www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Meepraten over regels | Belastingdienst & ZZP'ers
Richard Reekers on Fri, 14 Dec 2007 23:38:46 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Meepraten over regels | Belastingdienst & ZZP'ers


Hee Nettime -

Zie hieronder. Is dit sowieso geen onderwerp voor deze lijst?

Inhoudelijk heb ik maar één groot onderwerp: de Belastingdienst.

Voor ZZP'ers, en dus ook steeds meer internetwerkers, zou het allemaal
veel gemakkelijker kunnen. Maar dan echt.

Bijvoorbeeld iedere maand een fijn bedrag en aan het einde van het jaar
afrekenen. Niet dat gezeik dat 'echte' bedrijven ook hebben; dat
bijvoorbeeld één belastingperiode zich over drie jaar kan uitstrekken.

Ook wat meer soepelheid ook graag, dank u. Niet dat protocollaire
kommageneuk. En leerbaarderderder teksten. Dank u.

Bovendien... Neem de mensen van SenterNovem, die zijn  van het ministerie
van Economische Zaken. De m/v's van de Blauwe Enveloppen van Financien.
Waar eerstgenoemden aanjagen, enthousiasmeren, uitdelen vaak ook als je de
taal maar spreekt en altijd op allerlei potjes wijzen, hangen de
huisgenoten van WOuter Bos als een blok én als een zoutzak aan je been.
Raar eigenlijk, zelfde bazenclub.

Nog aanvullingen of andere onderwerpen?

Groet,

Richard Reekers

NB - Mail gaat in cc naar Mei li Vos - als (ex?)mevrouw van de bond van
ZPP'ers én als een van Bos' backbenchers

 111     Teletekst vr 14 dec
 ***************************************
    Via internet meepraten over regels

 ***************************************
 ` Het kabinet gaat een proef doen om
 burgers en bedrijven via internet te
 laten meepraten over nieuwe regels.
 Minister Hirsch Ballin denkt dat regels
 makkelijker worden geaccepteerd als
 belangstellenden meer worden betrokken
 bij de voorbereiding ervan.

 Veel voorstellen worden al voorgelegd
 aan adviesraden en organisaties van
 belanghebbenden,maar die kring wordt nu
 -via internet- uitgebreid tot gewone
 burgers en bedrijven.

 Het kabinet denkt ook dat het zo beter
 gebruik kan maken van de kennis en
 ervaring in de samenleving.De proef
 duurt twee jaar. **********************
 ***************************************
 volgende  nieuws  financieel  sport

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).