www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Metareporter: Over Nieuwe Media in het Nieuws - project van
Esther Weltevrede on Tue, 4 Nov 2008 15:21:06 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Metareporter: Over Nieuwe Media in het Nieuws - project van Nieuwe Media UvA


"Quis custodiet ipsos custodes?"

Wie zal de bewakers bewaken? We krijgen in ons dagelijks leven steeds
vaker te maken
met nieuwe media en het is dan ook niet verwonderlijk dat de pers er
regelmatig over
schrijft. Metareporter probeert te achterhalen hoe, waarom, waar en
wanneer er in deze
'oude' media over nieuwe media geschreven wordt en stelt hier
kritische vragen bij.
Metareporter is een blog over de representatie van nieuwe media in de
gevestigde
Nederlandse pers. De intentie van deze blog is tweeledig. Ten eerste
archiveren we alle
artikelen over nieuwe media in een database en voorzien we ze van
tags. Ten tweede
worden gevonden artikelen onderworpen aan een kritische analyse.

Hoe belangrijk is nieuwe media in de geschreven pers? Welke claims
worden er gemaakt
en wat betekent dit voor onze samenleving? Metareporter houdt de pers
kritisch in de
gaten met betrekking tot nieuwe mediaberichtgeving. Studenten Nieuwe
Media van de
Universiteit van Amsterdam observeren deze artikelen en werken enkele
uit in een
verdiepende analyse. Veelal aan de hand van mediatheorieën wordt op deze manier
getracht meer inzicht te geven in een wereld waar nieuwe media een
steeds prominentere
rol inneemt.

Naast de analyses biedt de website een database waarin elk artikel
betreffende nieuwe
media wordt bijgehouden. Zodoende geeft Metareporter inzicht in het
totaalbeeld van
nieuwe mediaberichtgeving in het nieuws. Metareporter vormt een totaal
overzicht van alle
in de Nederlandse pers gepubliceerde artikelen betreffende nieuwe
media. Een database
van artikelen die de bron vormt voor verschillende vormen van analyse.

Doordat alle gepubliceerde artikelen voorzien zijn van inhoudelijke
tags geeft de tagcloud
inzicht in welke nieuwe media onderwerpen in zowel de gehele pers als
de individuele
nieuwsbronnen domineren. Tevens toont het blog welke nieuwsbronnen
veel over nieuwe
media publiceren en welke juist weinig.

In de komende weken zullen op Metareporter analyses verschijnen van
nieuwe media in
het nieuws.

Geïnteresseerd? Bezoek ons online op http://www.metareporter.nl en
http://twitter.com/
metareporter

Met vriendelijke groet,

Metareporter

Contact:
info {AT} metareporter.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).