www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Krisis online
Geert Lovink on Mon, 2 Jun 2008 07:44:21 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Krisis online


> From: Henk Borgdorff <h.borgdorff {AT} ahk.nl>
>
> Na zevenentwintig jaar lang in papieren vorm verschenen te zijn, maakt
> Krisis; Tijdschrift voor actuele filosofie nu de overstap naar het 
> internet.
> Dit houdt in dat het tijdschrift voortaan gratis en vrij toegankelijk 
> zal
> verschijnen. Daarmee sluit Krisis zich aan bij vele andere 
> wetenschappelijke
> tijdschriften die door de overstap naar het web een vrijere toegang tot
> academische publicaties mogelijk willen maken. Op maandag 2 juni zal 
> het
> eerste online nummer verschijnen. Het centrale thema is esthetica. 
> Kijk op:
> http://www.krisis.eu.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).