www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Brief aan Aart Zeeman/Netwerk TV over Zwartboek Kraken uitz
Tjebbe van Tijen via Chello on Fri, 27 Jun 2008 16:20:46 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Brief aan Aart Zeeman/Netwerk TV over Zwartboek Kraken uitzending


Berteft Uitzending Netwerk van mandag 16 juni 2008:

http://player.omroep.nl/?aflID=7275729&start=00:04:42&end=00:12:54

"Actualiteitenrubriek. -Kraakbeweging. De kraakwereld ligt onder 
vuur. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt zelfs dat er een 
kraakverbod moet komen. Krakers van nu zouden geen idealen meer 
hebben, alleen maar gratis willen wonen en bovendien steeds 
gewelddadiger worden. In Netwerk een reportage over de Amsterdamse 
kraakscene."

=====
Geachte heer Zeeman

vandaag kreeg ik onderstaand briefje van Amsterdams Gemeenteraadslid 
Bas van 't Woud.
Hieruit blijkt dat uw televisie-uitzending over het Zwartboek Kraken 
van de VVD enkel en alleen gebaseerd was op een CONCEPT rapport.

Dit betekent dat het ging om bewerigen die op geen enkele wijze 
verder controleerbaar zijn.
Aangezien uw programma pretendeert de feiten 'achter het nieuws' te 
geven, was uw uitzending volstrekt voorbarig. De "feiten" heeft 
alleen u - op zijn best - kunnen inzien, alhoewel de hele 'setting' 
die was van het spreken met volksvertegenwoordigers (die geacht 
worden in volle openbaarheid te opereren).

Ik moet constateren dat er hier dus op geen enkele wijze zelfs maar 
de mogelijkheid van hoor en wederhoor aanwezig was.
Het enige wat uw programma bood was:

1) interview met volksvertegenwoordigers Van 't Wout en Teeven in een 
kamertje waarbij in het (concept) rapport gebladerd werd, zonder het 
letterlijk te citeren);
2) een soort interview/ show met een politievertegenwoordiger die 
wapens toont (die van krakers afkomstig zouden zijn) zonder daarbij 
enig bewijs van het daadwerkelijk gebruik van die wapens te geven;
3) een rommelige straatreportage waarbij kraakwoordvoerders in beeld 
gebracht worden die voor zover in de uitzending te zien was niet door 
u geconfronteerd zijn met het betreffende Zwartboek Kraken van de VVD 
of delen ervan.

Nergens in de uitzending is er sprake van aantallen, plaatsen e.d. 
van de feiten die in het Concept Zwartboek stonden (hoeveel negatieve 
incidenten zijn er vergeleken met een schatting van het aantal 
woningkraken in Nederland in een bepaalde periode en in een bepaald 
gebied).

Uw uitzending ontbeerde een dergelijke minimale waarheidsvinding en 
moet dus als 'tedensieus' gekenmerkt worden.

Het feit dat het om een ongepubliceerd concept rapport ging en het 
dus publiek oncontroleerbare informatie betrof maakt dat uw 
verslageving even oncontroleerbaar is als de door u gebruikte methode.

Dit is laakbaar en onprofessioneel gedrag.

Ik zal dit schrijven ook naar de verantwoordelijke omroep organisatie 
sturen alsmede aan enkele organisatie die zich bezig houden met de 
ethiek en regels van uw beroep.

Het is spijtig dat ik u in deze zin moet schrijven.

Hoogachtend

Tjebbe van Tijken

===
Geachte heer Van Tijen,

Wat Netwerk, ondanks mijn verzoek, verzuimde te melden, is dat wij 
bezig zijn met het opstellen van een zwartboek. Het getoonde is een 
concept. Helaas heeft men dit in de uitzending niet duidelijk 
gemaakt. Zodra het boek voltooid is, is het uiteraard openbaar en 
voor iedereen beschikbaar. Ik heb hier overigens niet eerder een mail 
van u over ontvangen, vandaar het late antwoord.

Met vriendelijke groet,

Bas van 't Wout
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).