www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] ter info: de prive adressen van alle kunstenaars in Nederla
EMPATHYtm on Sat, 19 Jan 2008 10:41:45 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ter info: de prive adressen van alle kunstenaars in Nederland worden openbaar.


inschrijving bij kvk voor kunstenaars is binnenkort verplicht met als gevolg:
de prive adressen van alle kunstenaars in Nederland worden openbaar.


Nieuwe regels voor inschrijven Kamer van Koophandel (KvK) 2008
Met ingang van 1 juli 2008 treedt de nieuwe Handelsregisterwet 2007 in werking. De grootste veranderingen zijn vooral gericht op vrije beroepen. Deze moeten zich per 1 juli 2008 laten inschrijven bij de KVK. Daar waar voorheen vrije beroepen zich niet hoefden te laten registreren is dit per 1 juli wel verplicht. Beroepsgroepen zoals in de landbouw en visserij, maatschappen, architecten, huisartsen, advocaten, verenigingen van eigenaren en mensen die in de zorg werken als zelfstandige zonder personeel dienen zich dus te laten inschrijven.


Iedereen die in een van deze beroepsgroepen werkzaam is als zelfstandige ontvangt hiervan een bericht van de KvK.

http://www.zzp-nederland.nl/artikel/inschrijven-kvk


Een antwoord op mijn vraag hier over aan de kvk:

Een postbus (correspondentieadres) kan alleen aan uw registratie worden toegevoegd. Het is namelijk wettelijk verplicht het feitelijk vestigingsadres in het handelsregister te vermelden.
Het is niet toegestaan een ander adres te vermelden, dan waar de activiteit plaatsvindt.


Tot slot delen wij u mee dat in het handelsregister naast uw vestigingsgegevens ook uw privÃ-adres worden vermeldt. Bij de registratie van een eenmanszaak is het privÃ-adres helaas niet af te schermen.een klacht indienen? --> http://www.nationaleombudsman.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).