www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Vanavond | online rondetafel: Nieuwe media en het democrati
richard de boer on Wed, 12 Mar 2008 11:05:58 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Vanavond | online rondetafel: Nieuwe media en het democratisch tekort


debalie | centrum voor cultuur en politiek
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nieuwe media en het democratisch tekort

woensdag 12 maart | 20.30-22.30 u. | salongesprek op internet

http://www.debalie.nl/live | http://www.debalie.nl/artikel.jsp? 
podiumid=media&articleid=214270

Met enige regelmaat wordt geroepen dat de huidige representatieve 
democratie op sterven na dood is. Vaak gepaard met de verwachting dat 
het internet ongekende kansen biedt voor een democratische 
vernieuwing met actieve deelname van burgers. Maar leiden de 
mogelijkheden van nieuwe media vanzelf tot een volwaardige dialoog 
tussen burger en overheid, tussen consument en bedrijfsleven? Aan 
deze vraag wijdt De Balie vanavond een bijeenkomst op internet in 
samenwerking met XS4ALL en het initiatief Democratisering van de 
Waarheid.

Bedrijven en overheden zijn naarstig op zoek naar mogelijkheden om 
met burgers in gesprek te raken en hun kennis en ervaring te 
betrekken in de besluitvorming. Nieuwe media bieden daartoe 
mogelijkheden. Verwachtingsvolle stellingen over het democratiserende 
vermogen van nieuwe media vullen al enkele jaren opiniepagina’s, 
weblogs en bestellers.

De diagnose luidt vaak dat het huidige democratische stelsel op 
sterven na dood is en dat politieke partijen als ongewenste middle 
man maar beter opgeheven kunnen worden. De nieuwe generatie 
internetdiensten (verzamelterm: Web 2.0) zou ongekende kansen voor 
democratische vernieuwing met actieve deelname van burgers.

Maar in hoeverre zijn online communities in staat om een machtsfactor 
te vormen die instituties dwingt te luisteren? En is het wel zo 
handig en verstandig om burgers zonder meer in alle maatschappelijke 
kwesties te betrekken?

Op zoek naar kritische perspectieven en toetsstenen treft een 
twintigtal gesprekspartners elkaar woensdagavond in de salon van De 
Balie, onder wie Huub Dijstelbloem (filosoof en auteur "Politiek 
vernieuwen. Op zoek naar publiek in de technologische samenleving"), 
Karin Spaink (columniste en schrijfster), Reinder Rustema 
(communicatiedeskundige en webmaster Petities.nl), André Krouwel 
(politicoloog en bedenker van Kieskompas), Michiel Leenaars 
(directeur Internet Society Nederland) en Floor Basten 
(programmaleider Huis voor de Democratie). Het rondetafelgesprek 
wordt geleid door Menno van der Veen, jurist, filosoof en 
programmamaker bij De Balie.

Het salongesprek wordt rechtstreeks via internet uitgezonden. Via de 
chat van De Balie kan iedereen deelnemen aan de discussie.

N.b. publiek kan het salongesprek helaas niet fysiek bijwonen vanwege 
de beperkte ruimte in de salon.

Nieuwe media en het democratisch tekort wordt georganiseerd door De 
Balie, centrum voor cultuur en politiek in Amsterdam, in samenwerking 
met internetprovider XS4ALL en het initiatief Democratisering van de 
Waarheid.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Praktische informatie
Datum en tijd: woensdag 12 maart 2008, 20.30-22.30 uur
Voertaal: Nederlands
Live internet: http://www.debalie.nl/live
Chatruimte: http://www.debalie.nl/chat


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).