk lijden aanschouwelijk maakt.

Anno Dijkstra toont een ensemble van figuratieve sculpturen in vier
fortruimtes. Zijn confronterende beelden zijn gemaakt van plasticine, een
ruw en grauw materiaal. De presentatie opent met een opstelling van bustes
van beroemde en beruchte figuren uit de wereldgeschiedenis, boven hun
hoofd een bel die door het publiek, als doodsklok, geluid kan worden. In
de poterne staat een tafel met een arm gestrekt in saluut. En in twee
soldatenverblijven zijn op de betonnen vloer respectievelijk een
graatmagere en een opgezwollen man neergelegd; door aids en verdrinking
omgekomen stervelingen.

Ronald Ophuis laat een keuze van schilderijen uit de afgelopen vijf jaar
zien. Ze gaan over oorlogen in Joegoslavië, Tjetsjenië, Irak, en hun
gevolgen voor gewone mensen. Het merendeel van de schilderijen is klein
van formaat. Opvallend is hun serene toon. De werken zijn nergens
expliciet in de verbeelding van "het kwaad" maar roepen een sterk beeld op
van de innerlijke lidtekens die door geweld en lichamelijk ondervonden
leed in levens van individuen worden achtergelaten. Ophuis schildert
bijvoorbeeld het gezicht van een jongen die de dood voorbij heeft zien
komen; je leest in zijn ogen de ervaring van een heel mensenleven.

Deze kunst wil de herinnering aan leed en lijden wakker houden. Weliswaar
berichten de persmedia dagelijks over de rampen die zich over de gehele
wereld voltrekken als gevolg van het geweld dat mensen begaan tegenover
anderen, maar die berichtgeving is vluchtig en afstandelijk. In hun werk
brengen Anno Dijkstra en Ronald Ophuis, elk op zijn eigen wijze,
menselijke tragiek dichtbij. In hun beelden en schilderijen voel je,
ondanks het feit dat ze gaan over verdriet en dood, een levendigheid die
misschien op te vatten is als een tegenbod en uiteindelijk als bezwering
van dezelfde ernstige zaken.

Het is naar onze mening interessant dat deze geëngageerde expositie nu
plaatsvindt in Kunstfort Vijfhuizen, een fort waaraan de dood
voorbijgegaan is (de oorlog heeft hier nooit plaats gevonden). Recentelijk
heeft Hans van Houwelingen gewezen op dit feit, namelijk in de context van
zijn kunstvoorstel Sluipweg, dat momenteel op het fort wordt uitgevoerd.
Wij heten U graag welkom op de nieuwe expositie. Voor nadere informatie of
foto's van werken van Dijkstra en Ophuis kunt U contact opnemen met Frank
Denys op nummer 06 46424056.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).