www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Laatste aflevering Visual Foreign Correspondents
Marieke Istha on Mon, 3 Nov 2008 13:06:11 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Laatste aflevering Visual Foreign Correspondents


Visual Foreign Correspondents presenteert: Aflevering 11
Datum: 05-11-2008/ 05-12-2008
Angela Detanico and Rafael Lain, Brazilië met World Justified (left, 
centre, right) (2004-2008)

In samenwerking met De Geglobaliseerde Glazen Bol het internationaal 
debatprogramma in de Balie presenteert Visual Foreign Correspondents de 
elfde en tevens laatste aflevering van een maandelijkse serie 
audiovisuele kunstwerken voor het publieke scherm. Visual Foreign 
Correspondents vraagt elf gerenommeerde kunstenaars wereldwijd hun 
persoonlijke visie op de actualiteiten te geven aan de bewoners en 
bezoekers van Amsterdam. De kunstenaars maken hun bijdrage voor een 
groot scherm in de publieke ruimte en online. Het scherm wordt als een 
raam waarin de toeschouwer een glimp van een andere wereld en een ander 
perspectief kan opvangen.

In het nauwe gebied tussen grafisch ontwerpen en beeldende kunst, in een 
intense en gedreven samenwerking, hebben Angela Detanico en Rafael Lain 
een praktijk ontwikkeld waarin zij op een speelse manier bezig zijn met 
het ontwrichten van betekenis. Aan de ene kant is hun beeldtaal direct 
voor ons herkenbaar, aangezien het gebruik maakt van de alledaagse taal 
van de informatie technologie. Aan de andere kant, is deze directheid 
misschien bedrieglijk, want als de taal van het informatie tijdperk hun 
gereedschap is, dan lukt het hun met humor de verleiding van het medium 
te weerstaan. In plaats van te vertrouwen op een almaar complexer 
wordende technologie, combineert hun werk kernachtigheid met een 
indrukwekkende eruditie wat zichtbaar wordt door middel van een serie 
van gelaagde en culturele referenties gecombineerd met algemene, 
historische en filosofische associaties.
‘World Justified (left, centre, right) (2004-2008) is het voorbeeld van 
hun schijnbare eenvoud, spottend met tegelijkertijd scherp 
sociaal-politieke commentaar. Het gebruikt de logica van de 
woordprocessor waarbij het op een speelse manier de functie van het 
uitlijnen van tekst laat toepassen op de geopolitieke wereld.
Anders dan eerdere kunstenaars die cartografie gebruiken om hun ideeën 
uit te drukken, verwijst de manipulatie van de wereldkaart door Detanico 
en Lain, niet naar de noord-zuid tweedeling van macht, noch een 
indetificatie met de kwetsbaarheid en absurditeit van culturele en 
politieke condities, of zelfs de tegenstellingen binnen nationalistische 
gedachtegoed en economische ellende.
Het verhaal van Detanico en Lain is dat van globalisering, waar 
communicatie technologie, juist de taal waarin de ironische lading van 
het werk ligt, transcontinentaal is. Bovendien is het de wereld waarin 
het duo als kunstenaars leeft, een wereld van alsmaar toenemende 
internationale biënnales, van onophoudelijk reizen, van ‘niet-plaatsen’ 
waar locale kenmerken verdwenen zijn, een wereld van continentale 
verschuivingen.
Alhoewel het conceptueel steunt op een diversiteit aan platforms, een 
natuurlijk gevolg van de verscheidenheid aan media die het werk zelf 
ondersteunt, wordt het werk bepaald door hun specifieke historische en 
politieke context. Het gaat hier niet om een verontschuldiging voor 
globalisering, in tegendeel, de kern is onderscheiding met de door de 
kunst gegeven mogelijkheden in productie, verspreiding en ontvangst.

Naar aanleiding van de opdracht van VFC, werd World Justified bewerkt 
tot een geanimeerde videoloop. In deze nieuwe context krijgt het nog een 
verdere mogelijke lezing, vanuit de optiek van de wereldwijde financiële 
‘meltdown’ waarin we ons op dit moment bevinden. Een verbonden wereld 
waar een minieme locale turbulentie een algehele verandering in 
samenhang van de hele globe teweeg brengt.

Het werk zal gepresenteerd worden in de Balie tijdens het internationaal 
debatprogramma van De Geglobaliseerde Glazen Bol over de toekomst van de 
internationale gemeenschap. Meer Informatie http://www.debalie.nl. Het 
thema deze maand zijn de opkomende economieën en de veranderingen die 
zij teweeg brengen op nationaal en internationaal gebied. Daarna zal het 
een maand lang, elke avond te zien blijven op publieke schermen aan het 
Baliegebouw en op het Contemporary Art Screen op de Zuidas, Amsterdam. 
Verder maakte het project deel uit van het Urban Screen Festival in 
Melbourne.

Op de website van VFC wordt het werk uitgebreid toegelicht met 
achtergrond informatie en een interview met de maker, verder zijn er 
interactiemogelijkheden en zijn de vorige afleveringen te zien.

Ook is het werk te zien als deel van de visuele opiniepagina Oog, een 
opinieplatform in de Volkskrant online waar kunstenaars wekelijks hun 
visie geven op onderwerpen in de actualiteit.

Scherm Locaties:
De Balie: Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam: http://www.debalie.nl
CASZ: Zuidplein, Amsterdam: http://www.caszuidas.nl
Urban Screen Festival Melbourne: http://www.urbanscreens08.net
OOG: http://www.volkskrant.nl/oog

Aan Visual Foreign Correspondents werken mee:
Artistieke leiding: Nanette Hoogslag
Redactie: Annet Dekker, David Garcia, Nat Muller, Petra Heck en Eric 
Kluitenberg

Visual Foreign Correspondents is een samenwerking tussen De Stichting 
Visuele Correspondenten, De Balie en Het Nederlands Instituut voor 
Mediakunst.

Visual Foreign Correspondents is mogelijk gemaakt door het Amsterdamse 
Fonds voor de Kunsten, VSB, Prins Bernhard Cultuurfonds, De Balie en het 
Nederlands Instituut voor Mediakunst

www.visualcorrespondents.com
info {AT} visualcorrespondents.com

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).