www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Tijdschrift Krisis gaat online
Dirk Haen on Wed, 4 Jun 2008 19:22:08 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Tijdschrift Krisis gaat online


Krisis - tijdschrift voor actuele filosofie
http://www.krisis.eu

(in English below)
-------------------------------------------------

Het eerste nummer van Krisis 2008 staat online, met bijdragen aan vier
actuele debatten.

- Menno Hurenkamp en Jan-Willem Duyvendak gaan in op de vraag hoe we
'gemeenschap' kunnen denken in hedendaags Nederland in een essayistisch
artikel over de recente opschudding rond Ehsan Jami, prinses Máxima en de
'Nederlandse identiteit'.

- Krisis wijdt een dossier aan het recente boek van Veit Bader, Secularism
or Democracy; Associational Governance of Religious Diversity. Bader
verdedigt de stelling dat secularisme geen voorwaarde is voor liberalisme en
democratie, zoals sommige hedendaagse verdedigers van 'de Verlichting'
menen. Secularisme staat juist op gespannen voet met de liberale democratie.
Drie critici (Anders Berg-Sørensen, Irena Rosenthal en Anton van Harskamp)
reageren op zijn boek en Bader dient hen van repliek.

- Voorts publiceren we de stukken die ten grondslag lagen aan een inmiddels
spraakmakend debat tussen Josef Früchtl en Mieke Bal over de relatie tussen
filosofie en cultuuranalyse dat in maart dit jaar werd gehouden.

- Ten slotte een interview met de Franse filosoof  Jacques Rancière, een
dwarse vertegenwoordiger van de generatie van 1968, wiens recente herziening
van de relatie tussen esthetica en politiek een nieuw elan lijkt te geven
aan dit oude koppel. En natuurlijk enkele impressies en recensies.

http://www.krisis.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


This is the first bilingual online edition of Krisis, journal for
contemporary philosophy, after having appeared in print, and in Dutch, for
27 years. We present contributions to four debates. Menno Hurenkamp and
Jan-Willem Duyvendak reflect on the question how we can think 'community' in
today's Netherlands.

Further, Krisis dedicates a 'file' to the recent book of Veit Bader,
Secularism or Democracy; Associational Governance of Religious Diversity. He
defends the thesis that secularism is not a condition of liberalism and
democracy, as many contemporary defenders of 'The Enlightenment' contend.
Instead, secularism may even partly stand in the way of liberal democracy.
After a short introduction to the book by Bader, three critics (Anders
Berg-Sørensen, Irena Rosenthal and Anton van Harskamp) present their
responses to the book, and Bader replies.

We also publish two pieces by Josef Früchtl and Mieke Bal that formed the
basis for a by now rather legendary debate held in March this year about the
relation between philosophy and cultural analysis. Finally, we publish an
interview with Jacques Rancière, a representant of the generation of 1968
whose recent rethinking of the relation between aesthetics and politics
appears to have revived the relationship between this old couple. Lastly,
impressions and reviews. Reactions are welcome at info {AT} krisis.eu.

http://www.krisis.eu
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).