www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Reactie op NS/CL/07882: inzageverzoek WBP artikel 35
Leon Kuunders on Wed, 13 Feb 2008 14:18:09 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Reactie op NS/CL/07882: inzageverzoek WBP artikel 35


Geachte heer Resida, meelezers,

Van u ontving ik op vrijdag 8 februari uw schrijven (*1) met 
bovenvermeld kenmerk. Met dat schrijven beantwoordt u aan mijn eerdere 
brieven van 18 november 2007, 6 december 2007 en 21 december 2007, 
waarin ik u bij herhaling heb gevraagd om inzage in de persoonsgegevens 
die NS over mij heeft opgeslagen.

Laat ik direct duidelijk stellen dat ik verbijsterd en teleurgesteld ben 
in hetgeen u na zo'n lange tijd uiteindelijk weet op te leveren. De 
informatie die u mij levert is onjuist, incompleet, bevat interne 
inconsistenties en minimaal twee vier zes keiharde leugens.

Dat gezegd hebbende zal ik allereerst uw antwoord behandelen, zodat u in 
ieder geval de kans krijgt om uw antwoord te verbeteren. Daarbij verwijs 
ik naar uw aangehaalde kenmerken.

*Re Inleiding: *in uw inleiding geeft u aan dat mijn eerdere brieven 
onjuist zijn beoordeeld. Ik zie dat als *een leugen*: mijn eerdere 
brieven heeft u niet beoordeeld. Eenieder die mijn eerste verzoek leest 
(*2) zal duidelijk zijn dat daarin het woord "OV chipkaart" niet 
voorkomt, en "Wet Bescherming Persoonsgegevens" wel. Het is een fraai 
staaltje minachting voor de waarheid en doet me denken aan het prachtige 
engelstalige spreekwoord "/Assumption is the mother of all fuckups./"

*Re (ad 1.)/Bijzonderheden:* onder (c) geeft u aan geen foto van mij in 
dossier te hebben, onder (d) geeft u aan een kopie van mijn paspoort te 
hebben, en die niet te zijn kwijt geraakt. Daar ben ik blij om, ik 
verzoek u dan ook vriendelijk die kopie na behandeling van dit dossier 
niet te vernietigen, maar /terug te sturen/.

*Re (ad 2.):* geen opmerkingen

*Re (ad 3.):* hier zegt u op 6 december 2007 mijn huidige adres te Gouda 
in dossier te hebben gekregen. Onder (Bijzonderheden) schrijft u 
vervolgens: "dat op 14/1/2005, 19/8/2007 en 6/11/2007 mijn identiteit is 
vastgesteld aan de hand van een ID kaart uitgegeven op 28/1/2005 te 
Rotterdam."
De *eerste leugen*: hoe kunt u met behulp van een ID kaart die op 
28/1/2005 wordt uitgegeven /twee weken eerder/ "mijn" identiteit 
vaststellen? 
De *tweede leugen*: ik heb helemaal geen ID kaart! Met andere woorden: 
uw dossiervorming is een enorme puinzooi.
De *derde leugen:* u heeft _mijn_ identiteit aan de hand van de 
meegestuurde kopie van _mijn_ paspoort helemaal niet vastgesteld, want 
anders zou u weten dat de gegevens niet overeen komen met de door u 
aangehaalde ID kaart!
De *vierde leugen:* Er bestaat geen wettelijke vereiste dat mensen "een 
copie van hun paspoort meesturen" bij een verzoek om inzage in hun 
persoonsgegevens. Integendeel, het is een vereiste dat de identiteit van 
de persoon wordt *vastgesteld*. Dat is wezenlijk iets anders, U haalt 
hier *het proces van identificatie en authenticatie (vaststellen) door 
elkaar* waardoor uw firma effectief identiteitsdiefstal faciliteert. Dat 
is een ernstig vergrijp, en strafbaar. Overigens is deze 
onnauwkeurigeheid ook debet aan de eerder geconstateerde lekken in de 
"Mijn NS" website (*3). Een goede cursus zou bij NS wel eens wonderen 
kunnen doen.

*Re (ad 4.): *geen opmerkingen

*Re (ad 5. & ad 6.):* hier wordt de omvang van het dossiervormingsdrama 
pas werkelijk zichtbaar. U schrijft dat u bepaalde gegevens heeft 
overgedragen aan uw incassobureau. Volgens uw schrijven doet u dat op 9 
mei 2005. U vermeld dat u daarbij mijn adres dat u op 6 december 2007 
(twee-en-een-half jaar later) heeft gekregen heeft meegestuurd. Dat is 
*een leugen*. U beweert simpelweg dat de NS het *tijdreizen heeft 
uitgevonden*, waarbij ik direct kan aantekenen dat het dan jammer is dat 
dat niet voor de dienstregeling wordt ingezet. Daarbij laat u onvermeld 
dat u ook op andere tijden gegevens aan een incassobureau heeft 
overgedragen. U bent dus *incompleet* in uw overzicht.

*Re (ad 7.):* het dossier waar u hier op doelt heb ik eerder beschreven 
op de mailinglist "nettime-nl" (*4). Alle relevante informatie over dat 
dossier is uw firma ter hand gesteld. Ook die informatie mist in uw 
overzicht.
 
Tot zover uw antwoord en mijn eerste opmerkingen.

Wat de kwaliteitsnormen zijn die de NS stelt aan de uitvoer van haar 
privacybeleid is me niet duidelijk. Wél duidelijk is dat de toon waarop 
NS zich in het debat omtrent privacy mengt absoluut niet in lijn is met 
de door haar uitgevoerde praktijk. Laat ik maar rechtuit zeggen: zulke 
discrepanties tussen werkelijkheid en uitspraken vindt men normaal 
alleen terug bij ... ehrm, mensen die door Peter R. de Vries worden 
geïnterviewd.

Enfin, wat zal ik zeggen? U was vast en zeker in uw nopjes met het 
verzoek van Jacob Kohnstam, voorzitter van het CBP (*5), om gegevens bij 
organisaties beter te gaan controleren. Het resultaat stemt niet zo 
tevreden, dus NS zal nog wel een grote kwaliteitsslag moeten maken.

Verder had ik u al eerder verantwoordelijk gesteld voor alle kosten die 
ik direct, of indirect, zou moeten maken vanwege uw weigerachtige 
houding aan een verzoek WBP artikel 35 gehoor te geven. Deze e-mail, en 
daarmee ook de behandeling van uw antwoord, voegt nog eens € 112,50 toe 
aan de openstaande post. Het lijkt erop alsof ik een lange tijd vrij kan 
gaan reizen met uw, overigens, prachtige treinen.

In afwachting van uw antwoord, met vriendelijke groet,

Leon Kuunders
M: +31 6411 64 995


*Verwijzingen:*
*1) 
http://wiki.kuunders.info/index.php?title=NS_en_Inkasso_Unie#2008.02.02_-_Wat_van_ver_komt_...
*2) 
http://wiki.kuunders.info/index.php?title=NS_en_Inkasso_Unie#2007.11.16_-_Brief_aan_NS_Reizigers
*3) http://wiki.kuunders.info/index.php?title=NS
*4) http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-nl-0501/msg00035.html
*5) http://www.security.nl/article/17933/1
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).