www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] De toekomst wordt van ons! - EvolutiePlan(.nl)
alfred on Sun, 16 Mar 2008 15:52:46 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] De toekomst wordt van ons! - EvolutiePlan(.nl)


Ik had nooit durven dromen dat ik zelfs op nettime nog spam zou krijgen
over vage financiele spaarformules.

Sorry maar voor mij hoeft dit soort reclame niet.

Alfred


> Hallo Nettime en Duurzamen,
>
> Marktwerking is velen een gruwel. Voor mij is het slechts een techniek.
> Het gaat om wát je aan de markt voorlegt. U bent uitgenodigd kennis te
> maken met een (e-)markt- en geldmachine die - als ie eenmaal draait - de
> wereld stelselmatig op z'n kop zet.
>
> http://www.evolutieplan.nl/
>
> Walk the Talk
> Een heuse paradigma shift zit erin: soortgelijke clubs zullen ontstaan,
> met een (iets) ander geluid & kleur. Ze/we houden elkaar scherp, integer
> en 'echt' naar de kiezende klant. En dan...
>
> U bevindt zich in de eerste twee e-groepen die hiervan kennisnemen. U kunt
> ons helpen. Wij hebben nodig:
>
> * Een bancaire partner. Niet voor het geld, maar om alszodanig op te
> kunnen treden.
> * e-Publiciteit binnen uw community om in deze fase zoveel mogelijk
> geinteresseerden te werven.
> [* En een beetje ontwikkelingsgeld t/m najaar 2008 voor ikzeidegek tegen
> 'n dankbaar percentage. Na 12 jaar preken is het allemaal wat magertjes.
> *zucht* Maar goed...]
>
> WAT IS HET?
> Met EvolutiePlan sparen onze klanten 20 jaar lang voor hun
> (klein)kinderen.
>
> http://www.evolutieplan.nl/
>
> Uitgangsituatie
> - Financieel: ná de spaartermijn gegarandeerd en TENMINSTE eenzelfde
> rendement als een gemiddelde lange termijn-spaarrekening.
> - Een jaarlijkse inleg met drie instapniveaus: het jaar van instappen in:
> centen, eurodubbeltjes of euro's (nu: 20,80, 200,80 of 2008 euro).
> - Stoppen of opnemen kan slechts bij hoge uitzondering; down- of upgraden
> van instapniveau gaat wel heel gemakkelijk.
> - Zekerheid kopen we in door een groot deel van de inleggelden weg te
> zetten in staatleningen.
> - Een tweede deel gaat in bestaande en goedpresterende fondsen(pakketten).
> Trefwoorden: zekerheid, communicatie & innovatie.
> - Een (aanvankelijk) kleiner en derde deel van de inleg investeren we in
> baanbrekende projecten. We richten ons daarbij op vier sectoren:
> Samenleving, Aarde/Klimaat, Ruimte/Ruimtevaart & Buitengewoon(?)
>
> Proces
> Iedereen binnen de community kan dergelijke paradigma shift'ende projecten
> aandragen. Dit gebeurt op de site. Bij meerderheid ná deskundigheid gaat
> EvolutiePlan over tot investeren. Klanten/spaarders doen sowieso hieraan
> mee met een vaste verdeelsleutel. Ook kunnen ze (ook gaandeweg) hiervoor
> intekenen om extra in te leggen. Déze gelden worden overigens niet
> opgedeeld met obligaties en klassieke aandelenfondsen. Rendementen uit
> deze derde groep komen uiteraard ook na 20 jaar ten goede aan de
> begunsteling van de klant. Vandaar: spaarPLUSprogramma.
>
> Proces - additioneel
> - De bancaire partner kan andere, meer reguliere financiele producten
> aanbieden aan de klanten. Deze staan en blijven los van het
> EvolutiePlan-programma.
> - We hebben al, en zoeken bij de start meer samenwerkingen. Bijvoorbeeld
> het Omniversum, Nemo en dergelijke evenementen/dagtrips waar EvolutiePlan
> zich mee identificeert. Voor entreekortingen voor klant en zijn/haar
> begunsteling(en).
> - Ook al aanwezig: toegankelijke werkconferenties in bekende
> Randstadlokaties. Huur tegen kostprijs.
>
> Verantwoording
> * EvolutiePlan komt uit - en staat op de schouders van - de verworvenheden
> t/m vandaag (kennis, economie/aandelen, de Nederlandse Staat,
> e-communityvorming)
> * EvolutiePlan is transparant en kent een platte organisatiestructuur. Dit
> in combinatie met het  bovenstaande proces, commiteert (actieve) klanten
> aan de koers van deze evolutionaire ontwikkelingsmaatschappij.
> * De klant spaart niet voor zichzelf, maar voor zijn/haar nazaten: actief
> werken aan 'de' toekomst door de generatie heen.
>
> Voorbeelden van dergelijke derde groep-investeringen (maar dan ook maar
> enkele voorbeelden uit het ETLD-verleden):
> - Duurzaam Curaçao
> - 'Kweekvlees'
> - Ruimtetoerisme
> - e-Games en virtuele leeromgevingen
> - Nieuwe (duurzame) energie: bijv. De Pelamis (wave energy)
>
> Na(tref)woord(en)
> - Conceptueel bestaat dit sinds 1996
> - Een eerste marktonderzoek dateert van 2001 en leverde een kleine duizend
> geinteresseerden op. Na opschoning van de gegevens zijn daar nu ruim 200
> individuele e-adressen van over.
> - Het financiële deel om op te kunnen treden als bank is wat we nodig
> hebben; de content, het online organisatorische proces en secundaire zaken
> als design, publiciteitsplannen, woordvoerderschap, en comite's van
> aanbeveling etc etc staat allemaal in de startblokken.
> - Voor de noodzakelijke communitywebsite zijn de gesprekken met NetLog.Com
> begonnen (de Europa-brede Hyves)
> - Vooral Amerikaanse en Britse klanten- en partnerpartijen zijn hierin
> zéér geinteresseerd. Internationalisering kan en moet derhalve snel worden
> ingezet.
> - Als dit eenmaal draait, kan het niet fout door met name de gewaarborgde
> financiele zekerheid, de klantencommitment en de lage overhead. De kans is
> dan ook groot dat andere, soortgelijke clubs zullen opstaan, waardoor een
> groter competitieveld ontstaat.
>
> En dan, dan begint het pas echt...
>
> EvolutiePlan - onze te overziene nazaten krijgen een toekomst die wij
> [voor ze] verdienen.
>
> Make it so -
> Richard Reekers
>
> ______________________________________________________
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
> * toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
> * open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
> * Meer info, archief & anderstalige edities:
> * http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).