www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 42: verplaatstsing spreeksteen, vr
Nieuwsbrief van en over de Spreeksteen in het Oosterpark in Amsterdam on Sun, 9 Mar 2008 13:35:24 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] [Nieuwsbriefspreeksteen] 42: verplaatstsing spreeksteen, vrijheid, sprekers en een filmtip.


Inhoud:1. de verplaatsing van de spreeksteen een jaar geleden aangekondigd!

2. Net als een jaar geleden: een korte inventarisatie van de vrijheid, jaar twee.

3. sprekers bij de spreeksteen

4. Bekijk Wilders eens van een andere kant...1. de verplaatsing van de spreeksteen een jaar geleden aangekondigd! Drie deadlines van het Stadsdeel zijn we al verder. Maar nu (4 weken geleden) wordt er echt binnen twee weken begonnen, zegt de projectleider van de gemeente. Half februari dachten we meer te weten. Maar het is inmiddels Maart. In deelgemeente Oost Watergraafsmeer heeft men een andere opvatting over beloftes, deadlines, afspraken, adequaat handelen en meer van die dingen.

Laten we vooropstellen dat het natuurlijk allemaal niet kwaad bedoeld is. Natuurlijk niet. Het moet ook niet gekker worden. Feit is dat mede door het eindeloze en herhaalde gekronkel van het bestuur in Oost (of zijn het de ambtenaren?) het camera project van de spreeksteen nu al zo' n drie jaar duurt. 1 keer waren we dicht bij de uitvoering. Alles getest, software klaar, bekabeling gelegd in het park en prompt werd ons verteld door stadsdeelvoorzitter Martin Verbeet (die ondergetekende klemreed op de middenweg op zijn fiets) dat de spreeksteen eindelijk verplaatst zou worden. Maximaal 3 maanden zou het duren. Toen hebben we besloten te wachten met plaatsing van de camera tot de nieuwe locatie gerealiseerd zou zijn.

Het stadsdeel wilde het voor de zomer realiseren. Het lukte ze al wel om ondertussen de oude plek waar de kabels in de grond liggen te asfalteren (en dus alsnog een tijdelijke plaatsing op de oude plek onmogelijk te maken) Het kan nu nog maar één kant op: vooruit. Maar dat is wel precies het probleem met het stadsdeel. Want na al deze stappen beweren ze nu opeens dat er nog geen geld voor is. Ik houd er niet van u te vermoeien met slepende kwesties, maar denk, dat het wel goed is om dit toch even te laten weten. Dit project had allang af kunnen zijn, jammer genoeg. Iemand nog suggesties?2. zoals een jaar geleden beloofd een inventarisatie van de vrijheid, jaar twee.

Bij deze krijgt u deel twee uit de serie. Of deel drie zo u wil want de eerste werd geschreven door Nausica Marbé in Trouw 18 december 2004: 'Hoe gaat het nu met de vrijheid?' vroeg ze zich af. Eigenlijk is dit hier een herhaling van zetten, maar dat lijkt ook de succes formule van de 'tegenstanders' van vrijheid. De uitgebreide inventarisatie is iets voor geschiedschrijvers en andere onderzoekers. Hier een aanzet daartoe.

"Zeker is dat, 'vrijheid van meningsuiting' een smerige term geworden is. Verdacht bovendien, want een dekmantel voor autochtonen die op allochtonen zouden willen schelden. Een vrijbrief voor racistische uitlatingen. De zo nijvere (nu ex-) minister van Justitie herinnerde zich dat daar een ouderwets huismiddeltje tegen was: de wet tegen godslastering. Daarmee wilde hij Nederland zuiveren van beledigingen. 'Belediging' is de nieuwe naam voor kritiek. Op godsdienst in het algemeen en op de islam in het bijzonder." (Nausica Marbé) Deze constateringen gelden nog steeds dachten wij van Spreeksteen een jaar geleden en we moeten ons nu sterk vergissen of het is nog erger geworden.

Als kippen zonder kop lopen verschillende regeringsleden, ex- regeringsleden en wanna-be-regeringsleden, rondjes om een plan van een parlementariër van de oppositie. Het betreffende plan is genoegzaam bekend: 'de film over de Islam'. De maker werd voor het blok gezet, nog voor hij een cameraman had gevonden was het al 'een regelrechte schande', die film. En een 'gevaar voor de vrede en veiligheid in binnen en buitenland'; moesten mensen makkelijker aangifte tegen hem kunnen doen; moest er wellicht gezocht worden naar mogelijkheden om de vertoning te blokkeren en de man in kwestie moest maar preventief gedetineerd worden en zijn bewaking opgeheven. Bovendien moest hij maar op voor hand verantwoordelijk worden gesteld voor alle schade die het 'beledigden' behaagt aan te brengen aan de Nederlandse economie, ambassade gebouwen, Nederlanders in den vreemde, etc. De film is er nog steeds niet (maar wel af, begrepen we), de commentaren en recencies al wel, snapt iemand er nog wat van?

Een paar punten over vrijheid: Alsof het onlosmakelijk met elkaar verbonden is wordt in Nederland de vraag, of men mag zeggen wat men wil, aan discriminatie gekoppeld, terloops impliceert men dat vrijheid van meningsuiting discriminatie is, of er toe leidt. Keer op keer publiceren mensen, die er toe schijnen te doen, artikelen, waar in de vraag over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting wordt opgeworpen. De suggestie is telkens weer, dat het toch niet zo kan zijn dat er mensen beledigd kunnen worden. De suggestie is telkens weer dat iemand, die iets zegt over bijvoorbeeld de islam, iets zegt over een etnisch raciale groep. Koninginnen, ministers, georganiseerde kwezels, partijdieren, vakbondsleiders, buitenlanddeskundigen, theologen en ongekozen volksvertegenwoordigers, allemaal buitelen ze over elkaar heen om steeds harder te roepen dat vrijheden misschien wel ingeperkt moeten worden om de gemoederen van opvliegende godsdienstigen te temperen. Als deze stemmingmakers maar hard genoeg doordrukken en hun macht gebruiken en de niet geïnteresseerde massa's in slaap sussen of juist ophitsen, verliezen we uiteindelijk onze grondrechten en het weinige beetje democratie dat we hebben. Maar voor wat? Waarom vrijheden inruilen tegen beperking, bekrompenheid, theologische haarkloverijen (wat is nou wel en wat is geen godslastering?) en beloning van lange tenen? Omdat volgens deze 'grote denkers', grote groepen gelovige mensen hun verstand dreigen te verliezen en schuimbekkend razend worden als hun (of andermans?) godsdienst ontleed wordt in zijn onderdelen? Omdat iemand droog en wetenschappelijk over een godsdienst schrijft? Omdat iemand een film zegt te maken over het gedachtegoed waar Islam zich door laat samenvatten en definiëren en de koran misschien wel tot een pamflet ter dikte van een Donald Duck te reduceren? Sinds wanneer kunnen bestuurders ongestraft hinten naar het opschorten van grondrechten van burgers om te voorkomen dat bepaalde andere burgers met bepaalde godsdienstige ideeën boos en moorddadig kunnen worden? Omdat grote groepen mensen niet snappen dat er zonder vrijheid van meningsuiting geen echte democratie is? Moeten we die mensen echt in bescherming nemen tegen zwaar bevochten grondwettelijke vrijheden die een functie hebben in een democratie? Of moeten we juist deze vrijheden in bescherming nemen en stimuleren tegen over het gevaar dat uitgaat van zucht naar veiligheid en zucht naar overeenstemming? Als de staat en haar bestuurders deze vrijheden alleen maar inperkt en niet beschermt en zich niet neutraal houdt, maar deze vrijheden openlijk in twijfel trekt en aanvalt, dan gaat er iets mis. De staat heeft zich niet alleen te onthouden van inmenging in die persoonlijke individuele uitingsvrijheid, maar heeft naar ons idee ook nog eens een positieve verplichting om die vrijheid te bewaken en vrij te houden. Dat wil zeggen dat de staat moet voorkomen dat wie of wat dan ook aan die vrijheid kan tornen. Politiek, religie, sekse en huidkleur, het is allemaal van ondergeschikt belang ten opzichte van die vrijheid. Net als de vorige keer halen we Salman Rushdie er nog maar eens bij, niet om pretenties te wekken, maar omdat hij het al eens zei: 'Men gelooft in 'free speech' of men gelooft er niet in. Een beetje 'free speech' bestaat niet. Eén gedachte, of uiting daarvan, verbieden of verhinderen en die zo gevreesde vrijheid is de facto weg. En free speech met alleen maar aangename, voorzichtige, niet beledigende uitspraken bestaan ook niet. "free speech does get up your nose"! Gedachten en uitspraken moeten vrij zijn, hoe irritant en godsgruwelijk beledigend ze soms ook kunnen zijn voor mensen of groepen'. 'Democratie is geen kinderfeestje' zei de zelfde schrijver al. Het is het meningsverschil zelve, democratie is het politieke systeem dat alleen kan overleven als de gedachten en uitingen vrij zijn en te kritiseren zijn (vogelvrij dus). Er zijn nog wat voordelen aan verbonden, maar individuele vrijheid van gedachten en uiting behoren bij uitstek tot de ontbindende voorwaarden van de democratie. Dat wil zeggen dat als deze vrijheden niet gegarandeerd worden, er geen sprake kan zijn van een goed functionerende democratie. Zo leren we de Verhagens, de Donners, de Rouvoeten en de Balkenendes kennen. Bestuurders met een antidemocratische wens. Geef ze een excuus en we zijn terug bij af. Terug naar cujus regio, ejus religio (wie regeert bepaald het geloof van zijn onderdanen). Daar waren we nou juist zo'n 450 jaar van af. Dat geschreven hebbende. Het wordt geroepen en gesuggereerd, het is niet zover, maar denk ook vooral niet dat het niet zo ver kan komen. Technisch gezien is alleen het Europese handvest voor de rechten van de mens en het bijbehorende hof wat ons kan beschermen. Verkiezingen zijn niet onze redding in deze zaak.

3. sprekers bij de spreeksteen

Er valt over genoeg dingen te spreken. Dus we zijn weer aan het uitnodigen geslagen. Binnenkort Sophie in t'Veld, Europarlementariër voor D66 in de liberale fractie. Binnenkort ook de Mensenrechten ambassadeur van Nederland de heer Hamburger en meer en meer.

4. Bekijk Wilders eens van een andere kant...

Het hoeft niet natuurlijk. U mag best blijven denken dat hij een onmens is of een held. Maar feit is dat we hem wel eens geïnterviewd hebben over vrijheid en meer. We zouden hem graag eens op de steen hebben om wat vragen aan te stellen, maar voor het zover is nog maar eens wat archiefmateriaal voor u:<http://www.spreeksteen.tv/cms_legacy/archive.php? video=617e85f6b3dd847c75ed1a037909871a&list=item>


Met vrijmoedige groet,

Spreeksteen

bekijk wilders eens van een andere kant:
<http://www.spreeksteen.tv/cms_legacy/archive.php? video=617e85f6b3dd847c75ed1a037909871a&list=item>

_______________________________________________
Nieuwsbriefspreeksteen mailing list
Nieuwsbriefspreeksteen {AT} lists.opendomein.nl
https://service.opendomein.nl/mailman/listinfo/nieuwsbriefspreeksteen
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).