www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] de depressie nabij
merijn on Thu, 28 Aug 2008 15:17:19 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] de depressie nabij


In reactie op posts van Tjebbe en Ravage, hierbij een klein stukje tekst 
van mij. Ik kon het niet laten iets neer te pennen.
Hoop dat nettime toch af en toe als discussieplatform dient en niet 
slechts als verzamelplaats en vacaturelijst voor het creatieve 
bedrijfsleven.

groet,

Merijn
De Depressie Nabij

http://www.flexmens.org/drupal/?q=De_depressie_nabij

Treurnis troef. Terugkomen van vakantie en geconfronteerd worden met een 
land waar de kleinburgerlijke intolerantie van de Telegraaf regeert. 
Jezus. Toegegeven, politiek gezien stond Nederland er al niet erg 
rooskleurig voor, maar dit was beneden alle verwachting. Waarden die je 
als gegeven beschouwt gaan plotseling in rook op. Neem de rel rond 
Duyvendak. Ok, het is een dramatisch blijk van verlies van politieke 
ruggengraat binnen Groenlinks, maar daar blijft het niet bij. Het is nog 
veel dramatischer. Het is een ondergraving van het liberaal 
democratische gedachtegoed waarvan je juist zou mogen verwachten dat die 
door de liberale elite van Groenlinks wordt gekoesterd. Want was het 
niet de liberale filosoof John Locke die in zijn Second Treatise of 
Government argumenteerde dat het volk recht heeft op verzet tegen de 
arbitraire machtsuitoefening van de koning?

Is dat niet precies wat de actie van Duyvendak behelste? De inbraak bij 
het ministerie om te laten zien dat de overheid op illegitieme wijze 
haar macht misbruikte (aangenomen dat de overheid ook op legitieme wijze 
haar macht kan misbruiken) om kerncentrales te bouwen? Over Locke moet 
gezegd worden dat de man verre van links was, maar een exponent van de 
groeiende macht van de Engelse bourgeoisie en vervent verdediger van het 
recht op eigendom. Lieveling van VVD'ers en D66'ers. Het filosofisch 
werk van Locke vormt een van de fundamenten van de liberaaldemocratische 
rechtsstaat. Let wel, Locke schreef zijn stukken in de 17e eeuw. Halsema 
en Duyvendak, in samenwerking met de Telegraaf, met hun uitspraak dat 
politieke actie alleen binnen de huidige legale orde acceptabel is, 
brengen ons grof gezegd meer dan 300 jaar terug in de tijd.

Dat het wordt links in Groenlinks weinig meer te betekenen heeft, was al 
langer duidelijk. Sinds de overgang op een meer liberale koers die 
Halsema inzette met de publicatie van Vrijheid Eerlijk Delen, is de 
partij steeds meer op de Groene vleugel van D66 gaan lijken. Maar als je 
zelfs de liberalen niet meer kan vertrouwen om hun liberale principes na 
te leven, dan is er echt reden tot zorg, of paniek. Een soort van 
duizeligheid maakt zich van je meester, opeens heb je het gevoel alsof 
ons verdwaasde koude kikkerlandje elk moment kan omslaan in een 
totalitaire kleinburgerlijke dictatuur. De bodem lijkt onder ons 
weggeslagen.

Het woord activist is een besmet begrip geworden. Was dat het eerder 
natuurlijk al in de kolommen van de Telegraaf, nu lijkt het zich 
verspreid te hebben naar de rest van de maatschappij. Duyvendak, de 
parlementariër met een besmet ‘activistisch verleden’, het is bijna 
alsof je deelgenomen hebt aan een terreurgroep. Enige vorm van directe 
actie wordt daarbij gelijk aan een ondemocratische terreurdaad. Wie ben 
jij om je tegen de zwijgende, stemmende meerderheid te verzetten? Vreemd 
genoeg krijgen de neo-nazi’s van Voorpost die Duyvendak op een 
taartactie trakteren, een paginagroot interview in de Pers als beloning. 
Het vandaliseren van Joodse graven en hun fascistische denkbeelden 
lijken in het huidige tijdperk meer legitiem dan Duyvendak zijn pogingen 
om de regering tot openheid te dwingen over haar kernenergie ambities.

Dat was afgelopen maandag, 25 augustus. Nog lang niet daarvan bekomen, 
zie ik op het journaal de aankondiging van het voorstel tot een 
kraakverbod voorbijkomen. Philip Freriks uit tot drie keer aan toe de 
woorden "Oost-Europese krakers" vaak gevolgd door de toevoeging 
gewelddadig. Op de achtergrond draaien beelden van een zeer gewelddadige 
ontruiming in de jaren ’80 en een aantal zwart geklede krakers in het 
heden, die heldhaftig met verfballonnetjes gooien - het contrast is 
eigenlijk veelzeggend, maar de algemene impressie is voor onoplettende 
kijker er een van algemene criminalisering. In mijn ervaring is de 
Oost-Europese "vijfde kolonne" in de kraakbeweging een aanwezig maar 
toch klein verschijnsel. Van conservatieve, xenofobische types als Jan 
ten Hoopen mag je dat soort dingen verwachten. Maar zo’n naakte 
tentoonspreiding van buitenlanderhaat in relatie tot de kraakbeweging 
had ik eerlijk gezegd niet op het journaal verwacht. Een beetje, een 
suggestieve hint of ondertoon, ok. Journalistieke principes zoals hoor 
en wederhoor lijken niet meer van toepassing. Een paar 'lieve' krakers 
worden weliswaar geïnterviewd, maar er wordt zorgvuldig bij vermeld dat 
het hier om een minderheid gaat, in vergelijking met de dreigende zwart 
geklede massa's. Krakers mogen zich zo bij het rijtje van exotische 
bedreigingen voegen die de Nederlandse volksaard niet meer kan en mag 
tolereren.

In gesprek met vrienden duikt meerdere malen het woord tijdsbeeld op. 
Activisme, kraken, linkse politici of een inhoudelijke sterke 
journalistiek; het is niet noodzakelijkerwijs allemaal met elkaar 
verbonden, maar het zijn fenomenen die niet meer bij deze tijd lijken te 
passen. Om als twintiger bevangen te worden door een gevoel van 
nostalgie is misschien een tijdelijk effect van een naderende depressie, 
die uiteindelijk weer zal overwaaien. Laten we het hopen.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).