www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] to transfer or to trans form
Marieke Istha on Thu, 13 Dec 2007 14:33:41 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] to transfer or to trans form


to transfer or to trans form
Eerste bijeenkomst met Fransje Jepkes, Bill Spinhoven en Nol de Koning

Dinsdag 18 december
Aanvang: 20.30 uur
Locatie: Nederlands Instituut voor Mediakunst

Kunstenaars onderzoeken en spelen met veranderende verschijningsvormen. Daarbij hebben vooral mediakunstenaars in hun dagelijkse kunstenaarspraktijk te maken met de veranderende techniek. Met de bijeenkomst to transfer or to trans form brengt het Nederlands Instituut voor Mediakunst een aantal kunstenaars bijeen om te praten over nieuwe versies, remakes, reconstructies en emulatie van hun werk. De komende 2 jaar gaat het Nederlands Instituut voor Mediakunst dit thema verder onderzoeken en bespreken. De invalshoek tijdens de bijeenkomsten is toekomstige presentatie en conservering van het werk met de nadruk op het kunsthistorisch aspect, materiaal technisch en op de variaties in bestaande versies. Terugkerende vragen zijn bijvoorbeeld: Wat denk je dat de voor en nadelen zijn van reconstructie, configuratie en emulatie als een strategie voor conservering en presentatie? Hoe schat je het succes in van dit soort activiteiten en welke criteria gebruik je om de resultaten te evalueren? Wat gaat er verloren voor de bezoeker en de historische context. Hoe compenseer je dit verlies bijvoorbeeld door middel van documentatie en/of interviews?

In de eerste editie van to transfer or to trans form ligt de nadruk op installaties.
Fransje Jepkes bracht onlangs haar videoinstallatie POEM # SEC (1991) uit op DVD. Tijdens de bijeenkomst licht zij de verschillen tussen de beide versies toe en presenteert zij de nieuwe versie. De wisselwerking tussen locatie, beeld en geluid bepalen daarbij wederom de vorm van de installatie. Bill Spinhoven concludeerde recentelijk dat zijn installatie Untitled 5# niet meer in de orginele vorm presentabel is vanwege de verouderde techniek. Hij licht deze beslissing toe en gaat in op zijn ervaringen in het project Inside Installations waarin hij participeerde. Nol de Koning gebruikt verschillende presentatievormen van zijn installaties naast elkaar afhankelijk van de presentatiemogelijkheden; meerdere kanalen, meerdere projecties en configuraties. Hij bespreekt de voor en tegens qua vorm en inhoud van de remixen ten opzicht van de oorspronkelijke installaties.


http://www.spinhoven.nl/
http://www.xs4all.nl/~fransjej/


Toegang: 3,50 (studenten 2,50)

Graag reserveren: info {AT} montevideo.nl, T 020 6237101

Nederlands Instituut voor Mediakunst
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
T 020 6237101
<http://www.nimk.nl/>

NIEUW website adres en email adressen Nederlands Instituut voor Mediakunst

Website: http://www.nimk.nl <http://www.nimk.nl/>
Algemene berichten: info {AT} nimk.nl <mailto:info {AT} nimk.nl>
Aan/afmelden algemene nieuwsbrief: mailing {AT} nimk.nl <mailto:mailing {AT} nimk.nl>
Aan/afmelden conserveringsnieuwsbrief: preservation {AT} nimk.nl <mailto:preservation {AT} nimk.nl>
Technische vragen: spreekuur {AT} nimk.nl <mailto:spreekuur {AT} nimk.nl>______________________________________________________ * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek. * Meer info, archief & anderstalige edities: * http://www.nettime.org/. * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).