www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Klimaatactivist op internet [met correcte link]
jo van der spek on Thu, 21 Aug 2008 18:03:30 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Klimaatactivist op internet [met correcte link]


Klimaatactivist in de politiek nu ook op internet

http://m2m.streamtime.org/index.php/2008/bluf-revenge-open-publishing/


Amsterdam 20 augustus 2008


Aan alle uitgebiechte vaders en moeders.

Waarom hebben wij het boek van Wijnand Duyvendak op internet gezet?

We vinden het best wel een goed boek. Een echte Wijnand, soms zoals we 
hem kennen van vroeger. Maar ook wel een beetje saaier. Geen plaatjes en 
weinig te

lachen.
Wijnand Duyvendak wil een breed maatschappelijk debat, want hij wil 
aktie tegen klimaatverandering. “Er is lang genoeg voortgemodderd. We 
hebben haast. Het is

tijd voor de doorbraak. Wie doet er mee?”

Wij wel hoor.

Bij zijn aftocht als kamerlid deed Wijnand een oproep aan 
oud-aktievoerders uit de jaren 80 om zich, net als hij, te verantwoorden.
Wij, de Wraak van Bluf!, willen hem niet in de weg staan. Vandaar dat 
wij hier verantwoorden waarom we zijn boek op internet hebben gezet.

- ter bevordering van het brede debat, ook voor mensen die EU14,95, niet 
kunnen of willen betalen.
- om de snelheid te dienen, waarmee de tekst beschikbaar komt en het 
debat zijn loop kan nemen. Haast is haast.
- omdat het klimaatvriendelijk is. Je hoeft alleen maar uit te printen 
wat je van belang vindt.

Dit is het signaal dat wij als consument willen geven.

Maar mag dat wel? Ja, dat mag volgens de wet van Kees Schuyt, die zegt 
dat burgerlijke ongehoorzaamheid onder andere betekent dat je openlijk 
voor je daden

uitkomt, vooral als je de wet daarbij overtreedt. Wij hebben daar geen 
moeite mee. Kom maar op.

Wij zijn burgers die in actie komen.

Het zou toch een beetje raar zijn als Wijnand bezwaar zou maken tegen 
publicatie van zijn tekst op internet, als je met je schrijfsels een 
breed en open debat teweeg

wil brengen? Radicale openbaarheid, waar Wijnand zo goed in was als 
aktivist, maar als parlementarist door in de problemen is gekomen, is 
voor ons als moderne

media-activisten, een groot goed. Vandaar.

Dit is een maatschappelijke actie.

Ter afronding van deze verantwoording willen wij belijden dat wij graag 
te biecht gaan, maar niet per se bij Wijnand of andere bovengrondse 
media. We zien met lede

ogen aan hoe de media op de man spelen. Net zoals Wijnand bekruipt veel 
activisten van toen het gevoel dat hun ziel te grabbel wordt gegooid op 
de snijtafel van de

media, waar het botte mes regeert.

Laat deze Wraak van Bluf! een troost zijn.

Met dank aan Wijnand voor het ordentelijk afleveren van de copy wensen 
wij u net zulke rode oortjes als wij, bij het lezen van deze onthullende 
bijdrage aan de

mythevorming van de jaren 80. En aan het klimaat natuurlijk.


De Wraak van Bluf!

Inlichtingen bij m2m[at]m2m.streamtime.org


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).