www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persbericht: Winnaar Ding! Game prijs
Stimuleringsfonds on Thu, 2 Oct 2008 11:10:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persbericht: Winnaar Ding! Game prijs
Persbericht


Vrijdag 26 september 2008

Ding! Game prijs voor Stedelijk Museum en Submarine
Stimuleringsfonds en Fonds BKVB kondigen subsidies voor games aan

Het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en het 
Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst hebben op 26 
september de Ding! Prijs voor artistieke ontwikkeling games 
uitgereikt aan het Stedelijk Museum Amsterdam en SubmarineChannel, 
een platform voor digitale beeldcultuur.

Zij ontvingen de prijs voor A Split Second, een gezamenlijk plan om 
een autonome game te ontwikkelen waarbij het willekeurige 
beslissingsmoment een rol speelt. Het Stedelijk Museum en Submarine 
zullen hiertoe een werkgroep van kunstenaars en gamedesigners 
begeleiden om zowel vanuit een kunsthistorische context als vanuit de 
geschiedenis van het gamedesign te reflecteren op vragen over inhoud 
en perceptie van kunst en games.
De jury prijst het intellectuele niveau van de vraagstelling van het 
winnende plan en is zeer benieuwd naar de uitkomst. Met deze 
toekenning hoopt de jury dat de prijs niet alleen ten goede komt aan 
de realisatie van het plan voor A Split Second, maar daarnaast door 
een grote groep kunstenaars en gamedesigners zal worden opgevat als 
een blijvende uitnodiging tot samenwerking.

De prijs, die is uitgereikt tijdens PICNIC ’08, is een initiatief van 
de beide fondsen en Virtueel Platform, expertisecentrum voor e- 
cultuur. Het is een aanzet tot de ontwikkeling van games met een 
artistieke meerwaarde. Kunstenaars, gamedesigners en/of instellingen 
konden plannen indienen om mee te dingen. De initiatiefnemers van 
deze prijs zijn ervan overtuigd dat gaming een belangrijk nieuw 
medium is, waarvan de artistieke mogelijkheden nog onvoldoende worden 
benut.

Aan de prijs is een bedrag van € 50.000 verbonden. De prijs is 
bedoeld als stimulans, maar ook om de interesse tot samenwerking 
onder kunstenaars en gamedesigners te peilen. Het flinke aantal 
inzendingen - twintig binnen een kort tijdsbestek – en de kwaliteit 
van de ingediende voorstellen hebben het Fonds BKVB en het 
Stimuleringsfonds er toe laten besluiten om op de ingeslagen weg 
verder te gaan. Beide fondsen onderschrijven daarmee het standpunt 
van de jury, die genoeg potentie ziet om de conceptuele kant van 
gameontwikkeling in Nederland te verstevigen en zelfs denkt dat ons 
land zich daarin zou kunnen onderscheiden. Het Fonds BKVB en het 
Stimuleringsfonds zullen op korte termijn een gezamenlijke 
subsidieregeling starten om de ontwikkeling van games met een 
artistieke meerwaarde te blijven bevorderen. Hiervoor stellen de 
betreffende fondsen en het ministerie van OCW een bedrag van 1 
miljoen euro beschikbaar. Deze subsidie zal in opzet vergelijkbaar 
zijn met het succesvolle TAX-videoclipfonds, waarbinnen beide fondsen 
eveneens samenwerken.


Noot voor de pers:
Voor meer informatie:
Mirjam Beerman, hoofd publiciteit Fonds BKVB, tel 020 5231590 / 
mbeerman {AT} fonds bkvb.nl
Titia Vuyk, Stimuleringsfonds Nederlands Culturele Omroepproducties, 
tel 020 6233901 / titia.vuyk {AT} stimuleringsfonds.nl

Het juryrapport zal vanaf maandag 29 september op de website van het 
Stimuleringsfonds staan.

Website Stimuleringsfonds >>
Website Fonds BKVB >>
Website Virtueel Platform >>
Website Stedelijk Museum Amsterdam >>
Website Submarine >>
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).