www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Making the Spinplant Relevant: more from Friedrich Niet
Michael Stevenson on Fri, 12 Oct 2007 16:55:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Making the Spinplant Relevant: more from Friedrich Nietzsche


Patrice maakt het goede pragmatische punt, 'trust maar verify', een punt
waar Jimmy Wales, aandeelhouders van Google en mijzelf het mee eens zijn.
Mijn post ging echter niet over 'trust' maar 'Truth with a capital-T', omdat
ik zag dat veel mensen (ook sommigen binnen het clown-collectief Masters of
Media) moeite hadden met het feit dat Wikipedians Google als zodanig lijken
te beschouwen.

Linken naar een leeg Wikipedia artikel is inderdaad speels, maar binnen het
kader van het vak dat we nu volgen - nieuwe media praktijken, waar we leren
over het Web door er iets mee te gaan doen - vind ik het zeker zinvol.
'Relevance culture' maakt volgens mij ook deel uit van wat Richard Rogers
Web-specifieke 'adjudication' noemt. Misschien zijn wij hier niet serieus
genoeg, maar de discussies die er uit voort komen zijn dat wel. Met andere
woorden, linken naar een leeg Wikipedia pagina is al op zichzelf relevant -
of de spinplant weer Wikipedia haalt is bijzaak.

michael

On 10/12/07, Patrice Riemens <patrice {AT} xs4all.nl> wrote:
>
> Als je naar de - niet bestaande - Wikipedia entry voor 'Spinplant'  gaat,
> wodt je gelijk uitgenodigd ... om er een aan te maken. Het opnieuw
> plaatsten van de originele entry zou tot een eindeloze delete loop leiden,
> dus de enige zinvolle entry, en ook de meest 'relevante' zou nu gaan over
> de controverse rond die oorspronkelijke entry. En die draaide om het
> kennelijk toekennen aan de zoekmachine Google van een soort universele
> relevantie- om niet te zeggen waarheids oordeel, of, om Tony Blair te
> parafraseren 'No Google - No News'. Maar is dat inderdaad zinviol?
>
> Waar het m.i. echt omgaat is wat een poster op de masterofmedia post van
> Michael de 'capital T Trust' van Google noemde, en bijgevolg, die van
> Wikipedia. Personelijk, en ik denk zeer velen met mij, hebben daar niet
> zoveel moiete mee, zelfs in het bewustzijn van het karakter van Google als
> een commercieel bedrijf, wat Wikipedia niet is. Nogmaals: ik schreef het
> eerder, het motto 'caveat emptor' is van toepassing, and while we are at
> it, ook het devies "trust, but verify".
>
> Blijft dan de vraag naar de motivatie van 'masterofmedia' (ik beschouw het
> for het gemak/ cq the sake of argument als een collectief, maar; let wel,
> niet als een conspiratie ;-) om zo nu een dan een aanval op deze twee
> globale informatiebronnen te lanceren ('ze' deden het al eerder, met het
> verhaal over 'shocklogs') Ik gok op een speelse manier van 'research
> (pole-) positioning', oftewel het beklimmen van de akademische apenrots
> met een clownpak aan - maar wel goede bergschoenen.
>
> Wie overigens serieus geinteresseerd is in deze kwesties van net/ wep
> politics moet zeker het boek van Richard Rogers "Information Politics on
> the Web" (MIT Press, 2004) lezen. Het legt alles uit over 'back-end' en
> 'front-end' politics van grote websites. Nuttige reviews te lezen op:
> http://tinyurl.com/yv4ruk  (P2P Foundation) en http://tinyurl.com/26aozl
> (Neural)
>
>
>
>
> > Beste nettimers,
> >
> > Naar aanleiding van de thread van vorige week die begon met de spinplant
> > en
> > eindigde met een heftige maar erg bruikbare discussie over de staat van
> > kennis op het Web, heb ik mijn 'two cents' in de strijd gegooid met de
> > blogpost 'Making the Spinplant Relevant: more from Friedrich Nietzsche'.
> > Hij
> > is hier te vinden:
> >
> >
> http://mastersofmedia.hum.uva.nl/2007/10/09/creation-destruction-and-the-spinplant-more-from-friedrich-nietzsche/
> >
> > In het kort probeer ik, met een kleine Nietzscheaanse omweg, aan te
> > kaarten
> > dat de spanningsveld rondom 'truth' en 'relevance' minder spannend
> wordt,
> > omdat alleen laatsgenoemde ingebouwd is in de tools waarop wij ze
> allebei
> > meten.
> >
> > Om de bijbehorende vragen op 'ontologisch' niveau te behandelen eindigt
> de
> > blogpost met een verzoek: make the Spinplant 'relevant'. Dit betekent
> > niets
> > meer of minder dan linken naar het niet-bestaande Wikipedia artikel
> >
> > http://nl.wikipedia.org/Spinplant
> >
> > en naar andere relevante spinplant paginas o.a.
> >
> > http://www.lauravdv.nl/spinplant.html
> > http://home.student.uva.nl/laurina.vandervlies/spinplant.html
> >
> > Deze twee zijn allebei door Laura geschreven, de ontdekster van de
> > spinplant.
> >
> > Met vriendelijke groeten,
> >
> > Michael Stevenson
>
>
>
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).