www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] woensdag 31 oktober: slotdebat <TAGGED> in de Waag
Sam Nemeth on Wed, 24 Oct 2007 17:03:43 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] woensdag 31 oktober: slotdebat <TAGGED> in de Waag


Marie José Klaver, Sanne Groot Koerkamp, Rob van Kranenburg en Tonie van Ringelenstein bij <TAGGED>

<TAGGED>, de dag over Ambient Intelligence wordt afgesloten met een debat dat wordt gestreamd door KillerTV -www.killertv.nl- en gaat over jongeren en ambient intelligence. Aanwezig zullen onder andeere zijn: Rob van Kranenburg (Waag Society, ambient intelligence researcher), Tonie van Ringelenstein (internet-journalist), Sanne Groot Koerkamp (hoofdredacteur jongerensite Spunk), Marie-José Klaver (nrc-blog) en Karin Spaink (publicist). De zaal debatteert mee en bezoekers van de KillerTV-site kunnen zich ook met de discussie bemoeien.

De themadag </TAGGED> van het onderzoeksinstituut voor recht, technologie en samenleving TILT (Universiteit van Tilburg) en Waag Society gaat over de indringende opmars van 'ambient intelligence' en andere personalisatietechnieken. Sprekers zullen vanuit verschillende invalshoeken (praktisch, technisch, sociaal, ethisch en politiek) kijken naar de mogelijkheden en impact van deze technologische ontwikkelingen onder andere in de zorg en voor jongeren. De dilemma's waarvoor de techniek ons stelt, worden uitgediept in discussies tussen sprekers en publiek.

Een mailtje, precies op het moment dat je een baan zoekt, out of the blue, over vacatures. Een website die bij voortduring aangeeft waar je vrienden –of vijanden– zich bevinden: het wordt allemaal steeds gewoner. De techniek speelt in op uiteenlopende menselijke behoeften, wensen en interesses door op de persoon afgestemde diensten te leveren. In een verdergaand scenario ben je onzichtbaar omgeven door talrijke intelligente technologieën die zonder menselijke tussenkomst voor jou of anderen in je omgeving denken en doen. Een hartpatiënt wordt thuis voortdurend gemonitord, medicatie afgestemd en familie en artsen audiovisueel op de hoogte gehouden van diens toestand. Triviale bezigheden als het bedienen van het lichtknopje, het bestellen van de boodschappen, het sluiten van de gordijnen, et cetera, behoren tot het verleden. De technologie weet feilloos waar je bent, wat je wil en wat je nodig hebt op verschillende momenten van de dag.

Voor deze technologie valt veel te zeggen. De zoekmachine helpt je gericht je weg vinden in een veelheid aan informatie en brengt je op ideeën. 'Location-aware services' geven een avondje stappen een extra dimensie en verlevendigen je sociale netwerk. De hartpatiënt wordt behandeld in diens vertrouwde omgeving, terwijl een ziekenhuisbed beschikbaar blijft voor andere patiënten. Het gemak dient de mens en de technologie faciliteert dit in al zijn facetten. Er zijn vele individuele en maatschappelijke redenen om deze technologieën te willen of op zijn minst het nut ervan in te zien.

Aan 'ambient intelligence' kleven echter ook tal van fundamentele vragen en dilemma's. Wil je wel dat iedereen (je baas, je geliefde, je moeder of je collega’s) op de hoogte is van wat je waar wanneer doet? Bestaat privacy nog? Komen de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie niet ontoelaatbaar in het gedrang door een toenemende profilering en stereotypering van personen? Welke effecten heeft deze technologie op onze persoon als beslissingen en verantwoordelijkheden ons in toenemende mate uit handen worden genomen? Hoe vrij blijven we om al dan niet voor deze technologieën te kiezen? Wat gebeurt er met ons als we permanent in de gaten worden gehouden? En wie heeft wat te zeggen over dit web van persoonlijke informatie? Hoe wordt er met deze informatie omgegaan als er een minder fijnbesnaard regime heerst? Hoe kwetsbaar zijn we als de technologie zich tegen ons keert?

Bezoekers van de KillerTV-site worden nadrukkelijk gevraag mee te debatteren en kunnen ook de resultaten van de workshops live volgen.

waar: waaggebouw, Nieuwmarkt 4, Amsterdam.
wanneer: woensdag 31 oktober 2007, debat start om 20.00 uur
toegang: gratis
het gedetailleerde programma van de dag is beschikbaar op: http://vortex.uvt.nl/tagged.
contactpersonen: Simone van der Hof, s.vdrhof {AT} uvt.nl & Hein Wils, hein {AT} waag.org.
stream: www.killertv.nl


De avond wordt mogelijk gemaakt door het NWO, de Universiteit van Tilburg en Waag Society


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).