www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Prijsvraag: Verzin een logo en naam voor dDH's zuinige serv
Boyd Noorda, Socia Media on Thu, 6 Nov 2008 03:50:14 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Prijsvraag: Verzin een logo en naam voor dDH's zuinige server


Hallo,

De server van dDH krijgt binnenkort een nog energie-zuiniger, 
'revolutionaire' opvolger. Zie http://www.ddh.nl/info/server.html
Hulp bij de techniek is overigens nog steeds welkom.

dDH zal haar nieuwe internetserver over enige tijd via een kleine 
publiciteitscampagne presenteren. Dan komt ook het ontwerp als 'open 
source' beschikbaar voor iedereen, om na te bouwen of te verbeteren. 
Alvast een tipje van de sluier opgelicht: De server gaat minder dan 10% 
gebruiken van wat de 'gemiddelde' server verstookt.


	*** Prijsvraag ***

Zo'n zuinige server verdient een eigen logo en naam.
Vandaar een prijsvraag: verzin een duidelijke naam en/of een logo voor 
onze superzuinige internet server.
De prijs: De bedenkers van het beste logo en de beste naam krijgen ieder 
een jaar lang gratis webhosting op de nieuwe server. En uiteraard eeuwige 
roem in de analen van dDH!
Sluiting prijsvraag: 17 november 2008. Dan beoordelen een aantal 
deelnemers van dDH de inzendingen.

Stuur deze oproep door naar creativelingen die je kent!


	*** Het logo ***

Het belangrijkste is het logo of kleine banner:
Een beeldmerk dat een symbool vormt voor een energiebesparende internet 
server.
Moet ook bruikbaar zijn als klein logo, voor op webpagina's.
Abstract of 'realistisch', het mag allebij.
Het logo zal worden gebruikt in de publiciteit en op de dDH website. Maar 
ook de andere websites die op de dDH server draaien, mogen het logo 
plaatsen. En misschien wordt het wel een beeldmerk voor zuinige servers 
...

Het ideaalbeeld: een logo dat zeer herkenbaar is en op één of andere 
manier zuinigheid, bescheidenheid en/of 'het nemen van 
verantwoordelijkheid' uitstraalt.
De energiebesparing van de server zit overigens niet alleen in de 
'hardware', het zuinige doosje. Ook wat er in dat doosje gebeurt is 
'zuinig'. Er wordt, op een nieuwe manier, voor gezorgd dat het doosje zo 
weinig mogelijk energie verspilt aan overbodige zaken.
De nadruk ligt dus op energiebesparing, niet op groene energie ofzo (al 
zal onze server wel groen gehost worden). Eco-energie symbolen zoals een 
windmolen vallen dus af.

Dat laatste betekent geen afwijzing van groene energie en ook niet van CO2-
compensatie, integendeel. Maar deze server appeleert gewoon aan onze 
voorliggende, eerste verantwoordelijkheid: In elk energie- en 
klimaatscenario moeten we altijd beginnen met mega-energiebesparing en dat 
kan nu al, kijk maar.

Nog wat kreten en concepten om de inspiratie op gang te helpen:

Ondeugend mag en 'luiheid' is goed.
Eigen initiatief in energiebesparing.
Doosje/miertje dat, slim, anders en zuinig, z'n werk doet in het grote 
grijze netwerk (internet).
Een abstracte variant op de thermische foto's, waarbij onze server een 
koele, relaxte, maar belangrijke plek is in het oververhitte internet.
Een karikatuur of diertje, dat bijv. via een atribuut iets uitbeelt.
dDH draait Linux, dus de Linux mascotte (de puinguin 'Tux', zie ook 
onderaan http://ddh.nl ) mag een rol spelen (niet de hoofdrol) of een 
functie hebben. Maar het gaat dus om zuinig, niet om Linux.

Bel 070-3654124, mail zuinigeserver {AT} ddh.nl voor 17 november.
Goed idee, maar je kunt niet tekenen? Ook welkom!


	*** De naam ***

De naam moet ook zuinigheid en bescheidenheid, maar misschien ook 
'luiheid' of slimheid verwoorden.
Kort, maar meer dan één woord mag. Kwinkslag is ook goed.
Liefst Engels. Maar een goede naam uit andere taal mag ook, als dat niet 
te veel uitleg vraagt.
Een goede naam die ook nog als domein beschikbaar is, komt van pas: dat 
domein wordt dan de plek met de info over de zuinige server.

De naam zou in het logo opgenomen kunnen worden, maar dat is geen 
voorwaarde. 

Verder dient de naam als officiele naam op het internet en die wordt 
vooral gezien door andere beheerders. De naam kan hen dus een hint geven 
:)

Roept u maar: Bel 070-3654124, mail zuinigeserver {AT} ddh.nl voor 17 november.


Link naar de prijsvraag: http://ddh.nl/prijsvraag
Meer over het hoe en waarom: http://ddh.nl/info/klimaat.html
Meer over voortgang met de server: http://ddh.nl/info/server.html
Linux beheerders en programmeurs: we hebben nog wat hulp nodig bij dit 
project!
Hulp bij de (klimaat)publiciteit voor dit project is ook welkom.
dDH is een onafhankelijk internet platform, meer op http://ddh.nl/info

Financiële steun: Giro 4531084 van 'Stichting Digitaal Den Haag' te Den 
Haag. Vermeldt: nieuwe server.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).