www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] De toekomst wordt van ons! - EvolutiePlan(.nl)
Richard Reekers on Sun, 16 Mar 2008 13:23:10 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] De toekomst wordt van ons! - EvolutiePlan(.nl)


Hallo Nettime en Duurzamen,

Marktwerking is velen een gruwel. Voor mij is het slechts een techniek.
Het gaat om wát je aan de markt voorlegt. U bent uitgenodigd kennis te
maken met een (e-)markt- en geldmachine die - als ie eenmaal draait - de
wereld stelselmatig op z'n kop zet.

http://www.evolutieplan.nl/

Walk the Talk
Een heuse paradigma shift zit erin: soortgelijke clubs zullen ontstaan,
met een (iets) ander geluid & kleur. Ze/we houden elkaar scherp, integer
en 'echt' naar de kiezende klant. En dan...

U bevindt zich in de eerste twee e-groepen die hiervan kennisnemen. U kunt
ons helpen. Wij hebben nodig:

* Een bancaire partner. Niet voor het geld, maar om alszodanig op te
kunnen treden.
* e-Publiciteit binnen uw community om in deze fase zoveel mogelijk
geinteresseerden te werven.
[* En een beetje ontwikkelingsgeld t/m najaar 2008 voor ikzeidegek tegen
'n dankbaar percentage. Na 12 jaar preken is het allemaal wat magertjes.
*zucht* Maar goed...]

WAT IS HET?
Met EvolutiePlan sparen onze klanten 20 jaar lang voor hun (klein)kinderen.

http://www.evolutieplan.nl/

Uitgangsituatie
- Financieel: ná de spaartermijn gegarandeerd en TENMINSTE eenzelfde
rendement als een gemiddelde lange termijn-spaarrekening.
- Een jaarlijkse inleg met drie instapniveaus: het jaar van instappen in:
centen, eurodubbeltjes of euro's (nu: 20,80, 200,80 of 2008 euro).
- Stoppen of opnemen kan slechts bij hoge uitzondering; down- of upgraden
van instapniveau gaat wel heel gemakkelijk.
- Zekerheid kopen we in door een groot deel van de inleggelden weg te
zetten in staatleningen.
- Een tweede deel gaat in bestaande en goedpresterende fondsen(pakketten).
Trefwoorden: zekerheid, communicatie & innovatie.
- Een (aanvankelijk) kleiner en derde deel van de inleg investeren we in
baanbrekende projecten. We richten ons daarbij op vier sectoren:
Samenleving, Aarde/Klimaat, Ruimte/Ruimtevaart & Buitengewoon(?)

Proces
Iedereen binnen de community kan dergelijke paradigma shift'ende projecten
aandragen. Dit gebeurt op de site. Bij meerderheid ná deskundigheid gaat
EvolutiePlan over tot investeren. Klanten/spaarders doen sowieso hieraan
mee met een vaste verdeelsleutel. Ook kunnen ze (ook gaandeweg) hiervoor
intekenen om extra in te leggen. Déze gelden worden overigens niet
opgedeeld met obligaties en klassieke aandelenfondsen. Rendementen uit
deze derde groep komen uiteraard ook na 20 jaar ten goede aan de
begunsteling van de klant. Vandaar: spaarPLUSprogramma.

Proces - additioneel
- De bancaire partner kan andere, meer reguliere financiele producten
aanbieden aan de klanten. Deze staan en blijven los van het
EvolutiePlan-programma.
- We hebben al, en zoeken bij de start meer samenwerkingen. Bijvoorbeeld
het Omniversum, Nemo en dergelijke evenementen/dagtrips waar EvolutiePlan
zich mee identificeert. Voor entreekortingen voor klant en zijn/haar
begunsteling(en).
- Ook al aanwezig: toegankelijke werkconferenties in bekende
Randstadlokaties. Huur tegen kostprijs.

Verantwoording
* EvolutiePlan komt uit - en staat op de schouders van - de verworvenheden
t/m vandaag (kennis, economie/aandelen, de Nederlandse Staat,
e-communityvorming)
* EvolutiePlan is transparant en kent een platte organisatiestructuur. Dit
in combinatie met het  bovenstaande proces, commiteert (actieve) klanten
aan de koers van deze evolutionaire ontwikkelingsmaatschappij.
* De klant spaart niet voor zichzelf, maar voor zijn/haar nazaten: actief
werken aan 'de' toekomst door de generatie heen.

Voorbeelden van dergelijke derde groep-investeringen (maar dan ook maar
enkele voorbeelden uit het ETLD-verleden):
- Duurzaam Curaçao
- 'Kweekvlees'
- Ruimtetoerisme
- e-Games en virtuele leeromgevingen
- Nieuwe (duurzame) energie: bijv. De Pelamis (wave energy)

Na(tref)woord(en)
- Conceptueel bestaat dit sinds 1996
- Een eerste marktonderzoek dateert van 2001 en leverde een kleine duizend
geinteresseerden op. Na opschoning van de gegevens zijn daar nu ruim 200
individuele e-adressen van over.
- Het financiële deel om op te kunnen treden als bank is wat we nodig
hebben; de content, het online organisatorische proces en secundaire zaken
als design, publiciteitsplannen, woordvoerderschap, en comite's van
aanbeveling etc etc staat allemaal in de startblokken.
- Voor de noodzakelijke communitywebsite zijn de gesprekken met NetLog.Com
begonnen (de Europa-brede Hyves)
- Vooral Amerikaanse en Britse klanten- en partnerpartijen zijn hierin
zéér geinteresseerd. Internationalisering kan en moet derhalve snel worden
ingezet.
- Als dit eenmaal draait, kan het niet fout door met name de gewaarborgde
financiele zekerheid, de klantencommitment en de lage overhead. De kans is
dan ook groot dat andere, soortgelijke clubs zullen opstaan, waardoor een
groter competitieveld ontstaat.

En dan, dan begint het pas echt...

EvolutiePlan - onze te overziene nazaten krijgen een toekomst die wij
[voor ze] verdienen.

Make it so -
Richard Reekers

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).