www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] "Het onwerkbare internet" - 16 januari 2008
Geert Lovink on Thu, 10 Jan 2008 12:34:00 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] "Het onwerkbare internet" - 16 januari 2008


Van: Internet Society Nederland

Zie ook: http://isoc.nl/activ/2008-onwerkbaar.htm

---------------------------------------------------------------------
  "H e t  o n w e r k b a r e  i n t e r n e t"
  Bedreigingen voor aanbieders en gebruikers
  http://isoc.nl/activ/2008-onwerkbaar.htm

  AMSTERDAM, 16 JANUARI 2008

  Sprekers tijdens 'Het onwerkbare internet' zijn onder meer:

  * Patrice Riemens (fellow Waag Society)
  * Michael Polman (directeur Antenna)
  * prof. mr. Egbert Dommering (UvA, Instituut voor Informatierecht)
  * Niels Huijbregts (woordvoerder XS4all)
  * mr. Robbert Jonk (Cleerdin & Hamer Advocaten, Uitlevering.nl)

  Presentatie is in handen van prof. dr. Cees Hamelink (voormalig
  adviseur VN en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op de
  leerstoel Internationale Ontwikkelingsstudies).
---------------------------------------------------------------------

Geachte persrelatie,

Op woensdagmiddag 16 januari 2008 organiseert ISOC.nl een
discussiebijeenkomst in Amsterdam rondom actuele bedreigingen van
vrijheid van meningsuiting en vrijheid van handelen op internet
onder druk van nieuwe internationale rechtspraktijken.

Op dit moment lopen er een aantal zaken die op verschillende manier
zorgen baren. De juridische druk die hierbij op onder meer ISP's en
dienstverleners komt te liggen, wordt langzamerhand ondoenlijk.

Zo is er de zaak van de Nederlandse providers Antenna en Xs4all, die
voor het hosten van cq. leveren van ADSL voor Nederlandse sites van
Nederlandse mensenrechtenorganisaties die voor arbeidersrechten
opkomen, een internationaal arrestatiebevel via Interpol vanuit India
boven het hoofd hangt. En de lopende uitleveringszaak van Petter
Nylander, directeur van online gokbedrijf Unibet, die op Schiphol
gearresteerd werd op Frans verzoek - terwijl zijn bedrijf volgens
EU-regels volkomen legaal is. In nog een zaak dreigt een Nederlander in
Griekenland terecht te moeten staan omdat zijn telefoonnummer door
derden in een phishing mail gebruikt is. In China worden algemene
zoekmachines als Lycos aangepakt omdat ze zoekpagina's met 'illegale
muziek' indexeren.

Wat uit de lopende zaken naar voren komt is dat een ieder die iets via
internet publiceert, aansprakelijk gesteld kan worden voor hetgeen
verspreid wordt vanuit elk land waar de informatie te lezen is - en dat
geldt ook voor alle dienstverleners die erbij betrokken zijn, en zelfs
voor degenen die alleen maar naar informatie verwijzen middels een
hyperlink. Dat wil zeggen dat een behoorlijk deel van de internettende
bevolking het riscio loopt aangeklaagd te worden, omdat men al snel
gelieerd is aan iets dat onwelgevalligs elders ter wereld. 'Juridisch
toerisme' naar landen als Engeland met een aanklachtvriendelijk
justitieel systeem verergert het probleem nog eens. Internationale
verdragen zorgen ervoor dat burgers zijn overgeleverd aan overheden die
gedwongen kunnen worden mee te werken om de juridische beoordeling in
het land waar de aanklacht is gedeponeerd mogelijk te maken. En als een
regering niet uitlevert (zoals in het geval van Antenna en XS4all, op
verzoek van de Tweede Kamer), zit men nog altijd opgesloten in
Nederland.

Hoe werkbaar is het nog om onder zulke omstandigheden te werken als
ondernemers of gebruikers? De consequentie van deze zaken kan zijn dat
informatie verstrekken via internet of een juridisch hachelijke zaak kan
worden danwel dat internetproviders door eigenbelang of in het belang
van de klant informatie moeten afschermen voor die landen waar onzeker
is of de informatie lokaal gebruikt kan worden voor een internationale
rechtszaak. Worden er dan straks toch schotten geplaatst op het
Internet? Is dit de achilleshiel van het internet zoals we dat dachten
te kennen?

---------------
*** Niet voor publicatie:

Contactpersoon voor de media:

Michiel Leenaars
Directeur ISOC.nl
+31 6 27050947
mail: michiel {AT} staff.isoc.nl
sip: michiel {AT} isoc.nl

Wij horen graag of u aanwezig kunt zijn, en helpen u graag verder met
het regelen van interviews met een of meerdere sprekers vooraf.

In de bijlage treft u hetzelfde tekstmateriaal aan als in deze mail in
een vriendelijk opgemaakte versie, voorzien van wat fotomateriaal. Het
bestand is opgeslagen in Open Document Format, de nieuwe internationale
standaard die de opvolger is van bedrijfsspecifieke opslagformaten
als .doc, .wpd en .xls. Indien u nog niet beschikt over de software om
dit bestand te openen (bijvoorbeeld IBM Lotus Symphoney, KOffice,
OpenOffice, Google Docs of de SUN plugin voor Microsoft Office),
vindt u hier alle benodigde informatie om voortaan wel te kunnen
profiteren van duurzame en leveranciersonafhankelijke
informatieuitwisseling:

http://nl.opendocsociety.org/Algemeen/Wat-is-ODF.html

---------------------
*** L o c a t i e

De bijeenkomst wordt gehouden van 13.30 tot 15.30 uur in het voormalig
Volkskrantgebouw in Amsterdam:

     Wibautstraat 150
     1091 GR Amsterdam

Nota bene:

Aansluitend vindt er op dezelfde lokatie een grootschalige
nieuwjaarsbijeenkomst plaats vanuit tien internet- en ICT-gerelateerde
organisaties: Internet Society Nederland, W3C Benelux, Gridforum.nl,
Vereniging Open Domein, OpenDoc Society, SELF, stichtingen SIDN,
Vrijschrift, Oophaga en NLnet. Tijdens de bijeenkomst zijn er
verschillende activiteiten waar u aan kunt deelnemen, waaronder het
tienjarig jubileum van de vereniging Internet Society Nederland en de
lancering van het Free Knowledge Instituut. Aanvangstijd van de
receptie is 16.00 uur.

---------------------

Over de sprekers

*** Cees Hamelink

Cees Hamelink is professor in International Communication at the UvA.
He studied moral philosophy and psychology at the UvA. He held several
offices in international organisations and was President of the
International Association for Mass Communication Research (1990-1994).
At present he is theEditor-in-Chief of the International Journal of
Communication Studies "Gazette". Cees Hamelink has lectured at
universities in more than 45 countries, has produced numerous articles
and books on international communication, culture human rights and
information technology.

*** Patrice Riemens

Patrice Riemens is a social geographer, cultural and Internet activist.
He has a background in geography and until end 2007 was Fellow of the
Waag Society in Amsterdam. He is a promoter of Open Knowledge and Free
and/or Open Source Software (F/OSS) and has been involved as a
"F/OSSopher" (a 'philosopher' of the Free/Libre and Open Source
Software movements) at several 'source camps' in Europe, Africa and
Asia held between 2003 and 2007 to promote F/OSS among not-for-profit
organisations. He is a member of the editorial board of the French
intellectual review Multitudes.

*** Michael Polman

Michael Polman is founder and director of Dutch ISP Antenna. Antenna
foundation mainly focuses on quality services for NGO's working in
international development, environment, refugees, health and education.
Michael has a long track record in international networking,
specializing in pioneering non-governmental networks in Latin America
and Africa since 1984. He is the author of "Van bolwerken tot
netwerken: datacommunicatie door maatschappelijke organisaties" and
many articles.

*** Niels Huijbregts

Niels Huijbregts is head of Public Affairs and spokesperson at internet
service provider XS4ALL. XS4ALL sprung from the infamous hacker
organisation Hacktic and was the first company to provide internet
access to private persons in the Netherlands, 15 years ago. Niels
writes for the company's Opinieweblog, addressing issues like freedom
of expression, privacy and copyright.

*** mr. Robbert Jonk

Robbert Jonk is a law attorey at Cleerdin & Hamer Advocaten in
Amsterdam, specialised in extradition law. He works on many different
types of cases, from large drug investigations to violent crime. Apart
from his work as a lawyer he has been involved with research into
international criminal law, within Cleerdin & Hamer Advocaten and
within the T.M.C. Asser Institute (The Hague). He has published in a
number of legal periodicals, such as Nederlands Juristenblad, Delikt en
Delinkwent, en Strafblad.

*** prof. mr. Egbert Dommering

Egbert Dommering is Professor of Information Law at the University of
Amsterdam. He studied Law at the University of Amsterdam and afterwards
worked as a lawyer in The Hague. He is currently a lawyer at Brinkhof
Law Firm in Amsterdam. Prof. Dommering is a well-known specialist in
information law. Arising from his broad theoretical and practical
knowledge, he has been involved in numerous (multidisciplinary)
projects concerning telecommunications, broadcasting, intellectual
property and information technology. He regularly advises various
(governmental) bodies, including the European Commission and the Dutch
Government, as well as companies such as service providers and
broadcasting organisations. He is also a member of the Dutch
Government's Permanent Advisory Committee on Copyright. His
publications, including three books, cover the whole expanse of
information law: telecommunications law, media law, constitutional law,
freedom of information and copyright law.

-----------

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).