www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Nieuwsbrief februari 2008 / Newsletter February 2008
Roland Spekle on Fri, 15 Feb 2008 10:20:31 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Nieuwsbrief februari 2008 / Newsletter February 2008


Nieuwsbrief februari 2008 / Newsletter February 2008
Barooni / Roland Spekle
(English version below)


The Night of the Unexpected at Trafó, Budapest
Na een zeer geslaagde Night in het Huddersfield 
Contemporary Music Festival (UK) zal er op 
zaterdag 1 maart een Night of the Unexpected 
plaatsvinden in Trafó, Budapest in het kader van 
het Low Festival. The Night of the Unexpected is 
een festival van één nacht, gericht op nieuwe 
ontwikkelingen in de hedendaagse muziek. In een 
strak geregisseerde opeenvolging van performances 
voert The Night je dwars door stijlen en genres: 
van experimentele elektronische muziek tot 
gecomponeerd repertoire. Er zullen optredens zijn 
van Tomoko Mukaiyama, Edwin van der Heide, Terrie 
Ex & Han Bennink, Evan Parker & Joel Ryan, Xavier 
van Wersch & Tigris en een Hongaars koor.
1 maart Trafó, Budapest
http://www.trafo.hu/
http://www.lowfesztival.hu/en/


Ensemble MAE 'Haagse Hemelbestormers'
Op vrijdag 29 februari en zaterdag 1 maart vindt 
een nieuwe editie van Haagse hemelbestormers 
plaats: Korzo muziekproducties en het Ensemble 
MAE presenteren nieuwe talenten van het 
Koninklijk Conservatorium en Koninklijke Academie 
Beeldende Kunsten in Den Haag. Componisten en 
beeldend kunstenaars in de dop maken samen - in 
vier verschillende koppels - een nieuw werk dat 
wordt uitgevoerd door MAE.
Elk team werkt met dezelfde basisgegevens die 
ontleend zijn aan de ideeën van de franse 
ethnoloog en structuralist Claude Levi-Strauss 
m.b.t. de interactie tussen tegengestelde 
elementen.
Componiste Maria Castro Espejo en beeldend 
kunstenaar Floris Schafer spelen met de 
tegenstellingen licht - donker, geluid - stilte 
en trekken tevens een parallel met die tussen het 
individu en het publiek. Beeldend kunstenaars Zoe 
Reddy en Judith van Oostrum en componist Ronald 
Boersen plaatsen deze thematiek in een setting 
die geïnspireerd is op de films van David Lynch. 
Componist Ingi Erlandson en beeldend kunstenaar 
Tim van Zoelen onderzoeken de tegenstelling 
tussen kansen en verwachtingen, en specifieker 
het spanningsveld tussen de kansen die zij als 
jonge makers krijgen om deze productie te maken 
en de verwachtingen die het publiek van jonge 
makers heeft. Componist Gregorz Marciniak en 
beeldend kunstenaar Nicole O'Niel creëren een 
performance-installatie waarin het draait om de 
confrontatie tussen de slagwerker(s) en een 
performer.
29 februari Theater Korzo Den Haag 20.30 uur
1 maart Theater Korzo Den Haag 20.30 uur
http://www.ensemble-mae.com/
http://www.korzo.nl


Sonic Acts festival 'The Cinematic Experience'
Alhoewel ik er niet zelf bij betrokken bij ben, 
wil ik hier graag je aandacht vragen voor een 
zeer bijzonder festival, Sonic Acts XII - The 
Cinematic Experience, dat van 21 t/m 24 februari 
in Paradiso, De Balie en het Nederlands Instituut 
voor Mediakunst, Amsterdam plaatsvindt.
Het festival besteedt ruim aandacht aan de rijke 
geschiedenis van de  cinematische ervaring; van 
toverlantaarns, lichtorgels en zoëtropes  tot 
ervaringsmachines en immersieve omgevingen.
Conferentie
Met oa Jeffrey Shaw , Douglas Kahn, Erkki Huhtamo, Arjen Mulder,Timothy 
Druckrey en Mika  Taanila
Live performances
Van oaThe Drone People (CM von Hausswolff, Hildur 
Ingveldardóttir Gudnadóttir, Stephen O'Malley, BJ Nilsen, Joachim 
Nordwall, Mika Vainio en C.Spencer Yeh), Ulf Langheinrich
Eliane Radigue, Christian Fennesz, Michel Chion, Ivo Malec, Bernard 
Parmegiani, François Bayle en Daniel Teruggi.
Filmprogramma
Met werk van o.a. Mika Taanila, Peter Tscherkassky, Stan Brakhage, 
Jose Antonio Sistiaga, Tony Conrad, Gerard Holthuis, Pierre Hebert, 
Ken Jacobs, Rose Lowder en Stephen Vitiello
Expositie
De expositie in het NIMk (Nederlands Instituut voor de Mediakunst) 
loopt van 22 februari tot 22 maart 2008. Met ao 
werk van Julien Maire, Ulf Langheinrich, Boris 
Debackere,  Leerraum en Kurt Hentschläger.
21 t/m 24 februari Paradiso, De Balie, NIMk, Amsterdam
http://www.sonicacts.com------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mocht je geen interesse hebben meer informatie te 
ontvangen, stuur deze email retour met 
'unsubscribe' als onderwerp.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


English version

Newsletter February 2008
Barooni / Roland Spekle

The Night of the Unexpected at Trafó, Budapest
After a highly successful night in ther 
Huddersfield Contemporary Music Festival (UK) 
there'll be a Night of the Unexpected on Saturday 
1 march in Trafó, Budapest in the framework of 
the Low Festival. The Night of the Unexpected is 
a festival of one night, focussing on new 
developments in contemporary music. In a well 
directed succession of performances, the Night 
takes you along contrasting styles and genres: 
from experimental electronic music to composed 
repertoire. There'll be performances of Tomoko 
Mukaiyama, Edwin van der Heide, Terrie Ex & Han 
Bennink, Evan Parker & Joel Ryan, Xavier van 
Wersch & Tigris and a Hungarian choir.
1 March Trafó, Budapest
http://www.trafo.hu/
http://www.lowfesztival.hu/en/


Ensemble MAE 'New Titans'
On Friday 29 February en Saturday 1 March a new 
edition of the 'New Titans' (Haagse 
hemelbestormers) is taking place: Korzo Music 
Productions and the Ensemble MAE present new 
talents from the Royal Conservatory and Royal 
Academy for Visual Arts in The Hague. Budding 
composers and artists collaborate in four 
different pairs, to make new works to be 
performed by the MAE.
Each team works with the same subject matter 
derived from the ideas of the French ethnologist 
and structuralist Claude Levi-Strauss about the 
interaction between contradicting elements. The 
teams are free to choose their own contradictions 
and give their own artistic interpretation.
The team of Floris Schafer (artist) and Maria 
Castro Espejo (composer) chose as contrasting 
elements light and dark, sound and silence; in 
these, they see a parallel with the opposition 
between individual and the public. Zoe Reddy and 
Judith van Oostrum (artists) and Ronald Boersen 
(composer) place the subject in a setting 
inspired by the films of David Lynch. Tim van 
Zoelen (artist) and Ingi Erlandson (composer) 
explore the contrasts between chance and 
expectation, and more specifically the field of 
tension between the chances that they as young 
creatives get to make this production, and the 
expectations the audience has of young artists. 
Nicole O'Niel (artist) and Gregorz Marciniak 
(composer) created a performance installation 
centered on the confrontation between a 
percussionist and a performer.
29 February Theater Korzo Den Haag 20.30 hours
1 March Theater Korzo Den Haag 20.30 hours
http://www.ensemble-mae.com/
http://www.korzo.nl


Sonic Acts festival 'The Cinematic Experience'
Although I'm not involved myself, I'd like to ask 
your attention for a very special festival, Sonic 
Acts XII - The Cinematic Experience, that will 
take place from 21 through 24 February in 
Paradiso, De Balie and the Netherlands Media Arts 
Institute, Amsterdam.
The programme will focus on the rich history of 
the cinematic experience, from magic lanterns, 
colour organs and zootropes to experience 
machines and immersive environments. Sonic Acts 
will also 
peer into the future. Will cinema distance itself 
from narrative in the near future? What is the 
prospect for celluloid? And what role will 
sensory deprivation play in future cinema?
Conference
With ao Jeffrey Shaw, Douglas Kahn, Erkki 
Huhtamo,  Arjen Mulder,Timothy Druckrey, 
& Mika Taanila
Live Performances
The Drone People (CM von Hausswolff, Hildur 
Ingveldardóttir Gudnadóttir, Stephen 
O'Malley, BJ Nilsen, Joachim Nordwall, Mika 
Vainio and C.Spencer Yeh), Ulf Langheinrich,
Eliane Radigue, Christian Fennesz, Michel Chion, Ivo Malec, Bernard 
Parmegiani, François Bayle and Daniel Teruggi.
Film Programme
With films from: Mika Taanila, Peter Tscherkassky, Stan Brakhage, Jose 
Antonio Sistiaga, Tony Conrad, Gerard Holthuis, Pierre Hebert, Ken 
Jacobs, Rose Lowder en Stephen Vitiello
Exhibition
The exhibition will be held from 21 February until 22 March 2008 at 
Netherlands Media Arts Institute (NMAI). It will present works that 
create various forms of cinematic experience, ranging from music to 
visual art, installations and media arts. Featured artists include: 
Julien Maire, Ulf Langheinrich, Boris Debackere, Leerraum and Kurt 
Hentschläger.
21 through 24 February Paradiso, De Balie, NMAI, Amsterdam
http://www.sonicacts.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If you don't wish to receive more information, 
please return this email with 'unsubscibe' as 
subject.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
---------------------------------


NEW ADDRESS


Barooni
Roland Spekle
P.o.box 59705
1040 LE Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31(0)20 6839262
Mobile: +31 (0)6 411 88 580
email: barooni {AT} xs4all.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).