www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Vr. 8 Feb. 20.30u: Nader Vossoughian: Otto Neurath - Inform
Eric Kluitenberg on Mon, 4 Feb 2008 16:35:00 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vr. 8 Feb. 20.30u: Nader Vossoughian: Otto Neurath - Information and the Global Polis, De Balie, Amsterdam


A A N K O N D I G I N G

Nader Vossoughian: Otto Neurath - Information and the Global Polis

De Balie Amsterdam, vrijdag 8 februari, 20.30 uur

(English abstract below)


De Amerikaanse filosoof en architectuurcriticus Nader Vossoughian 
onderzoekt in zijn presentatie de mogelijkheden van een democratische 
en op participatie gerichte benadering van stedelijke en sociale 
planning. Vossoughian observeert dat historisch gezien de stedelijke 
en militaire planning vrijwel niet van elkaar te onderscheiden zijn. 
Dat roept vraagtekens op wat betreft de haalbaarheid van zo'n 
benadering, Toch denkt Vossoughian dat die in principe mogelijk is. 
Hij zal in het bijzonder ingaan op het gedachtegoed van de 
Oostenrijkse filosoof, socioloog en econoom Otto Neurath (1882-1945), 
die eveneens op zoek was naar een democratische benadering van 
ruimtelijke planning. In zijn visie moesten de tegenstellingen tussen 
het op gemeenschapsvorming gerichte klassieke model van de Griekse 
stadsstaat en de anonimiteit van de heterogene global polis in elkaar 
op kunnen lossen.

Schrijver, redacteur, cultuurtheoreticus Steve Rushton zal een korte 
respons geven op het betoog van Vossoughian.

Meer informatie en links:
www.debalie.nl/artikel.jsp?podiumid=media&articleid=208215

Neurath, die van 1934 tot 1940 in Den Haag woonde, is samen met 
beeldend kunstenaar Gert Arntz verantwoordelijk voor de universele 
beeldtaal van het ISOTYPE; een van de eerste systemen van informatie- 
vormgeving en een voorloper van het bekende pictogram voor toilet of 
winkelstraat. De tentoonstelling ‘The Global Polis' van het centrum 
voor beeldende kunst en architectuur Stroom in Den Haag, spiegelt de 
belangstelling bij hedendaagse kunstenaars en architecten voor 
utopische steden en visionaire samenlevingsvormen aan het denken en 
werk van vier historische figuren: Otto Neurath, Paul Otlet, Cornelis 
van Eesteren en Le Corbusier. Nader Vossoughian is de curator van deze 
tentoonstelling, die het vervolg vormt op de manifestatie ‘After 
Neurath' van Stroom Den Haag.

Data tentoonstelling: 10 februari t/m 6 april 2008, Stroom, Hogewal 
1-9, Den Haag
Zie ook:
www.stroom.nl/activiteiten/manifestatie.php?m_id=8710842

Datum | vrijdag 8 februari
Tijd | 20.30 uur
Voertaal | Engels
Toegang | 5 euro

Live webcast: www.debalie.nl/live

Georganiseerd ism Stroom - Centrum voor Beeldende Kunst en 
Architectuur, Den Haag

-------------------------------

Nader Vossoughian: Otto Neurath - Information and the Global Polis

Abstract of the lecture (De Balie, Amsterdam, February 8, 2008)

Urban and military planning have been virtually indistinguishable for 
most of history. Ancient Roman towns such as Timgad and London were 
first conceived as military encampments. In the nineteenth century, 
Georges-Eugène Haussmann constructed his boulevards in Paris with the 
aim of stemming civil unrest. Given this past, are participatory or 
democratic approaches to urban and social planning possible? They are, 
at least in principle, and this lecture explores one such example.

This presentation looks specifically at the ideas and achievements of 
the Austrian sociologist and planner Otto Neurath (1882-1945), a long- 
neglected giant in the history of the Information Age. A founder of 
the Vienna Circle and the Unity of Science movement, a collaborator of 
figures as varied as Paul Otlet, Cornelis van Eesteren, Gerd Arntz, 
and Le Corbusier, he had an indelible impact on discussions about the 
modern metropolis. He advocated informal or participatory approaches 
to urban and social planning and attempted to find ways of 
democratizing public space in the contemporary city. In this lecture, 
he is presented as a theorist of the global polis – as someone who 
attempted to reconcile the tangibility and intimacy of the ancient 
Greek city-state, a place that according to Aristotle fostered 
community and democratic exchange, with the anonymity and 
heterogeneity of the global metropolis.

More information and links:
www.debalie.nl/artikel.jsp?podiumid=media&articleid=208232

Website of the exhibition After Neurath – The Global Polis at Stroom, 
The Hague:
www.stroom.nl/activiteiten/manifestatie.php?m_id=8710842

Date | Firday February 8
Time | 20.30 uur
Language | English
Tickets | 5 euro
Live webcast | www.debalie.nl/live

Organised in collaboration with Stroom – Centre for Visual Art and 
Architecture, The Hague.
 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).