www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] VVD heeft nog GEEN Zwartboek Kraken ze zijn er enkel "mee b
Tjebbe van Tijen via Chello on Fri, 27 Jun 2008 14:35:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] VVD heeft nog GEEN Zwartboek Kraken ze zijn er enkel "mee bezig"


in vervolg op mijn eerdere post over het Zwartboek Kraken van de 
(Amsterdamse) VVD

Nu blijkt dat de uitzending van Netwerk niet ging over een 
gepubliceerd rappport, maar over een in aanmaak zijnd rapport.
Ik kwam daar achter doordat ik een examplaar van het rapport 
probeerde op te vragen bij de VVD fractie van de Amsterdmase 
Gemeenteraad.

hieronder de correspondentie:

===
Geachte heer Van Tijen,

Wat Netwerk, ondanks mijn verzoek, verzuimde te melden, is dat wij 
bezig zijn met het opstellen van een zwartboek. Het getoonde is een 
concept. Helaas heeft men dit in de uitzending niet duidelijk 
gemaakt. Zodra het boek voltooid is, is het uiteraard openbaar en 
voor iedereen beschikbaar. Ik heb hier overigens niet eerder een mail 
van u over ontvangen, vandaar het late antwoord.

Met vriendelijke groet,

Bas van 't Wout

------------------------------------------------
 To: fractie {AT} vvdamsterdam.nl; b.vantwout {AT} vvdamsterdam.nl
CC: f.teeven {AT} tweedekamer.nl
Subject: Herhaalde vraag: hoe eeen exemplaar zwartboek kraken te krijgen
From: tjebbe {AT} imaginarymuseum.org
Date: Fri, 27 Jun 2008 13:43:36 +0200

Op 18 juni 2008 stuurde ik u een email, die onderaan deze brief staat.
Helaas kreeg ik geen enkel antwoord.

Ik vind dat vreemd. U bent een volksvertegenwoordigende organisatie. 
Eeen van de leden van uw fractie treedt op in een landelijke 
TVrubriek met het Zwartboek. Bladert daar in een kennenlijk bestaand 
examplaar. Nu wil ik graag kennis nemen van de inhoud van dat 
rapport, maar kan het rapport niet vinden. (Tegenwoordig is het toch 
makkelijk genoeg om zo'n rapport asl webpagina of als PDF op het 
Internet te zetten?).

Het moet toch mogelijk zijn om als burger de inhoud vanhet door u 
gepubliceerde - wat u in landelijk beleid wilt omzetten - te 
controleren?

Dus nogmaals mijn vraag:

===========
Ik wil graag uw Zwartboek Kraken lezen, maar vond jammer genoeg geen 
exemplaar (PDF) op uw website.
Kunt u mij laten weten hoe ik het Zwartboek kan verjrijgen?

Bij voorbaat dank


PS er is een webpagina Zwartboek Kraken, maar daar is NIET de inhoud 
van het Zwartboek te vinden.
http://www.vvdamsterdam.nl/artikel/3997.htm

Tjebbe van Tijen

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).