www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] [Gl-persberichten] Nederlandse kinderpornosites beter b
paulv on Tue, 19 Feb 2008 19:06:14 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] [Gl-persberichten] Nederlandse kinderpornosites beter bestrijden


Gefeliciteerd Groen Links,

Jullie zijn erin geslaagd om de essentie van het artikel van Karin 
Spaink,
en de ervaringen met de kinderporno-lijst in Finland totaal te missen.

> 4. Welke maatregelen gaat u inzetten om nu en in de toekomst alle 
> Nederlandse kinderpornosites te blokkeren?
>


De artikelen gaan erom dat een onofficiële blocklist waar geen rechter/
onafhankelijke toezicht aan te pas komt per definitie leidt tot 
willekeur, en
dat de lijst vroeg of laat gebruikt gaat worden voor dingen die niks 
te maken
hebben met kinder-porno. In het geval van Finland kwam een 
criticaster van de
lijst onterecht zelf op de lijst terecht.

http://webwereld.nl/articles/49938/finland-censureert-critici-uit- 
naam-kinderporno.html
http://www.theregister.co.uk/2008/02/18/finnish_policy_censor_activist/
http://blogger.xs4all.nl/kspaink/


Verder is de lijst niet publiek, en is het niet mogelijk er bezwaar 
tegen aan te tekenen.

* Je wordt dus veroordeelt zonder process
* Je kan niet in je onschuld aantonen
* Je kan niet in hoger beroep
* Je bent voor eeuwig veroordeelt

Als een politie-agent je zonder bewijs van de straat kan plukken, je 
in een geheime cel
kon stoppen (zonder proces), en zonder kennisgeving voor eeuwig vast 
kan houden zou het
land (terecht) te klein zijn.

Het feit dat de KLPD Nederlandse kinderporno sites erop zet die 
normaal legaal aangepakt
kunnen worden, is erg, maar het feit dat de KLPD zonder toezicht wil 
bepalen wat je wel en
niet kan zien op het internet, is een stukje erger dan dat.

Kinder-mishandeling is een kwaad dat bestreden moet worden, maar geen 
reden om de
rechtstaat overboord te gooien (net zo min als terrorisme).

Ga dus s.v.p. pleiten voor snelrecht, o.i.d., hoor-en-wederhoor, 
onafhankelijk toezicht, en zorg
dat die lijst openbaar wordt, dan kunnen we allemaal beter slapen.

Groetjes van een van jullie leden,

=paulv

Paul Vogel


On Feb 19, 2008, at 5:52 PM, gl-persberichten {AT} list.xs4all.nl wrote:

>
> Nederlandse kinderpornosites beter bestrijden
>
> 19 februari 2008
>
> GroenLinks wil dat Nederlandse kinderpornosite beter bestreden 
> worden. Uit onderzoek van publiciste Karin Spaink (het Parool van 
> vandaag) blijkt dat minimaal vier Nederlandse kinderpornosites niet 
> geweerd zijn, ondanks dat het KLPD dit had kunnen doen. GroenLinks 
> vraagt daarom de verantwoordelijke ministers Hirsch Ballin en Ter 
> Horst om opheldering. Kamerlid Naïma Azough vraagt tevens of er 
> extra maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat alle 
> kinderpornosites uit de lucht gehaald kunnen worden. Zij stelde 
> hierover de volgende vragen:
>
> 1. Bent u bekend met het bericht uit het Parool van 19 februari jl. 
> dat niet is ingegrepen bij Nederlandse kinderpornosites, terwijl de 
> KLPD wist dat deze bestonden?
>
> 2. Kunt u deze conclusies van het onderzoek van Karin Spaink 
> onderschrijven?
>
> 3. Deelt u de mening dat het niet aanpakken van Nederlandse 
> kinderpornosites buitengewoon onwenselijk is en bovendien zeer 
> schadelijk voor de kinderen die hiervan slachtoffer zijn? Zo ja, 
> wat gaat u eraan doen? Zo nee, waarom niet?
>
> 4. Welke maatregelen gaat u inzetten om nu en in de toekomst alle 
> Nederlandse kinderpornosites te blokkeren?
> _______________________________________________
> Gl-persberichten mailing list
> Gl-persberichten {AT} list.xs4all.nl
> https://list.xs4all.nl/mailman/listinfo/gl-persberichten

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).