www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Orbis Pictus/Theatrum Mundi conferentie Amsterdam october 2
Tjebbe van Tijen via Chello on Wed, 26 Mar 2008 15:19:03 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Orbis Pictus/Theatrum Mundi conferentie Amsterdam october 2008


Begin maart is een nieuwe website gelanceerd voor een 
theaterwetenschap congres dat in october 2008 in Amsterdam zal 
plaatsvinden:

ORBIS PICTUS/THEATRUM MUNDI
World ~ Picture ~ Theatre
Perspectives of the 21st century
Congress Amsterdam 23 - 26 October 2008

http://www.theatrummundi.com/

Het initiatief en de organisatie is van Kati Röttger die sinds kort 
de leerstoel theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam 
bezet. Haar oratie in de Aula van de UvA - februari jongstleden - 
begon met Friedrich Schiller's opvatting van theater op het einde van 
de 18e eeuw als zijnde "de kunst van de kritiek op de samenleving" en 
eindigde met Guy Debord's analyse uit 1967 dat de samenleving zelf 
één groot spektakel is. Röttger's visie is dat "in onze 
mediamaatschappij met zijn politieke drama's en reality shows de 
grenzen tussen feit en fictie vaak nauwelijks meer te onderscheiden 
zijn." Zo zag ik zelf - kortgeleden nog - in de televisie talkshow 
van Pauw & Witteman politicus Marc Rutten gefascineerd luisteren naar 
acteur Eric van Sauers die uitlegde hoe hij het klaarspeelde om twee 
totaal verschillende rollen - qua karakter - binnen één dag op twee 
verschillende podia op te voeren. De talkshow als leerschool voor het 
politieke bedrijf.

Is alles dan theater? De wereld als podium (theatrum mundi) waarop 
het leven zich ontrolt als een toneelstuk voor de ogen van 
toeschouwers, die gelijktijdig acteurs in hun eigen drama zijn? Op de 
gevel van de 17e eeuwse Amsterdamse schouwburg prijkte ooit de 
inmiddels gevleugelde tekst van Joost van den Vondel: "de wereld is 
slechts een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel." 
Vondel zelf greep voor die gedachte terug op de klassieken, zoals 
Plato die in zijn "Philebus" Socrates laat spreken over de betekenis 
van tragedie en comedie waarbij deze het zinnebeeld oproept van "het 
grote podium van het menselijk leven". De grote vraag is natuurlijk 
wie bestiert nu dat 'wereld theater': zijn het de goden (als bij de 
Grieken), is het één enkele God, het kapitaal, of wij allemaal?

Vier jaar eerder sprak in diezelfde Aula van de Universiteit van 
Amsterdam, Frank van Vree, zijn inaugurele rede uit als hoogleraar 
Journalistiek en Cultuur, waarin gelijke thema's naar voren kwamen. 
Direct al in de titel van zijn betoog: "De wereld als theater - 
journalistiek als culturele praktijk." Ook hij vergelijkt de 
klassieke en hedendaagse interpretatie van het begrip 'theatrum 
mundi' en geeft voorbeelden uit de kunst (installatie "Le théatre du 
monde" van de West-Afrikaanse kunstenaar Georges Adéagbo op de 
Documenta 2002 in Kassel) en de politiek (Guy Debord en zijn "La 
société de spectacle", 1967). Van Vree ziet een toenemende 
'spectualisering' van een samenleving 'overspoeld door beelden', 
waarbij 'het nieuws' dat de media ons brengen "niet alleen bedoeld 
(is) het publiek te informeren maar ook om het te ontregelen, te 
verbazen, te verbijsteren en te shockeren." De Vree blijft niet 
steken in het beeld van het gemanipuleerde individu 'onderworpen aan 
het systeem van productie en consumptie', maar onderkent ook (de 
Britse filosoof Paeul Crowther aanhalend) een algemene behoefte aan 
sensationele en overrompelende beelden die de intensiteit van ons 
leven verhogen, ons 'fysiek en mentaal wakker houden' en de 'monotie 
van het moderne bestaan compenseren.'
Ik moet hierbij aan Etienne de la Boétie denken en zijn "Discours sur 
la servitude volontaire", 1548: de aan beelden 'verslaafde consument' 
leeft uiteindelijk in een 'vrijwillige slavernij'; een situatie door 
eigen toedoen tot stand gekomen (en potentieel ook door eigen toedoen 
ophefbaar).
Het tweede thema van het Amsterdamse theaterwetenschap congres, 
"Orbis Pictus" is ontleend aan het 17e eeuwse met beeld-tableaus 
verluchte leerboekje van de Tsjechische (Boheemse) panfilosoof 
Comenius: "Orbis Sensualium Pictus" (de wereld in beelden verklaard). 
Dit thema sluit aan bij de onderzoekspraktijk van Kati Röttger die 
gaat over de betekenis van de huidige wereldwijde circulatie van 
beelden voor de dramatische kunsten en de mogelijkheden voor 
kritische interventie. De samenhang tussen deze twee thema's is kort 
samengevat in de inleidende tekst van de website:

"The conference will focus on the relationship between theatre and 
world picture across different historical epochs and cultures. The 
well-known topoi of Orbis Pictus on the one hand, and Theatrum Mundi 
on the other form the conceptual frame for questioning this relation. 
The conference thus invites reflections on ways and spaces of 
representing the world, knowledge of the world as well as views of 
the world. The conference is thus thematically divided into four 
sections: Paradigm Shifts, Methods, Aesthetics and Politics."

Dit alles mag een puur academische onderneming lijken, maar de 
organisatoren zijn zeker ook geinteresseerd in een bredere deelname 
en een breder publiek, waarbij het forum van nettime.nl zeker ook 
past. Mijn eigen betrokkenheid bij dit congres bestaat in de 
visualisering van de thema's door middel van een reeks van 
panoramische beeldverhalen, die in de komende maanden op de publieke 
website van het congres vertoond worden. De eerste in de reeks is nu 
klaar en heeft als titel/onderwerp "Orbis Digitalium Pictus", wat 
zowel verwijst naar de titel van het 17e eeuwse boekje van Comenius 
(Orbis Sensualium Pictus), als de dubbele betekenis van het woord 
'digitaal': in afzonderlijke eenheden (electronsich) weergegeven 
informatie (digits), maar ook de vingers (Latijn: digitus) betreffende.

Tjebbe van Tijen 25/3/2008

NB
hieronder nog de inleiding op de 'Call for papers', die op de website 
volledig te vinden valt, aangevuld met een nieuw systeem van 'diep 
gedocumenteerde' bronnen (op basis van de ideeën van één van de 
uitvinders van 'hypertekst' Ted Nelson, transposing windows).

http://www.theatrummundi.com/

Introduction of the theme	

When Johannes Comenius died in 1670 in Amsterdam, he left behind a 
comprehensive, revolutionary humanistic work, with which he sought to 
champion for world peace through education. His text Orbis sensualium 
pictus: The visible world (1658) is the first European school text 
book, a teaching tool replete with pictures and texts, which aimed at 
employing sensual, pictorial observation to arrive at an 
understanding concepts and thus to an extensive system of 
knowledge.#01 At the end of the Thirty Years' War, Comenius sought to 
counter the old theological moral systems with a new order of 
universal world knowledge laid down his Didactica Magna. (1657) #02 
One century later his didactical ideas can be found in a proposal of 
Georg Crhistoph Lichtenberg for an "Orbis pictus for German 
dramatists, novelists and actors" (1780). #03 At roughly the same 
time, the figure of Theatrum Mundi began to acquire an enormous 
heuristic energy as a metaphor for viewing the world, for the world 
as stage, for the art of viewing. It was a metaphor that underlined 
the endeavour of that period to conceive the world (Schramm 1996). 
#04 The bracketing of the modern topoi of Orbis Pictus and that of 
Theatrum Mundi informs the thematic scope of the conference by way of 
offering a historical perspective on the interrelation between world, 
picture and theatre under the present conditions of globalisation. 
This invites debating the question of the relevance of these two 
concepts in describing a culture of knowledge that places picture and 
text in a new mutual relationship, particularly against the backdrop 
of the global effects of digitised mass media. Of particular 
significance here is an analysis of the function and the aesthetics 
of theatre as signs of global knowledge cultures between the past and 
the future. How does theatre picture the world? How did it do so in 
the past? What does theatre have to offer in terms of a picture 
critique? And what is the relationship between theatre and world 
vision or worldview? Do metaphors of world theatre also encompass 
world pictures? Does globalisation put us in the process of shifting 
from the representation of the world to the creation of world? (Nancy 
2003) #05 These questions become all the more pertinent, if 
globalisation is not only understood as a product of the neo-liberal 
world economy, but as a process that pervades and fundamentally 
alters all areas of human coexistence. The pervasive course of "world 
interlinking" calls for a renewed look at the "world arena" under its 
changing conditions (Sloterdijk 2005 #06 , 1999 #07 ). Research in 
theatricality has important tools to offer in the analysis of this 
area (Schramm, Münz, Fischer-Lichte, Kotte). These studies have shown 
the extent to which the metaphor of theatre operates on the margins 
between describing the world (an aesthetic venture) and finding 
insights into the world (an epistemological project). In this sense 
the concept of theatricality has gained the rank of an 
interdisciplinary discursive element that has far-reaching 
implications for other arts, social fields and disciplines. The 
reference to the old concept of Theatrum Mundi in the conference 
title therefore not only invites a discussion and foregrounding of 
the relationship between world theatre and world knowledge in the 
past and in the present (Zimmermann 2001) #08 . Moreover, a third 
dimension is introduced into this structure of ambivalence, namely: 
the picture. The recent developments in pictorial research only serve 
to highlight the relevance of pictures. Despite our knowledge culture 
being strongly determined by the order of the written word since the 
beginning of the Modern era, pictures are increasingly gaining a new 
value as a category of knowledge, particularly reinforced by the 
technical possibilities of dissemination offered by digital media 
(Bredekamp 2006 #09 ; 2004) #10 . Simultaneously, the power of images 
is often experienced as threatening. Pictures are often denigrated as 
mere substitutes for reality (copies, reproductions or simulacra) or 
they are believed to be living beings (Mitchell 2005) #11 . In this 
context, the conference seeks to critically question and assess the 
cultural pessimism stemming from the fear of images. One of the key 
aims of this gathering of scholars is to discuss the possibilities of 
an 'enlightened' engagement and relationship to pictures. All in all, 
"the knowledge of globalisation" along with "the globalisation of 
knowledge" (Appadurai 2001) #12 constitutes a hitherto unresolved 
challenge. The conference sets out to question how contemporary 
theatre responds to this challenge. Contributions offering 
historical, systematic or cultural analyses of this complex of themes 
are invited.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).