www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Eduard de Wilde: Waarom grote bedrijven nooit Enterprise 2.
geert lovink on Sat, 15 Dec 2007 20:04:31 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Eduard de Wilde: Waarom grote bedrijven nooit Enterprise 2.0 zullen worden


Eduard de Wilde: Waarom grote bedrijven nooit Enterprise 2.0 zullen worden  
14.12.2007

http://www.twinklemagazine.nl/weblog.aspx?id=11950

Afgelopen dagen was ik op Leweb3. Een van de hoogtepunten op het gebied van internetcongressen in Europa. De focus ligt op ontwikkelingen rond web 2.0 en internet start ups. Een van de sprekers ging echter in op de mogelijkheden/problemen van bestaande bedrijven om om te gaan met de nieuwe ontwikkelingen. Dat was Rangaswami van British Telecom. In een krachtig betoog gaf hij aan waarom bestaande bedrijven voorlopig niet Web 2.0 zullen zijn. Ik geef hier een samenvatting waarbij ik de vrijheid heb genomen om hier en daar mijn eigen ervaringen met grote berdrijven erin te verwerken.

Waarom bestaande bedrijven nooit Enterprise 2.0 worden

1 bestaande bedrijfstructuren zijn gebaseerd op wantrouwen. Email van medewerkers mag worden gecontroleerd. Bedrijven schrikken zich rot wanneer een individu zijn eigen verantwoordelijkheid pakt en zelf initiatieven ontplooit
2 de bedrijfscultuur is verlamd door politiek: iedereen stuurt cc’s naar zijn en andere bazen. Daarmee is email vervallen tot een politiek instrument in plaats van een middel om snel en krachtig te communiceren. Erger nog zijn de bcc’s: de stiekeme cc’s. Je weet als ontvanger niet eens of je bazen wel of niet mee lezen.
3 de beloning structuur is gericht op individuen en hiërarchische structuren en niet op stimulering van team prestaties. In mijn ogen 1 van de allerbelangrijkste problemen binnen grote ondernemingen. Beloon het gedrag dat je wilt bereiken. Wanneer je aan het einde van het jaar in het beoordelingsgesprek niet het schouderklopje krijgt voor de samenwerking met anderen in het bedrijf, blijven die leads die door een ander kanaal moeten worden opgevolgd, gewoon in de grote doos liggen. Ik ken een bedrijf waar om deze reden 5.000 leads lagen weg te kwijnen. Bij telefonische opvolging boekten ze een conversie van 40%. Dat betekende dat een potentiele omzet van 3.000 nieuwe klanten om zeep werd geholpen, alleen vanwege het feit dat het call center niet werd beloond door deze leads na te bellen.
4 de bedrijfstructuur is gericht op het niet delen van informatie: je weet nooit of de andere afdeling die info gaat gebruiken voor hun eigen belang in plaats van het gezamenlijke belang
5 de aansturing is inspannings gericht in plaats van resultaat gericht. Een prikklok zal medewerkers niet aanzetten tot ondernemend gedrag


De toekomst is aan nieuwe ondernemingsvormen

Ik denk dat iedere lezer die bij een grote onderneming werkt dit herkent. Het betekent dat het implementeren van de nieuwe manieren van werken zeer traag verloopt. De bedrijven worden aangestuurd door een generatie waarbij er nog steeds individuen tussen zitten die hun vraagtekens zetten bij de betekenis van internet. De laag daaronder is nooit opgegroeid met de nieuwe technologie en heeft te weinig tijd om het zich eigen te maken. Hun frustratie is groot, ze krijgen weinig zaken voor elkaar en moeten blij zijn met kleine stapjes. Ze leren om via de band hun kleine succesjes te boeken.

De tragiek is dat deze generatie tussen wal en schip zit. Zij moeten de oude mannen overtuigen van de noodzaak om te veranderen, en krijgen concurrentie van jongelui die niet anders kunnen denken dan ‘being connected’ en wel 24 uur per dag. Deze jongelui zullen vervolgens in een wereld terechtkomen die gebaseerd is op oude dogma’s en die ze volstrekt niet snappen.

De moraal van het verhaal: de huidige bedrijfstructuren zijn volkomen achterhaald. De vraag is hoe lang het zal duren voordat deze de concurrentie zullen merken van nieuwe bedrijfsconcepten gebaseerd op de nieuwe wereld:

• verantwoordelijkheid voor het individu
• open minded, gericht op samenwerking binnen en buiten
• beloning stimuleert het gedrag dat je wilt bereiken
• gebaseerd op competenties in plaats van hiërarchie
• flexibel en in staat om snel te reageren op veranderingen in de markt


Het kan niet anders dan dat het bedrijfsmodellen zijn die lijken op die van BSO. Met een maximum omvang van een paar honderd werknemers. Waar een balans bestaat tussen omvang en slagkracht. Wellicht was Eckhart Wintzen zijn tijd echt vooruit…....

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).