www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] NWO Agenderingsgroep Creatieve Industrie
Geert Lovink on Wed, 4 Jun 2008 14:51:56 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] NWO Agenderingsgroep Creatieve Industrie


http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOA_74QFS5

Agenderingsgroep Creatieve Industrie

In mei 2008 is de Agenderingsgroep Creatieve Industrie ingesteld. De
agenderingsgroep is samengesteld uit experts – namens de betrokken
NWO-onderdelen - die een grote deskundigheid hebben op het terrein dat
het thema bestrijkt. Daarnaast hebben enkele vertegenwoordigers uit de
creatieve industrie zitting.

De samenstelling van de agenderingsgroep is als volgt:

Mw. Prof. dr. Franciska de Jong, voorzitter (Universiteit Twente,
Taaltechnologie en lid van het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen)
Mw. Prof. dr. Kitty Zijlmans (Universiteit Leiden, Kunstgeschiedenis)
Dhr. Dr. ir. Mark Leenders (Universiteit van Amsterdam, Business School
Management)
Mw. Drs. Sabine Wildevuur (Waag Society) A’dam
Mw. Drs. Chantal Olffers (Ministerie van OCW, Media, Letteren en
Bibliotheken) Den Haag
Mw. Dr. Anne Nigten (V2_lab) R’dam
Dhr. Drs. Martijn Arnoldus (St. Nederland Kennisland) A’dam
Dhr. Drs. Eric van Pelt (ICT Regie/iipcreate) Den Haag
Dhr. Prof. dr. Guus Schreiber (Vrije Universiteit, Intelligent
Information Systems)
Dhr. Prof. dr. Mark Overmars (Universiteit Utrecht, Geometry, Imaging &
Virtual Environments)

De agenderingsgroep heeft als opdracht een onderzoeksmenu op te stellen
voor een onderzoeksprogramma voor, over en met de creatieve industrie.
Onderdelen van dit onderzoeksmenu zijn een multidisciplinair
inhoudelijk kader en zwaartepunten die uitgewerkt kunnen worden tot
onderzoekslijnen.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).