www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] e-view 08-1: www.uvt.nl/e-view
H . vDriel on Sat, 15 Mar 2008 13:08:10 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] e-view 08-1: www.uvt.nl/e-view


Beste,

Eerder heeft u aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden
van nieuwe uitgaven van E-VIEW, het electronische tijdschrift
voor theater, film, televisie en digitale media.
-------------
E-VIEW is in een nieuw jasje gestoken. In de discussie omtrent ?open access? heeft E-
VIEW altijd gekozen voor vrije toegankelijkheid, wanneer het gaat om publicaties die 
zijn gefinancierd door overheidsgelden. Deze opvatting onderstrepen we door vanaf 
heden deel uit te maken van het Open Journal System, met dank aan de UvT-
bibliotheek. Een groot voordeel is dat nu ook full text kan worden gezocht.
---------------
Natuurlijk blijft E-VIEW vrij toegankelijk. De attenderingsservice is evenwel 
geautomatiseerd. Wilt u geattendeerd blijven worden, schrijf u dan in op de nieuwe e-
view site: www.uvt.nl/e-view
-----------------
Het eerste nummer van 2008 vangt aan met twee bijdragen over het sterrendom. Het 
star-dom kent een lange, klassieke traditie. In haar Engelstalige artikel analyseert 
Pietsie Feenstra de werking van een star-systeem vanuit de cinema van Almodóvar, die 
voorbeeldpersonages (prototypen) weet te creëren. Bibi Andersen staat centraal en 
ondervraagt vanuit haar Spaanse achtergronden een aantal Europese mythen. Als 
swingende persoonlijkheid is Bibi een absolute ster, die blik-verruimende 
choreografieën neerzet.

Maarten Reesink vraagt zich af of de traditie van het star-dom niet moet worden 
herzien. Met de vele roemmomenten van 15 minuten die vrijwel iedereen ten deel 
kunnen vallen en de zegetocht van soap-series is het de vraag of we het concept van 
de ?ster? niet moeten herzien.

Wetenschappelijk en commercieel gezien is het ontbreken van onderzoeksaandacht 
voor de drijfveren voor bioscoopbezoek moeilijk te begrijpen: waarom bekijken mensen 
films? Wat drijft hen hiertoe? Kunnen verschillen in bioscoopbezoek verklaard worden? 
Is er naast frequentie van bioscoopbezoek ook iets zeggen over preferentie; welke 
smaken en voorkeuren zijn te ontdekken in het bioscoopbezoek van mensen? Cedric 
Stalpers geeft een aanzet tot beantwoording van deze vragen.

Mike Peek ten slotte doet verslag van zijn zoektocht naar de verschillen en
overeenkomsten in de menselijke verhouding tot, en de manier waarop we worden 
aangesproken door verschillende soorten schermen. Hij concentreer zich op drie 
schermen die in de huidige mediamaatschappij een belangrijke rol spelen: het 
filmscherm, het televisiescherm en het computerscherm.

www.uvt.nl/e-view

Met vriendelijke groet, namens de redactie,
Hans van Driel
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).