www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Finnish and Dutch child porn filters
Karin Spaink on Tue, 19 Feb 2008 23:27:04 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Finnish and Dutch child porn filters


TVandaag was er nogal wat te doen over de Finse kinderpornofilters,
die meer blijken te blokkeren dan alleen kinderporno. Juist vandaag
had ik in Het Parool een groot artikel over de Nederlandse
kinderpornofilters.

Het argument voor blokkeren is dat dergelijke sites zich 'veelal' in
vage landen zouden bevinden, landen waarmee geen justitiële
contacten zouden bestaan. Echter, de Finse lijst, zoals gereversed
engineered door Nikki Matti, bevat 138 Nederlandse websites.

Op basis van Matti's lijst heb ik het Nerderlandse kinderpornofilter
- dat momenteel alleen door UPC wordt gebruikt - getest. Ik trof 10
door UPC geblokkeerde sites: 1 in Engeland, 1 dode site, 4
Amerikaanse sites en 4 Nederlandse. Hoezo, landen waarmee 'we gene
justitiële contacten hebben'?

Een en ander betekent:

a) dat de Tweede Kamer is voorgelogen: veel sites staan in landen
   waarmee we wel fegelijk normaal overleg kunnen voeren om zo'n
   site te sluiten;
b) de Nederlandse politie misbruikt IDSPs om hun nalatigheid te
   veerbergen.

Inmiddels hebben zowel de SP als GrooenLinks kamervragen gesteld.


Mijn artikel staat op
http://blogger.xs4all.nl/kspaink/archive/2008/02/19/354156.aspx

De kamervragen op
http://blogger.xs4all.nl/kspaink/archive/2008/02/19/354173.aspx
http://blogger.xs4all.nl/kspaink/archive/2008/02/19/354232.aspx


=== artikel ===

Kinderporno: niet bestrijden maar verstoppen (Het Parool, 19
februari 2008)


In oktober vorig jaar riep een kamermeerderheid de minister van
Justitie op om providers wettelijk te verplichten kinderpornosites
te blokkeren.‘Providers moeten niet langer wegkijken en dienen hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het is schandelijk
dat ze dit niet doen’, zei SGP-kamerlid Van der Staaij in dat debat.
(Webwereld, 4 oktober 2007)

Veel kinderpornosites, zo gaat het verhaal, staan in landen waar te
weinig tegen kinderporno wordt gedaan: Oost-Europa en Rusland worden
meestal als de boosdoeners genoemd. Omdat internet nu eenmaal een
internationaal medium is en zulke illegale sites daarom eenvoudig in
Nederland zijn te bekijken, is filtering de enige manier om ze te weren.

In Nederland is UPC de enige provider die zo’n kinderpornofilter
hanteert. Wie een UPC-verbinding heeft en een dergelijke site wil
bezoeken, krijgt een omineuze waarschuwing op zijn scherm: ‘STOP. Uw
browser heeft geprobeerd een pagina te benaderen die wordt gebruikt
voor de verspreiding van bestanden waarop seksueel misbruik van
kinderen is afgebeeld. Dit is strafbaar gesteld in artikel 240b van
het Wetboek van Strafrecht.’

UPC gebruikt een lijst die is opgesteld door het Korps Landelijke
Politiediensten (KLPD). Andere providers houden tot nu toe de boot
af. Ze stellen dat de lijst niet is getoetst door de rechter en de
criteria voor opname op de lijst niet openbaar en niet toetsbaar
zijn. Bovendien zet filtering weinig zoden aan de dijk: een site
wordt er alleen onzichtbaar van, terwijl de inzet natuurlijk zou
moeten zijn om de makers ervan op te pakken. De providers zijn
daarnaast bevreesd dat er na verloop van tijd ongewenste, maar
niettemin legale sites op dergelijke lijsten zullen verschijnen. Pas
wanneer er een fatsoenlijke procedure is om dergelijke sites op
illegaliteit te toetsen én wanneer evident is dat echt niet
ingegrepen kan worden - bijvoorbeeld omdat zulke sites zich buiten
Europa of de VS bevinden - willen de providers zo’n filter overwegen.

Hun houding wordt door de Tweede Kamer als ronduit verwerpelijk
beschreven. Kinderporno is immers zo erg, daar moet je alles tegen
doen. Ook de KLPD is bepaald ongelukkig met de weigerachtige houding
van de ISPs. KLPD-voorlichter Kraszweski; ‘De providers hebben op
dat moment de macht om iets te doen aan sites met kinderporno, maar
de providers komen dan steeds met andere principiële bezwaren waarom
ze dat niet willen. Maar we hebben het hier over kinderporno en
vinden het bijna een morele verplichting om dat wel te doen.’
(Webwereld, 7 november 2007)
Ook andere Europese landen voeren zo’n kinderpornofilter. Finland,
bijvoorbeeld. Ook daar is onduidelijk wat er wordt geblokkeerd. Voor
de Fin Matti Nikki was dat reden om uit te zoeken welke sites er
precies in zijn land worden weggefilterd. Door eindeloos sites op te
zoeken kwam hij tot een lijst van ruim duizend geblokkeerde sites.

Op zijn lijst staan 138 Nederlandse websites. Nederlandse websites?
Die vallen onder de Europese wetgeving, daar moet Finland toch meer
mee kunnen doen dan ze alleen blokkeren? Doorgeven aan de
Nederlandse autoriteiten, bijvoorbeeld, zodat die maatregelen kunnen
nemen en de bewuste sites uit de lucht kunnen halen en de
verantwoordelijken voor de rechter kunnen brengen? Of zou Finland
wellicht een veel strengere definitie van kinderporno aanhouden dan
Nederland?

Afgelopen weekend heb ik de eerste veertig Nederlandse sites van de
Finse lijst uitgebreid bekeken. Er staat veel vunzigs op. De
leeftijd van de afgebeelde kinderen is soms op het randje (Nederland
legt de grens voor kinderporno bij kinderen onder de achttien), maar
geregeld zijn er plaatjes van kinderen van tien of twaalf jaar oud
die masturberen, seks hebben of buitengewoon uitdagend poseren.
Kinderporno en dus strafbaar, ook volgens de Nederlandse wet.
Vrijwel al die sites staan open en bloot bij twee Nederlandse
hosting providers: Leaseweb en Webazilla, bedrijven die makkelijk
zijn te vinden en die je zo een gerechtelijk bevel onder de neus
kunt duwen om de betreffende site te sluiten en de gegevens van de
eigenaars aan justitie te overhandigen.

Diezelfde sites heb ik daarna via een UPC-verbinding bekeken. Een
deel van de sites die Finland als kinderporno beschouwt, is via UPC
gewoon te bekijken en staat dus niet op de KLPD-lijst. Kennelijk is
er zelfs tussen Europese politiediensten onderling geen enkele
overeenstemming over wat wel en wat niet als kinderporno moet worden
beschouwd - een constatering die de ISPs in Nederland die weigeren
om de KLPD-lijst blindelings te hanteren, gelijk geeft. Als de
politiediensten zelf al ruziën wat wel of niet moet worden
geblokkeerd, hoe kan een provider dan de goede keuzes maken?

Via UPC stuitte ik op tien geblokkeerde sites. Eén ervan bestond
helemaal niet meer, eentje bevindt zich in Engeland, vier staan op
servers in de VS, en vier staan in Nederland; twee bij Leaseweb,
twee bij Webazilla. Opmerkelijk was - alweer - de willekeur. Sites
die niet fundamenteel afweken van door UPC geblokkeerde sites, kon
ik, ook via UPC, gewoon zien. Dat kinderpornofilter is een vreemd
ratjetoe.

Engeland, Amerika en Nederland. Wat was ook alweer het argument om
dergelijke sites te filteren? ‘De sites zelf kunnen veelal niet door
de politie worden afgesloten, omdat ze zich vaak bevinden in landen
waar geen justitiële contacten mee zijn.’ (Webwereld, 23 maart 2007)
Sinds wanneer liggen in Haarlem en Utrecht in Oost-Europa of Rusland?

Critici van het kinderpornofilter hebben het al eerder gezegd: de
inspanning van de KLPD zou er niet op gericht moeten zijn om zulke
sites uit het zicht te halen, maar om ze te sluiten. Een
kinderpornofilter voeren is etalagepolitiek. Dat je troep niet
langer kunt zien betekent niet dat-ie weg is, en het blokkeren van
sites helpt geen zier tegen kindermisbruik.

De werkelijkheid blijkt helaas een graadje erger. Het Nederlandse
kinderpornofilter bevat Nederlandse kinderpornosites. Anders
gesteld: de KLPD en de minister van Justitie willen de ISPs in
Nederland verplichten de onmacht van de KLPD en justitie te maskeren.

Volgens de KLPD huisvesten Leaseweb en Webazilla kinderporno. In dat
geval dient justitie in te grijpen: die sites uit de lucht te halen
en de eigenaars te vervolgen. In geen geval horen ze UPC in te
zetten om de sporen van hun onmacht weg te poetsen.

(Met dank aan Joris van Hoboken)


== Reacties ==

Parool-journalist Addie Schulte heeft gisteren betrokkenen om
commentaar gevraagd. Bij deze zijn artikel over de kwestie (of
bekijk het op de site van Het Parool.

Politie laat kinderporno lopen

AMSTERDAM – Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) heeft
Nederlandse kinderpornosites ongemoeid gelaten, terwijl ze van het
bestaan ervan op de hoogte was.

Dat blijkt uit onderzoek van Parool-columniste en publiciste Karin
Spaink. Het KLPD hanteert een zwarte lijst van kinderpornosites. Die
lijst wordt ter beschikking gesteld aan internetproviders die
daarmee kunnen verhinderen dat hun klanten deze sites bezoeken. Twee
providers gebruiken deze lijst.

Volgens woordvoerder Ed Kraszewski van het KLPD staan er alleen
buitenlandse kinderpornosites op de lijst. “Nederlandse sites kunnen
we aanpakken.” Als een kinderpornosite bij een Nederlands bedrijf is
ondergebracht, werken internetbedrijven mee om die zo snel mogelijk
te verwijderen, aldus Kraszewski.

Hoewel de lijst geheim is, is Spaink er via een omweg achter gekomen
dat op de lijst van het KLPD zeker vier Nederlandse sites staan.
Deze sites zijn ondergebracht bij twee zogeheten hosting providers,
bedrijven die websites toegankelijk maken. Het gaat om Webazilla uit
Utrecht en Leaseweb uit Haarlem. Op de sites zijn jonge meisjes en
jongens te zien in allerlei poses, van Wehkamp-achtige foto’s tot
seksuele handelingen. Het KLPD oordeelt dat het bij twee van deze
sites zeker om kinderporno gaat, bij de twee andere wordt dat
onderzocht.

Volgens Kraszewski waren de sites bekend onder andere namen,
waardoor onduidelijk bleef dat ze ook bijNederlandse bedrijven
onderdak hadden gevonden. “We beschikten over andere adresgegevens,”
aldus Kraszewski. “Dit soort sites duiken steeds onder andere namen.
“We zijn een zeer grote hostingprovider, dan ontkom je hier niet
aan,” zegt directielid Laurens Rosenthal van Leaseweb. “Maar deze
mensen zijn in staat om in vijf minuten een nieuwe site de wereld in
te slingeren.”- K -
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).