www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] artists talk in outLINE - zondag 8 juni
Stichting Outline on Tue, 3 Jun 2008 00:57:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] artists talk in outLINE - zondag 8 juni	


      artists talk in outLINE

zondag 8 juni 2008
17:00 - 18:30 uur

De laatste jaren is er een tendens binnen musea gaande om kunstenaars of 
externe curatoren te vragen een persoonlijke visie te geven op de vaste 
collectie en/of bestaande archieven. [o.a. in het Van Abbemuseum de 
serie ‘Plug In’ vanaf 2006 en in het Boijmans Van Beuningen Museum 
‘Interventies’ sinds 2008] Het publiek kan op deze manier via wisselende 
subjectieve invalshoeken de collectie (opnieuw) leren kennen. Echter hoe 
verhouden kunstenaars zich tot museale collecties en persoonlijke 
archieven? Staat hierin de reflectie op de relatie tussen heden en 
verleden centraal? Op welke wijze werken kunstenaars met collecties en 
archieven en wat willen zij ter discussie stellen?

Aan de discussie onder leiding van Esther Vossen [gastcurator] nemen 
deel Laurence Aëgerter [kunstenaar], Katrin Korfmann [kunstenaar], Rein 
Jelle Terpstra [kunstenaar], Taco Hidde Bakker [kunstenaar en 
kunstcriticus] en Hans Aarsman [kunstenaar, auteur]. Het debat wordt 
georganiseerd door het project Crossroads in het kader van de 
tentoonstelling van Laurence Aëgerter ‘r.f. 259-0804011126 / Le Louvre’. 
Deze loopt nog t/m 21 juni in outLINE.

De kunstenaars werken elk op een eigen manier met bestaande collecties 
en archieven.

>  Lees verder <http://www.outlineamsterdam.nl>

toegang gratis, voertaal NL
rsvp Artists Talk: esthervossen {AT} gmail.com

project Crossroads
christine van den bergh [organisatie], m +31 [0]6.51399954

stichting outLINE, oetewalerstraat 73, 1093 md amsterdam
t +31 [0]20.6931389, www.outlineamsterdam.nl
open donderdag t/m zaterdag 13:00 - 17:00 uur en volgens afspraak

met speciale dank aan Amsterdams Fonds voor de Kunst, Gemeente 
Amsterdam, Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en het Fonds voor Beeldende 
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).