www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] aan redactie wetenschap en of kunst
Ella Arps on Fri, 29 Feb 2008 13:39:41 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] aan redactie wetenschap en of kunst


NIEUWS brief  -  persbericht - uitnodiging

 <http://ella.arps.googlepages.com/logo.jpg/logo-full;init:.jpg>

    <http://www.stedelijk.nl/oc2/page.asp?PageID=1741>**Zondag 09.03 16.00uur

• *Quantum Debat* met dichter en natuurkundige Rogi Wieg, prof. dr. Alfred
Driessen, Gerrit Teule, dr. Jan Willem Nienhuys, dr. Jos Uffink, dr. Gerard
Blommestijn over kwesties omtrent: Kwantummechanica en Bewustzijn. De
natuurkundigen en kunstenaars zullen aan de oude kloostertafel in de
gelegenheid zijn om met enkele honderden kilo's ruwe klei de vormen,
entanglements en fotonen met hun vingers te kneden terwijl ze denken en
reageren.
Er worden filmopnames gemaakt voor de presentatie die Gerard Blommestijn
hoopt te geven op de conferentie 'Toward a Science of Consciousness 2008' in
april in Tucson Arizona. Voor het eerst zal Blommestijn zo expliciet zijn
over de "the union of consiousness". *De inspiratie van kunstenaars van het
*project QM2KNOW *heeft bijgedragen tot deze doorbraak. *

*Plaats
*The Gallery Donkersloot, Leidsegracht 76, Amsterdam

*Tevens: *• Piano recital Joffry Arthur • drs. Swami de Boer performance •
Performance Elisabeth Karstens • Vesna Blazic Art Lab, quantum hapjes en
drankjes en nog veel meer

*Toegang
*Gratis, op vertoon van entreebewijs expositie.

Expo:  5 euro inclusief performances, reserveren noodzakelijk

*Initiatief*

Ella Arps 020 7781947 of spoed: 06 22363133

over de tentoonstelling 'QM2KNOW'>> <http://www.qm2know.com/>
*

Dr. Gerard Blommestijn
*
natuurkundige, zal een presentatie geven bij de conferentie 'Toward a
Science of Consciousness 2008' die in april in Tucson Arizona gehouden zal
worden. Het is de eerste keer dat hij op een dergelijke conferentie zo
expliciet het idee van een grote eenheid van bewustzijn naar voren gaat
brengen. De inspiratie van kunstenaars m.n. in het project QM2KNOW heeft
bijgedragen aan deze doorbraak. *Het kwantummechanische reductieproces vormt
de verbinding, het contact,het 'doorgeefluik' tussen waarnemer en
waargenomene,tussen het zelf en de natuur, tussen het ik en het niet-ik.*

***Prof. Dr. Alfred Driessen *hoogleraar 'Geïntegreerde Optische
Microsystemen' aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van
de Universiteit Twente. Daarnaast medeauteur van o.a. 'Mathematical
Undecidability, Quantum Nonlocality and the Question of the Existence of
God'.
*Gerrit Teule *schreef tientallen artikelen over het onderwerp lichaam/geest
en in het bijzonder over de evolutie. Vertaalde het boek 'Elektromagnetisme
en het Heilige', van Lawrence W. Fagg, een Amerikaanse kernfysicus en
theoloog, in voorbereiding: 'Van licht naar Bewustzijn, een reisgids naar de
binnenkant van de evolutie'. Kenmerkend is ook 'De Elektromagnetische Mens,
over de evolutie van ons bewustzijn'. Electromagnetische velden zorgen voor
de synchroniciteit (C.G. Jung e.a.). Met Kwantumelektrodynamica (QED) en de
Eonenhypothese, van de Franse fysicus Jean Emile Charon probeert hij de
leemte tussen wetenschap en spiritualiteit op te vullen.
**
*Dr. Jan Willem Nienhuys *wiskundige, tot voor enkele jaren in dienst van de
Technische Universiteit Eindhoven. Hij is bestuurslid van de Stichting
Skepsis, een organisatie met een zeer kritische visie op
pseudo-wetenschappelijke beweringen, paranormale ervaringen en alternatieve
therapieën. Nienhuys is redacteur van het kwartaalblad Skepter van deze
stichting. Hij schreef samen met Marcel Hulspas 'Tussen Waarheid en
Waanzin'. Een encyclopedie der pseudo-wetenschappen, een boek dat een grote
verscheidenheid aan onzinnige ideeën in kaart brengt.

Dr Jos Uffink is onderzoeker en universitair docent bij het Instituut voor
Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen bij de Universiteit
Utrecht. Hij houdt zich bezig met de grondslagen van de kwantummechanica en
van theorieën over kansberekening. Hij promoveerde in 1990 aan de
Universiteit Utrecht op het onzekerheidsprincipe van de kwantummechanica.
Hij houdt zich ook bezig met de grondslagen van de klassieke statistische
mechanica. Hij geeft (of gaf) de volgende colleges in het curriculum van de
Grondslagen van de Natuurkunde: Grondslagen van Kansberekening en
Statistische procedures (1988-1994)Seminar over Wetenschapsfilosofie (in
samenwerking met Fred Muller and Dennis Dieks) Grondslagen van de
Kwantummechanica (sinds 1991) Grondslagen van de Statistische en Thermische
Natuurkunde (sinds 1994)

*

Rogi Wieg
*is dichter, schrijver, muzikant en schilder.Zijn ouders zijn in 1956 uit
Hongarije gevlucht. Wieg debuteerde als dichter in19 82 met de bundel 'Tijd
is als een nekschot' In 19 86 verscheen zijn prozadebuut 'Toverdraad van
dagverblijf' waarvoor hij de Van der Hoogtprijs ontving. Heel bekend werd
zijn roman 'Kameraad Scheermes' waarin Wieg schrijft over zijn ervaringen
met een grote depressie en zijn zelfmoordpoging. Onlangs ontving hij de
prestigieuze Poeziedag Prijs als de beste dichter in 2007.

   Pers: op aanvraag ontvangt u via de mail de catalogus in pdf (bijna 2 MB)

*stellingen:*

• Het quantummechanische reductieproces vormt de verbinding, het contact,
het "doorgeefluik" tussen waarnemer en waargenomene, tussen het zelf en de
natuur, tussen het ik en het niet-ik.

• Is het zelf [dat wat uiteindelijk waarneemt] ontologisch onafhankelijk of
niet?

• Spiritualiteit –het woord zegt het al- hoort bij spiritisten en
spiritusdrinkers, bij gelovigen en gedrogeerden, daar moet een redelijke
theorie als de quantum mechanica zich niet mee afgeven.

• In het medisch-biologische waarnemingsproces speelt quantum mechanica geen
rol van belang.

• Is er een verband tussen waarnemen en ervaren?

• Zien we nu echt 3 dimensies of vullen onze hersenen die laatste in?

• Waarom hebben wij een bewustzijn?

• Moeten we onder *alles* in de uitdrukking *een theorie voor alles*, meer
zien dan een poging om gravitatiewetten en quantummechanica te verenigen?

• Tot welk wetenschappelijk domein zouden we bewustzijn moeten rekenen?

• In welke mate heeft de mens keuze vrijheid?

• Dobbelt god nu wel of niet?

• Zal er ooit een robot door de Turing-test komen? (Kan er kunstmatige
intelligentie bestaan? en kunstmatig bewustzijn?)

• Bestaan er parallelle werelden?

• Kan vrije wil een uitvloeisel van kwantummechanische randomness zijn?

• Energie is een natuurkundige grootheid, een verplaatsing van electronen
die vrijkomen als je een stuk hout in de fik steekt en heeft niets te maken
met geestkracht of andere onduidelijke mystieke drijfveren.
  ------------------------------

 beeldend kunstenaars: *Molly Ackerman, Senad Alic, *performance kunstenaar:
*Vesna Blazic*
fotografen: *Els Botman, Fernando Nocco, Vincent Polverino, Sylvia Doeleman,
Cornelia Nauta, Johan Peter van der Stouwe, Maartje Pronk *multi mediale
kunstenaar: *Marry Linke, Elisabeth Karstens *filmmaker: *Patricia
Ribas *conceptueel
kunstenaar: *Rob Schrama, Rik Spann, *spraakmaker*:* *Robbert van de
Weetering *inspirator:* Rogi Wieg *

Samenstelling en organisatie: Ella Arps www.arpsgallery.com


P
Please consider the environment before printing this e-mail.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).