www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] BETON...
het Zetelgenootschap on Fri, 20 Jun 2008 11:39:46 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] BETON...


--------------------------------------------------------------------------------
Deze e-mail nieuwsbrief werd in grafisch HTML formaat verzonden.
Als u deze tekstversie ziet, verkiest uw email programma "gewone tekst" e-mails.
U kan de originele nieuwsbrief online bekijken:
http://www.ymlp63.com/msg.php?id=epcnexhpbo
--------------------------------------------------------------------------------


LRVP - deZetel.nl

Sinds de verkiezingen in november 2006 heb ik mondjesmaat geprobeerd
het Zetelinitiatief door te zetten. Met de doelen en idealen ben ik
meer organiserend verder gegaan. Realiteit is gewoon dat de
maatschappij roept om een kleurrijk, inspirerend initiatief, maar om
dit te doen... Het is wel verdomde moeilijk.

Mede hierdoor heb ik besloten tot een Verkoop/Veiling wegens
verhuizing en herinrichting van activiteiten...

Concreet betekent dit gewoonweg dat ik per direct met het
Zetelinitiatief ophoudt en dat ik na een periode van rust en
'integratie' in mijn nieuwe stad Maastricht me zal bezinnen op nieuwe
initiatieven en zaken.

Ik dank velen van jullie voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop
ter afsluiting van de Zetelperiode, het glas te mogen heffen,
misschien wel al volgende week zaterdag, de 28ste in het Oude
Volkskrantgebouw te Amsterdam.

Voor meer informatie verwijs ik ten laatste naar
www.kunstinitiatieven.nl.

Met vriendelijke groet,

Sander van der Sluis.

Link naar veilingcdocument (
http://www.kunstinitiatieven.nl/spontaaneigenwijs/pdf/veiling.pdf )
>>> Link naar Volkskrantgebouw.n ( http://www.volkskrantgebouw.nl )l
>>> Link naar Volksfeestflyer (
http://www.kunstinitiatieven.nl/images/SE_CV_web3.jpg )

_____________________________
Adres wijzigen / Uitschrijven: http://ymlp63.com/u.php?mailinglijst+nettime-nl {AT} nettime.org
Hosting door  YourMailingListProvider

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).