www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Greetings from Pendrecht – The City as Interface (Modified
Léon Kranenburg on Sat, 8 Dec 2007 14:55:39 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Greetings from Pendrecht – The City as Interface (Modified by Geert Lovink)


Persbericht

Nederlands onderzoeksproject ‘Greetings from Pendrecht – The City as
Interface’ op Internationale Architectuurbiennale van Hong Kong en Shenzhen


Zaterdag 8 december wordt in Shenzhen (China) de tweede editie geopend van
de International Biennale of Architecture and Urbanism. De opening wordt
verricht door de Chinese filmmaker Jia Zhang-ke (UNKNOWN PLEASURES, THE
WORLD, STILL LIFE). Het Nederlandse onderzoeksproject ‘Greetings from
Pendrecht – The City as Interface’ is een van de geselecteerde exposities
die op de biennale worden tentoongesteld.


Greetings from Pendrecht is een onderzoek naar het proces van
‘space-making’: Welke krachten spelen een rol in het proces waarin de stad
haar vorm krijgt? Welke invloed heeft de fysieke stad op de sociale
processen die zich in de stad afspelen? En welke rol spelen
mediatechnologieën als internet, GPS, Google Earth en Mobiele Sociale
Netwerken hierbij?


Aan de hand van de geschiedenis van de Rotterdamse wijk Pendrecht worden
deze processen in kaart gebracht. In het eerste deel van de tentoonstelling
wordt de ontstaansgeschiedenis van Pendrecht (in de jaren 50) en het
gedachtegoed van architect Lotte Stam-Beese belicht. Pendrecht moest geen
slaapstad van Rotterdam worden, zo stelde zij, maar een echte stad, waarin
verschillende levensstijlen door elkaar zouden leven. Die gedachte vormde
het uitgangspunt van haar ontwerp.


In het tweede deel van de tentoonstelling wordt de teloorgang van Pendrecht
in de jaren negentig belicht en de herstructureringsplannen die er op dit
moment worden uitgevoerd. Ook in het ontwerp van het nieuwe masterplan
speelt het denken over levensstijlen een belangrijke rol. Ditmaal moet de
woningvoorraad worden aangepast aan de wensen van hogere inkomensgroepen.


In het derde deel staan de alledaagse levensstijlen van de bewoners van
Pendrecht centraal. Met werk van een drietal Rotterdamse kunstenaars en
theatermakers wordt het dagelijks leven in Pendrecht inzichtelijke gemaakt.
Het Bureau d’Art sans Frontières van Cees Bavius en Pieta Bot maakte de
theatervoorstelling De Pendrechtmonologen. Ook zijn beelden opgenomen uit
Memory van Miriam Reeders. En er worden foto’s getoond uit het project De
Pendrechtbalie Jong en Oud onder leiding van Laura Zwaneveld.


Het laatste deel belicht een aantal recente ontwikkelingen. Welke rol spelen
nieuwe media en computersoftware in de manier waarop inwoners de stad
beleven? Enerzijds bieden media als weblogs en praktijken als geo-tagging
(waarin informatie gekoppeld kan worden aan specifieke plekken in de stad,
met behulp van bijvoorbeeld Google Earth) de bewoners de mogelijkheid om hun
wijk op allerlei nieuwe manieren naar hun hand te zetten. Anderzijds zijn er
ook processen die de ervaring van de wijk juist minder flexibel maken.
Geodemographics is bijvoorbeeld een commerciële praktijk waarin met
computeralgoritmes een analyse wordt gemaakt van het consumptiegedrag van de
inwoners van een wijk. Deze analyse wordt omgezet in een aantal
levensstijlen die worden gekoppeld aan postcodes. Deze kunnen als
uitgangspunt gebruikt worden voor allerlei commerciële of beleidsmatige
beslissingen. Zo wonen er volgens dit soort programma’s in Pendrecht nu
vooral ‘Financieel Beperkten’ en ‘Sociale Senioren’.


De ervaring van de stad kan zo worden samengevat als die van een
‘interface’. Enerzijds zijn dat letterlijk de interfaces van
computersoftware, mobiele telefoons en locatieve media. Anderzijds is dat de
ruimtelijke interface: het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk.


Greetings from Pendrecht is een project van onderzoeker Martijn de Waal
(Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam) en grafisch
ontwerpers Loes Sikkes en Léon Kranenburg (Léon & Loes, Rotterdam). De
vormgeving is voor een deel gebaseerd op het oorspronkelijke stempel dat
door Lotte Stam-Beese is ontwikkeld voor Pendrecht. En anderzijds spelen
elementen uit virtuele werelden als computergames een belangrijke rol.

De tentoonstelling is tot eind februari 2008 te bezichtigen in Shenzhen
(China).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Martijn de Waal
mw {AT} dds.nl
www.martijndewaal.nl
Mobiel bereikbaar in China op +8613760236919 (7 uur later dan in NL)
Vanaf 12-12: 06 2843161313

Léon Kranenburg en Loes Sikkes
loes {AT} leon-loes.nl
www.leon-loes.com
Vanaf 10-12: 06 23086849 (Léon Kranenburg)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).