www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persbericht: Documentaire- en animatiesector vraagt financi
Titia Vuyk on Thu, 18 Sep 2008 16:35:42 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: Documentaire- en animatiesector vraagt financi ë le injectie


Persbericht 
 
Donderdag 18 september 2008
 
 
Documentaire- en animatiesector vraagt financiële injectie
 
Er liggen concrete plannen klaar die beantwoorden aan de wens van minister
Plasterk om de documentaire- en animatiesector ook in de toekomst aan de top
te houden. Voor deze uitvoering is geld nodig. In zijn documentaire- en
animatiebrief constateert de minister dat het goed gaat met beide sectoren.
Ze produceren ­ ook volgens de minister ­ werk van hoge kwaliteit en staan
internationaal hoog aangeschreven. Tegelijkertijd is de financiering
uitgehold door bezuinigingen bij de Publieke Omroep, het einde van
rechtstreekse overheidssteun aan televisieprogramma¹s en bevriezing van de
budgetten van de fondsen over een reeks van jaren. Onderzoeksbureau
Berenschot stelt vast dat de artistieke animatiesector de aansluiting dreigt
te missen met de commerciële.

De Vereniging van Nederlandse Animatieproducenten, de Beleidsgroep
Documentaire, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds
Nederlandse Culturele Omroepproducties roepen de minister van OCW op de
opgelopen achterstand in te halen. De fondsen vragen voor de animatiesector
een financiële injectie van 1,1 miljoen euro en voor de documentaire 1,6
miljoen euro.

De volledige reactie op de beleidsbrief van de minister is te vinden op de
websites van de fondsen: http://www.filmfonds.nl/ en
http://www.stimuleringsfonds.nl.
 
Noot voor de redactie (niet ter publicatie):
Meer informatie
Nederlands Fonds voor de Film: Jonathan Mees, 020-5707681 j.mees {AT} filmfund.nl
Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties: Titia Vuyk,
020-6233901 titia.vuyk {AT} stimuleringsfonds.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).