www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] reminder: vanavond lancering FLOSS webshop
merijn on Wed, 25 Jun 2008 11:50:45 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] reminder: vanavond lancering FLOSS webshop


[English below]

Beste mensen,

op dit moment werken mensen zich nog steeds in het zweet, maar...
vanavond lanceren we de website MoreisMore, met drankjes, film en 
hopelijk jouw gezelschap!

MoreisMore is een soort van alternatieve, opensource Ebay, een peer 2 
peer webwinkel, bedoeld voor kleinschalige media en cultuurproducenten 
en politieke organisaties om hun werk te verspreiden.

Wil jij je werk online zetten bij ons? Of wil je juist dingen 
verkopen/verpsreiden die bij ons online staan? Kom dan naar de lancering 
of neem contact met ons op!

Lancering http://moreismore.net
Woensdag 25 juni, 20u30
Volkskrantgebouw, begane grond, Wibautstraat 150, Amsterdam Oost

More is More is een open source, online distributiesysteem voor 
kleinschalige en onafhankelijke media en cultuurproducten. Het heeft als 
doel om producenten in contact te brengen met lokale verkooppunten en 
events. Commerciële distributieplatforms zijn vaak niet toegerust voor 
het distribueren van publicaties en mediaproducten uit de kleinschalige 
cultuursector, de non-profit sector of de politieke en gemeenschapshoek. 
Het distributiesysteem van OpenMute probeert daarvoor een alternatief te 
ontwikkelen. Het netwerk distribueert de volgende media: video, 
tijdschriften, boeken, strips, posters, flyers, en muziek. Het is ook 
mogelijk een eigen event of filmvertoning organiseren via het netwerk.
We zijn zeer geïnteresseerd in reacties van mensen, collectieven of 
publicaties die hun werk online willen zetten en verspreiden, of juist 
producten zouden willen kopen of verkopen die gedistribueerd gaan worden 
via de site. Voor meer info kom naar de lancering, of zie onze website: 
http://moreismore.net.

MoreisMore is een project van Mute: http://www.metamute.org
MoreisMore is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van 
Digitale Pioniers: http://www.digitalepioniers.nl/

MoreisMore contact in Nederland: Merijn.OudenampsenATgmail.com


[English]

Dear everybody,

at this moment people are still working frenetically on it but...
tonight we're launching the website MoreisMore, with drinks, film and 
hopefully with your company!

MoreisMore is sort of an alternatieve, opensource Ebay, a Peer-2-Peer 
webshop, meant for independent media and cultureproducers as well as 
poitical and community organisations, to distribute their work and 
publications.

Do you want to put your work online with us? Or do you want to 
dsitribute/sell products that are on the site? Come to the launch or 
contact us!!

Launch http://moreismore.net
Wednesday 25th of June, 20h30
Volkskrantgebouw, ground floor, Wibautstraat 150, Amsterdam Oost.

More is More is an open source, online distribution system for 
small-scale and  independent media. The aim is to provide independent 
mediaproducers with a platform that connects them with local outlets and 
events. Commercial distribution platforms are often not geared for the 
distribution of publications and mediaproducts from the cultural sector, 
the non-profit sector, or from political and local communities. The 
distribution network of OpenMute is an attempt to develop an 
alternative. The network distributes the following mediaproducts: video, 
magazines, books, comics, posters, flyers and music. It will also be 
possible to arrange your own event or filmscreening through the network.
We are looking for in reactions from mediaproducers, publications, 
individuals, or outlets that are interested in putting their products on 
the site or locally selling products that are online. For more 
information come to the launch or see our website: ttp://moreismore.net

MoreisMore is a project by Mute: http://www.metamute.org
MoreisMore has been made possible by the financial support of  Digitale 
Pioniers: http://www.digitalepioniers.nl/

MoreisMore contact in the Netherlands: Merijn.OudenampsenATgmail.com
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).