www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Twee rondes open voor Digitale Pioniers!
Corline van Es on Tue, 9 Sep 2008 15:05:07 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Twee rondes open voor Digitale Pioniers!


Beste nettimers,
Daar zijn we weer met twee mogelijkheden voor projecten.
Hartelijke groeten
Corline van Es


Digitale Pioniers: ronde 'Open' en ronde eParticipatie

Op 8 september zijn twee nieuwe rondes Digitale Pioniers van start 
gegaan. Een “normale” Digitale Pioniers Ronde 16 met het thema Open 
en, daarnaast ook een eParticipatie ronde. Je kunt je aanvraag nu 
indienen, voor het eerst online. Meer informatie over de 
aanvraagprocedure vind je op http://www.digitalepioniers.nl/Aanvraag/Ronde16 
 en http://www.digitalepioniers.nl/Aanvraag/RondeEP. Als je vóór 26 
september indient, kun je feedback krijgen op je aanvraag. Beide 
rondes sluiten op 10 oktober. Let op je kan je projectvoorstel slechts 
voor een van deze twee rondes indienen. Kijk daarom goed naar de 
onderwerpen van de twee rondes voordat je een keuze voor een van de 
twee rondes maakt.

Ronde 16: Open

Het thema van ronde 16 is 'Open'. Digitale Pioniers is op zoek naar 
innovatieve internet projecten die open principes concreet kunnen 
toepassen. Wikipedia en open source software laten zien hoe vrije 
content en software, tot stand gekomen door de collaboratieve 
bijdragen van niet-professionals, een succesvol alternatief bieden op 
oude, gesloten modellen voor innovatie. Open standaarden stimuleren de 
uitwisselbaarheid van verschillende hard- en software onderdelen en 
open licenties maken het de gebruiker makkelijk om content te 
hergebruiken. Google lanceerde een set API’s met OpenSocial, zodat 
ontwikkelaars sociale applicaties kunnen bouwen. Met OpenID kun je via 
een digitale identiteit op meerdere diensten inloggen. MIT bracht al 
haar cursusmateriaal open online. Met Blender, een open source 
programma voor het maken van 3D animatie, lukte het om de eerste open 
source film Big Buck Bunny te maken. De community is nu bezig met het 
maken van een open game. Kortom, we zien dat openheid als principe of 
werkwijze steeds meer haar weg naar domeinen als de kunsten, 
mediaproductie en -distributie, wetenschap en educatie weet te vinden. 
Voor inspiratie bij het aanvragen verwijzen wij tenslotte naar de wiki 
van de peer 2 peer foundation <http://p2pfoundation.net/Category:Open> 
waarin een indrukwekkend overzicht van bestaande initiativen en 
projecten die open als leidraad voor hun activiteiten gebruiken 
verzameld is: “Open everything”?

Meer informatie over en de leidraad voor ronde 16 van de Digitale 
Pioniers Regeling vind je op http://www.digitalepioniers.nl/Aanvraag/Ronde16 
. Het Online Aanvraagformulier vind je op https://aanvraag.digitalepioniers.nl/ronde16 
. Voor vragen over de regeling zijn wij via info {AT} digitalepioniers.nl 
en op 020-5756720 bereikbaar.

Ronde eParticipatie: Laat zien hoe het beter kan!

Parallel aan ronde 16 is ook een speciale eParticipate ronde open voor 
projectvoorstellen. We constateren dat de relatie tussen burger en 
overheid aan het veranderen is geslagen. Burgers zijn niet langer 
passieve doelgroepen van overheidsbeleid, maar worden actiever en 
mondiger. Ze mobiliseren rond politieke onderwerpen, discussiëren over 
het functioneren van de overheid en geven mede vorm aan beleid dat hen 
aangaat. Internettoepassingen spelen in dit proces op allerlei 
manieren een faciliterende rol. We zien veel initiatieven ontstaan die 
bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening door de overheid. 
Of de participatie van burgers bij politieke of beleidskwesties 
vergroten en daarmee het functioneren van de democratie verbeteren. 
Maar dat kan nog veel beter: De overheid ontplooit vele initiatieven, 
maar treedt in deze ronde naar de achtergrond. Alle ruimte is nu voor 
maatschappelijke eParticipatieinitiatieven. Er ligt kortom een 
uitnodiging: laat maar zien dat het beter kan!

Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) willen we eParticipatie projecten en eParticipatie Plus 
projecten ondersteunen. Het eerste type project omvat een initiatief 
van burgers die zonder actieve medewerking van een overheidsinstantie 
een dienst of toepassing ontwikkelen die bijdraagt aan verbetering van 
de dienstverlening van overheden aan burgers of het functioneren van 
het democratisch bestel. Hiervoor is een maximale ondersteuning van 
20.000 euro beschikbaar. Het eParticipatie Plusproject, waarvoor we 
maximaal 30.000 euro ondersteuning verstrekken, is een 
eParticipatieproject waarbij een overheidsinstantie actief meewerkt 
door informatie aan te leveren, door aan de slag te gaan met de 
informatie die het project oplevert of door samen met de 
maatschappelijke partij het project uit te voeren.

Meer informatie over en de leidraad voor de eParticipatie ronde van de 
Digitale Pioniers Regeling vind je op http://www.digitalepioniers.nl/Aanvraag/RondeEP 
. Het Online Aanvraagformulier vind je op https://aanvraag.digitalepioniers.nl/rondeEP 
. Voor vragen over de regeling zijn wij via info {AT} digitalepioniers.nl 
en op 020-5756720 bereikbaar.


________________________________________

Corline van Es

Kennisland | Knowledgeland
T: +31.20.575.6720 | M: +31.6.26 122 968
www.kennisland.nl <http://www.kennisland.nl/> | www.knowledgeland.org <http://www.knowledgeland.org/ 
 >


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).