www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Lex Wouterloot: Oefeningen voor het Plantaardig Bewind
Geert Lovink on Tue, 2 Sep 2008 21:49:30 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Lex Wouterloot: Oefeningen voor het Plantaardig Bewind


Oefeningen voor het Plantaardig Bewind
Sculpturen en foto's van Lex Wouterloot

IISG, 29 augustus - 7 november 2008

http://www.iisg.nl/news/wouterloot.php

We leven in een omgeving die steeds kunstmatiger wordt. De 
verbeelding is aan de macht. Gerealiseerde architectuur wedijvert met 
3-D presentatie waarmee die aan de man gebracht is. De particulier 
triomfeert in zijn domein over de natuur door voor- en achtertuin om 
te vormen tot een plavuizen vloer. Ons praktische cultuurideaal is 
een woestijn van asfalt, beton en baksteen. De tuinsteden zijn 
gedegradeerd tot bewoonde bermen. Bomen moeten het ontgelden omdat ze 
met hun wortels het straatprofiel ondermijnen. De wilde planten die 
zich ondanks dit geweld in de stedelijke omgeving weten te handhaven 
zijn me in de loop der tijd steeds meer gaan boeien.

Het opschieten van onkruid tussen de sierbestrating beschouw ik als 
een teken van hoop. Wilde planten zijn voor mij tot zowel een 
intellectuele als een artistieke inspiratiebron geworden. De 
sculpturen op de expositie 'Oefeningen voor het Plantaardig Bewind' 
zijn geënt op de veelvormingheid van de plantenwereld. Het zijn 
aanzetten tot de studie van scheuten, wortels, stengels, zaden, 
stampers, bladeren, bloemen en wat dies meer zij. Werk van een 
botanische leek gemaakt in het perspectief van de onontkoombare 
overwoekering van een decadent stadslandschap. Oefeningen in de 
beschouwing van pollen opschietend gewas, de conceptie van 
ongeregelde zadenbanken, het schetsen van wilde groeisels.

Een ecologische kwaliteit van deze sculpturen is dat het hout waarvan 
ze gemaakt zijn afkomstig is uit de containers, de afvalbakken en de 
hopen grof vuil die in Amsterdam overal te vinden zijn. Van gezaagd 
hout in standaardmaten is het vuren, eiken en exotisch hardhout 
omgevormd tot objecten die associaties willen oproepen met het 
fantastische van de plantenwereld. Deze beproeving van de 
mogelijkheden van afvalhout voerde me in gedachten terug naar mijn 
schooltijd waarin de creativiteit van de jeugd werd gestimuleerd door 
het 'werken met waardeloos materiaal'.

Naast de houten sculpturen zijn er afdrukken van dia’s van 
etalagepoppen te zien. De beeldmeditaties op de vormenrijkdom van de 
flora worden gepresenteerd tegen de achtergrond van foto’s van de 
naakte modelmens, zoals die in etalages en op straat in Istanbul en 
Amsterdam verschijnt. Groteske spiegelbeelden van de plasticmens die 
zichzelf van modeseizoen tot modeseizoen naar eigen beeld en 
gelijkenis herschept tot die er bij neervalt. De etalagepop als 
aanstormend toonbeeld en treurig zwerfvuil. Gestalten gedoemd om 
overgroeid te worden en te vervagen.

Lex Wouterloot (1956) studeerde sociologie. Als zoon van een 
amateurfotograaf groeide hij op tussen vergrotingapparatuur en 
camera’s. De neiging om sculpturen te maken manifesteerde zich al op 
jonge leeftijd. De techniek van het houtbewerken leerde hij op de 
timmerclub in het buurthuis. Als beeldhouwer is hij autodidact. 
Mediatheoretisch activiteit ontplooide hij als medewerker van BILWET. 
Sinds enige jaren assisteert hij bij het beheer van Natuurtuin De 
Wiedijk in Osdorp.

Lex Wouterloot
lexwout {AT} xs4all.nl
Tentoonstelling Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam
maandag t/m vrijdag van 9:00 - 17:00 uur


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).