www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] wo 25-6 lancering More is More - opensource webshop
merijn on Fri, 20 Jun 2008 13:25:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] wo 25-6 lancering More is More - opensource webshop


[English below]

Beste mensen,

op dit moment werken mensen zich nog in het zweet, maar...
volgende week woensdag lanceren we de website MoreisMore, met drankjes,
film en hopelijk jouw gezelschap!

MoreisMore is een soort van alternatieve, opensource Ebay, een peer 2 
peer webwinkel, bedoeld voor kleinschalige media en cultuurproducenten 
en politieke organisaties om hun werk te verspreiden.

Wil jij je werk online zetten bij ons? Of wil je juist dingen 
verkopen/verpsreiden die bij ons online staan? Kom dan naar de lancering 
of neem contact met ons op!

Lancering http://moreismore.net
Woensdag 25 juni, 20u30
Volkskrantgebouw, begane grond, Wibautstraat 150, Amsterdam Oost

More is More is een open source, online distributiesysteem voor
kleinschalige en onafhankelijke media en cultuurproducten. Het heeft als
doel om producenten in contact te brengen met lokale verkooppunten en
events. Commerciële distributieplatforms zijn vaak niet toegerust voor
het distribueren van publicaties en mediaproducten uit de kleinschalige
cultuursector, de non-profit sector of de politieke en gemeenschapshoek.
Het distributiesysteem van OpenMute probeert daarvoor een alternatief te
ontwikkelen. Het netwerk distribueert de volgende media: video,
tijdschriften, boeken, strips, posters, flyers, en muziek. Het is ook
mogelijk een eigen event of filmvertoning organiseren via het netwerk.
We zijn zeer geïnteresseerd in reacties van mensen, collectieven of
publicaties die hun werk online willen zetten en verspreiden, of juist
producten zouden willen kopen of verkopen die gedistribueerd gaan worden
via de site. Voor meer info kom naar de lancering, of zie onze website:
http://moreismore.net.

MoreisMore is een project van Mute: http://www.metamute.org
MoreisMore is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van
Digitale Pioniers: http://www.digitalepioniers.nl/

MoreisMore contact in Nederland: Merijn.OudenampsenATgmail.com


[English]

Dear everybody,

at this moment people are still working frenetically on it but...
next week we're launching the website MoreisMore, with drinks, film and
hopefully with your company!

MoreisMore is sort of an alternatieve, opensource Ebay, a peer 2 peer 
webshop, meant for independent media and cultureproducers as well as 
poitical and community organisations, to distribute their work and 
publications.

Do you want to put your work online with us? Or do you want to 
dsitribute/sell products that are on the site? Come to the launch or 
contact us!!

Launch http://moreismore.net
Wednesday 25th of June, 20h30
Volkskrantgebouw, ground floor, Wibautstraat 150, Amsterdam Oost.

More is More is an open source, online distribution system for
small-scale and  independent media. The aim is to provide independent
mediaproducers with a platform that connects them with local outlets and
events. Commercial distribution platforms are often not geared for the
distribution of publications and mediaproducts from the cultural sector,
the non-profit sector, or from political and local communities. The
distribution network of OpenMute is an attempt to develop an
alternative. The network distributes the following mediaproducts: video,
magazines, books, comics, posters, flyers and music. It will also be
possible to arrange your own event or filmscreening through the network.
We are looking for in reactions from mediaproducers, publications,
individuals, or outlets that are interested in putting their products on
the site or locally selling products that are online. For more
information come to the launch or see our website: ttp://moreismore.net

MoreisMore is a project by Mute: http://www.metamute.org
MoreisMore has been made possible by the financial support of  Digitale
Pioniers: http://www.digitalepioniers.nl/

MoreisMore contact in the Netherlands: Merijn.OudenampsenATgmail.com______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).