www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [OKNO] opening new space -- opening nieuwe ruimte
okno on Wed, 24 Oct 2007 10:20:25 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [OKNO] opening new space -- opening nieuwe ruimte


//Nederlands onderaan//


OKNO - artist run organisation for art and mediatechnology - brussels http://okno.be

This newsletter's content:

1) opening OKNO new space
2) network performance: I'm sitting under an antenna
3) peopledatabase: slowscan transmission mode
4) screenbased concrete

------------------------------------------------------------------------ --

1) OKNO opens season 07/08 in a new space.

A small but flexible space, with an accessible terrace for outdoor events, grants us the right setting for developing our upcoming projects.
From its initial mission on OKNO wants to bring interesting phenomena in contemporary and experimental media under the attention of a broad audience. In addition to that it wants to develop new ways for creating, exhibiting and disseminating art. Art is a pars-pro- toto for culture. OKNO considers it constructed and constructable, and in constant (ex)change.


------------------------------------------------------------------------ ---

2) network performance: I'm sitting under an antenna
   okno - sunday 28/10 from 15h to 16h

As part of the Radiophonic festival and the opening of the new space, OKNO presents I'm sitting under an antenna.
Four locations connect over the free wireless network Reseau Citoyen. They form a sonic link, streaming their sounds to one another, performing together on the rhythm of the network.
For OKNO, Isjtar researches virtual cities, that grow and pulse, perturbated by the other parts of the chain.
At Maison de la Creation Stéphanie Laforce and Bruno Devuyst improvise on sonorous objects for an electroacoustical performance. Their performance will only be available online.
At the old RTT building, a group of musicians holds a single tone for three days, 24 hours a day.
At the Brigitinnes, Givan Bela and Ivan Markoff mix and present the project in realtime. Concept and production by Annemie Maes, Olivier Meunier and David Kowalkowski.


http://okno.be
http://reseaucitoyen.be
http://www.ogeem.be
http://isjtar.org
http://ecurie.be
http://radiophonic.org

------------------------------------------------------------------------ ---

3) peopledatabase slowscan transmission
   okno - sunday 28/10 from 15h to 19h

The peopledatabase is an online meeting place for artists, philosophers, musicians, writers and other interested participants. The archive, composed of hundreds of passport photographs, is used as a mirror. It provokes an answer given by the multiple collaborators. Initiated in 2000, it is considered as a growing social structure for cultural exchange.
For the Radiophonic festival, so-on/collective proposes a series of new readings out of the People Database. New York soundscapes create the background for the poems by the new york writer Kristin Prevallet. Her contributions are infiltrated by virusses and as such the original texts and language will be slowly transformed.
Stream & radio:
http://www.radiophonic.org/?page_id=55
http://www.radiopanik.org/ecouter/ and radio panik 105.4 FM


The peopledatabase will be on display in slowscan–transmission-mode during the opening of the new OKNO space on sunday october 28th. Slowscan television is a picture transmission method which makes a picture visible for a few seconds. It’s used mainly by amateur radio operators to transmit and receive static pictures via radio. A realtime reading of the full database will link the slowscanned passport images to the online contributions,thus creating an onsite/ online experience.
Info peopledatabase: http://so-on.be/?id=752
Make your online contribution to the peopledatabase: http://so-on.be/? id=736


------------------------------------------------------------------------ ----

4) screenbased concrete
	okno - sunday 28/10 from 15h to 19h

Screenbased Concrete is a technical experiment initiated by Pieter Heremans.
The properties of physical space get analysed due to a projected sequence of bit maps. This analysis of geometrical settings of objects is used to map projections on existing/real/build 3D structures and researches as such the evolution of surface textures towards a projected image. Reality is modelled into a new perception.


http://bitblit.be/doku.php?id=ScreenbasedConcrete

------------------------------------------------------------------------ ------


Where :: OKNO (2nd floor) Koolmijnenkaai 30/34 – Quai aux Charbonnages Brussels 1080
When :: sunday, october 28 from 3pm till 8pm
How to reach :: tram 18 and metro Graaf van Vlaanderen / Comte de Flandres
Entrance :: free
Supported by :: the Flemish Authorities (Vlaamse Gemeenschap) and the Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).


------------------------------------------------------------------------ ------
------------------------------------------------------------------------ ------OKNO - http://okno.be artist-run organisatie voor kunst en mediatechnologie - brussel


Nieuwsbrief - Inhoud:

1) opening nieuwe OKNO-ruimte
2) netwerk-performance: I'm sitting under an antenna
3) peopledatabase: slowscan transmission mode
4) screenbased concrete // filmisch beton

------------------------------------------------------------------------ -

1) OKNO opent het seizoen 07/08 in een nieuwe ruimte

De verhuis naar een kleine maar flexibele ruimte, met ruim dakterras voor outdoor evenementen, biedt OKNO een gepaste habitat voor toekomstige projecten. OKNO stelt zich als doel interessante wendingen binnen de hedendaagse kunst en experimentele media voor een breed publiek naar buiten te brengen. Daarnaast ontwikkelt OKNO nieuwe methodes voor het creëren, tentoonstellen en verspreiden van mediakunst. Kunst is een pars-pro-toto voor cultuur. OKNO beschouwt beide als maakbaar en in voortdurende verandering.

------------------------------------------------------------------------ -

2) netwerk-peformance: I'm sitting under an antenna
   okno - zondag 28/10 van 15u tot 16u

Als onderdeel van het Radiophonic-festival en voor de opening van de nieuwe ruimte, presenteert OKNO de connected performance "I'm sitting under an antenna."
Vier Brusselse lokaties zijn verbonden via het (gratis en vrije) draadloze netwerk Reseau Citoyen. Ze vormen een klankketting van uitgewisselde audiostreams, en performen live een Brusselse soundscape op het ritme van het netwerk.
In OKNO (Molenbeek) onderzoekt Isjtar de groei, evolutie en het pulseren van virtuele steden, waarbij de klanken geïnfiltreerd worden door de andere schakels van de ketting.
In het 'Maison de la Creation' (Laken) improviseren Stephanie Laforce en Bruno Devuyst op resonerende objecten en electronica. Hun performance is enkel online te beluisteren.
In het oude RTT gebouw (l'écurie, Laken) houdt een groep musici 3 dagen lang, de klok rond, één enkele toon aan.
Het resultaat van de geluidsketen wordt tijdens het Radiophonic festival (Brigittines, Brussel) live gemixt door Givan Bela en gepresenteerd door Ivan Markoff. Concept en productie: Olivier Meunier, Annemie Maes en David Kowalkowski.


http://okno.be
http://reseaucitoyen.be
http://www.ogeem.be
http://isjtar.org
http://ecurie.be
http://radiophonic.org


------------------------------------------------------------------------ -


3) PeopleDatabase: slowscan transmission mode
   okno - zondag 28/10 van 15u tot 19u

Het PeopleDatabase archief is een virtuele ontmoetingsruimte voor experimenten en uitwisseling, opgestart door Annemie Maes in 2000. In samenwerking met kunstenaars en andere geïnteresseerde participanten onderzoekt het verschillende manieren van artistieke samenwerking binnen onze cultuur. Het archief fungeert als een 'sociale spiegel' die opgebouwd is uit honderden pasfoto's. Deze triggert persoonlijke reacties van online participanten en hieruit groeit een collectief verhaal.
Voor het Radiophonic-festival herinterpreteert het so-on collectief een deel van de PeopleDatabase. Bijdragen van de New Yorkse schrijfster Kristin Prevallet worden geïnfiltreerd door virussen, waardoor de oorsprokelijk tekst langzaam getransformeerd wordt.
Stream & radio te beluisteren op:
http://www.radiophonic.org/?page_id=55
http://www.radiopanik.org/ecouter/ en radio panik 105.4 FM


Tijdens de OKNO-opening wordt de PeopleDatabase voorgesteld in slowscan–transmission-mode. Slowscan is een visuele zendtechniek die gebruikt wordt door radio amateurs. Statische beelden worden doorgezonden via radio zenders en worden enkele seconden zichtbaar. De inhoud van de online database wordt in realtime gelinkt aan de slowscan-beelden, waardoor een onsite/online universum gecreëerd wordt.

Info PeopleDatabase: http://so-on.be/?id=752
Doe zelf een bijdrage: http://so-on.be/?id=736

------------------------------------------------------------------------ -

4) Screenbased Concrete // Filmisch Beton / tryout : still image
   okno - zondag 28/10 van 15u tot 19u

Screenbased Concrete // Filmisch Betoneen is een technisch experiment, opgezet door Pieter Heremans.
De fysische ruimte wordt geanalyseerd d.m.v. de projectie van een sequentie bit-patronen.
Deze analyse van de geometrische opstelling van objecten wordt gebruikt om projecties af te stemmen op de bestaande gebouwde werkelijkheid en om de overgang van oppervlakte-texturen naar geprojecteerd beeld te onderzoeken.


http://bitblit.be/doku.php?id=ScreenbasedConcrete

------------------------------------------------------------------------ -

Waar :: OKNO (2nd floor) Koolmijnenkaai 30/34 – Quai aux Charbonnages Brussel 1080
Wanneer :: zondag 28 oktober, van 15u tot 19u
Hoe er te geraken :: tram 18 en metro Graaf van Vlaanderen/Comte de Flandres
Toegang :: gratis
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
Intern mailing list
Intern {AT} okno.be
http://okno.be/mailman/listinfo/intern


_______________________________________________
OKNO mailing list
OKNO {AT} okno.be
http://okno.be/mailman/listinfo/okno
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).