www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persbericht: Free Knowledge Institute gaat vrije kennisdeli
Hinde ten Berge on Mon, 14 Jan 2008 16:14:23 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: Free Knowledge Institute gaat vrije kennisdeling promoten


Free Knowledge Institute gaat vrije kennisdeling promoten

Nederlandse stichting verzelfstandigd vanuit EU-Project SELF


Amsterdam, 14 januari 2008

Vanaf aanstaande woendag is Nederland een nieuwe stichting rijker, die tot doel heeft een samenleving te stimuleren waarin technologie, onderwijsmaterialen, culturele en wetenschappelijke werken vrijelijk gedeeld kunnen worden. De organisatie krijgt de steun van Internet Society Nederland, de vereniging voor internetprofessionals.

Het Free Knowledge Institute (www.freeknowledge.eu) is een initiatief van drie Amsterdammers die op dit moment nog werkzaam zijn voor Internet Society Nederland. De afgelopen jaren is vanuit de vereniging een grootschalig EU-project geleid dat zich richt op dezelfde kerndoelstellingen. De behoefte aan het vrij delen van kennis blijkt dermate belangrijk dat het instituut nu op eigen benen komt te staan.

"Meer en meer overheden realiseren zich de voordelen van vrije kennis en vrije informatietechnologie," zegt Wouter Tebbens, de voorzitter van het nieuwe instituut. Het Free Knowledge Institute beoogt een kennispartner te zijn die helpt wegwijs te worden in de beschikbare vrije kennis en technologie. "Op die manier kunnen we ook voortborduren op de bestaande vrije kennis en technologie, die inmiddels sterk groeit. Kijk maar naar projecten als Wikipedia, Linux, en het internet zelf," verklaart Tebbens. "Waarom steeds opnieuw het wiel uitvinden?"

De hoofdlijnen van activiteiten zijn vrije kennis in technologie, onderwijs, cultuur en wetenschap. Vrije kennis in het onderwijs richt zich op de productie en verspreiding van vrije onderwijsmaterialen; vrije kennis in technologie refereert voornamelijk naar Vrije Software en Open Standaarden; vrije kennis in cultuur omvat open content en vrije cultuur; en vrije kennis in de wetenschap richt zich op open access, open hardware en anti-privatisering van wetenschappelijke kennis.

Dat er een momentum is, blijkt ook uit het actieplan 'Nederland Open in Verbinding' van de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken benadrukte eind 2007 nog dat het delen van kennis essentieel is voor de verdere vooruitgang en ontwikkeling van de maatschappij. De staatssecretaris heeft dan ook toegezegd meer aandacht te besteden aan het gebruik van vrije software en open standaarden in het onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Op woensdag 16 januari 2008 wordt de nieuwe stichting gepresenteerd tijdens een grootschalige nieuwjaarsbijeenkomst in het voormalig Volkskrantgebouw aan de Wibautstraat in Amsterdam.


----- Niet voor publicatie:

Noot voor de redactie:

De lancering van het Free Knowledge Institute vindt plaats op woensdag 16 januari 2008 van 16.00 tot 19.00 uur in het voormalig Volkskrantgebouw aan de Wibautstraat 150 te Amsterdam.

Free Knowledge Institute
http://freeknowledge.eu
+31 20 8910319
Wibautstraat 150
1091 GR Amsterdam
access [at] freeknowledge.eu

Contactinformatie initiatiefnemers:

Contactpersonen Free Knowledge Institute:

   * Wouter Tebbens, voorzitter
    +31 6 22500981
    wouter [at] freeknowledge.eu

   * Hinde ten Berge, vice-voorzitter
    hinde [at] freeknowledge.eu

Contactpersoon Internet Society:

Michiel Leenaars, directeur
+31 6 27050947
michiel [at] staff.isoc.nl


*** Over ISOC.nl:

Internet Society is een onafhankelijke vereniging van internetprofessionals met zeventwintigduizend leden in honderdzeventig landen. Ook in Nederland is sinds tien jaar een onderdeel van deze organisatie actief: Internet Society Nederland (ISOC.nl), dat zich gesteund weet door zo'n duizend leden en een brede doorsnee van bedrijfsleven, consumentenorganisaties, en publieke en ideële instellingen. De belangrijkste doelstelling van ISOC.nl is een open en betrouwbaar internet. Deze doelstelling realiseert zij onder andere door middel van projecten, onderzoeken, debatten en evenementen die bijdragen aan een alomtegenwoordig en duurzaam in de maatschappij ingebed internet. Ook levert ISOC.nl gevraagd en ongevraagd haar visie en commentaar op ontwikkelingen in de samenleving en de politiek waar die aan het internet raken.

Voor meer informatie: http://isoc.nl/

*** Over het SELF Project:
SELF is een internationaal project dat een platform biedt voor het gezamenlijk delen en ontwikkelen van onderwijsmateriaal over Vrije Software en Open Standaarden. Het SELF Platform is enerzijds een kennisbank met deze vrije onderwijs- en trainingsmaterialen, en anderzijds een omgeving voor de gezamenlijke produktie van nieuwe materialen. Geïnspireerd door Wikipedia biedt het SELF Platform de materialen in verschillende talen en formaten. Het SELF Platform is ook een centrale plaats voor de creatie, evaluatie, aanpassing en vertaling van deze materialen. Uiteindelijk is het SELF Platform een instrument om inspanningen van communities en professionals te verenigen zodat deze ten goede komen aan de samenleving in het algemeen.


Het SELF Platform is geïnitieerd door ISOC.nl in samenwerking met een internationaal consortium van universiteiten en non-profit organisaties in Europa, Azie en Latijns-Amerika. De Europese Commissie ondersteunt het SELF Project om het platform op te zetten en het eerste materiaal te produceren.

Voor meer informatie: http://selfproject.eu
Beta platform: http://beta.selfplatform.eu

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).