www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] 12 maart | online rondetafel: Nieuwe media en het?democ
Koen Martens on Thu, 21 Feb 2008 10:49:08 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] 12 maart | online rondetafel: Nieuwe media en het?democratisch tekort


On Thu, Feb 21, 2008 at 10:17:39AM +0100, nettime-nl-owner {AT} nettime.org wrote:
> Het inhoudstype van uw bericht is niet expliciet toegestaan
> 

> X-Original-To: nettime-nl {AT} nettime.org
> Delivered-To: nettime-nl {AT} nettime.org
> Date: Thu, 21 Feb 2008 10:17:39 +0100
> From: Koen Martens <gmc {AT} metro.cx>
> To: "Boyd Noorda, Socia Media" <mailinglists2006 {AT} sociamedia.nl>
> Cc: nettime-nl {AT} nettime.org
> Subject: Re: [Nettime-nl] 12 maart | online rondetafel: Nieuwe media en het
> 	democratisch tekort
> In-Reply-To: <47BC4AC0.14774.B0160 {AT} localhost>
> User-Agent: Mutt/1.5.16 (2007-06-09)
> X-Helo-Milter-Authen: gmc {AT} mx1.sonologic.nl, gmc {AT} metro.cx, mx1
> X-Greylist: Sender succeeded SMTP AUTH authentication, not delayed by milter-greylist-3.0rc3 (mx1.sonologic.nl
> 	[82.94.245.21]); Thu, 21 Feb 2008 09:17:37 +0000 (UTC)
> 
> On Wed, Feb 20, 2008 at 03:44:00PM +0100, Boyd Noorda, Socia Media wrote:
> > > A A N K O N D I G I N G
> > > * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
> > > 
> > > De Balie Live | woensdag 12 maart, 20.30 uur
> > > 
> > > Rondetafelgesprek op internet: Nieuwe media en het democratisch tekort
> > 
> > [knip]
> > 
> > > De Balie organiseert woensdagavond 12 maart een rondetafelgesprek op 
> > > internet met experts en crowds. Deelnemen kan via live stream en chat.
> > 
> > Niet zo duidelijk (je zult maar aan de deur staan), duidelijker op de 
> > website: je kunt het gesprek dus niet 'fysiek bijwonen' zijn, alleen 
> > chatten.
> 
> En nu maar hopen dat je niet perse een proprietary systeem (mac,
> windows) nodig hebt om mee te mogen doen!-- 
K.F.J. Martens, Sonologic, http://www.sonologic.nl/
Networking, hosting, embedded systems, unix, artificial intelligence.
Public PGP key: http://www.metro.cx/pubkey-gmc.asc
Wondering about the funny attachment your mail program
can't read? Visit http://www.openpgp.org/
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).