www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Reminder: By-Pass Everyday Life and Contemporary Urbanism i
Eric Kluitenberg on Fri, 7 Nov 2008 16:15:22 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Reminder: By-Pass Everyday Life and Contemporary Urbanism in India and China, 15 november in De Balie, Amsterdam, 10 - 17.00 uur


R  E  M  I  N  D  E  R

(English info below)

By-Pass

Hedendaags urbanisme en het alledaagse in India en China

Internationaal Symposium
www.debalie.nl/bypass

De Balie, Amsterdam
Zaterdag 15 November
Tijd | 10.00 - 17.00 uur
Entree | € 17,50 / 12,50 (inclusief lunch)

Voor de eerste keer in de geschiedenis leeft de meerderheid van de 
wereldbevolking in steden. Een significant gedeelte van deze 
stedelijke groei vindt plaats in Azië, waar stadsuitbreiding, crisis 
en massamigratie de uitkomst is van een voortdurende economische boom.

By-Pass is een international symposium over stedelijke cultuur en het 
alledaagse in de zich snel transformerende megasteden in India and 
China. Het symposium zal een vooraanstaande groep onderzoekers en 
stadsactivisten bij elkaar brengen om de veranderingen op straatniveau 
te beschrijven. Stedelijke structuren staan continu onder druk door 
‘de Bypass’. De bypass is niet formeel, maar veelomvattender dan de 
informele organisatievormen die altijd al bestaan hebben in steden. De 
Bypass is een tactiek die gebruikt wordt door allerlei stedelijke 
groepen – sloppenwijkbewoners die zelf hun wijk stap voor stap 
opbouwen; straatverkopers en ondernemers die telkens nieuwe netwerken 
van productie en verkoop opzetten; civil society organisaties en 
formele planners die een loopje nemen met beleids- en 
planningsprocessen, private en publieke partijen die zich op tactische 
wijze grond en stedelijke media toe-eigenen waarmee ze de officiële 
manier van doen op de tocht zetten. De betekenis van de Bypass kan 
niet worden geduid door mainstream tegenstellingen als formaliteit en 
informaliteit, legaliteit en illegaliteit, planning en chaos, publiek 
en privaat etc. – het vraagt om een nieuwe creatieve benadering. 
Aziatische steden zijn voor een dergelijke onderzoeksbenadering 
belangrijke bronnen van inspiratie.

Dit symposium zal zich richten op – en onderdompelen in - de 
complexiteit van de Bypass. Dit zal plaatsvinden door een verkenning 
van nieuwe ideeën over incrementalisme, ondernemerschap, piraterij, 
cartografie, netwerken, media-urbanisme de verbeelding van de stad 
door architecten, planologen, historici, geografen en media 
onderzoekers.

By-Pass wordt georganiseerd door De Balie in Amsterdam in samenwerking 
met Sarai in Delhi en CRIT in Mumbai.

Met:
Awadhendra Sharan (Historicus, Delhi), Juan Du 
(Architectuurtheoreticus, University of Hong Kong), Martijn de Waal 
(Media onderzoeker, Amsterdam / University of Groningen), Prasad 
Shetty (CRIT, Mumbai), Ranjani Mazumdar (Filmmaker en theoreticus, 
Delhi), Ravi Sundaram (Sarai, Delhi), Rupali Gupte (Architect, 
Mumbai), Solomon Benjamin (Politicoloog Bangalore / University of 
Toronto), Wing-Shing Tang (Sociaal geograaf, Hong Kong), Rick Dolphijn 
(Uniiversiteit Utrecht),.

Redactie Symposium:
Prasad Shetty (CRIT)
Ravi Sundaram (Sarai)
Merijn Oudenampsen (Stadssocioloog)
Eric Kluitenberg (De Balie)

Rond het symposium is een webdossier samengesteld met meer 
achtergrondinformatie:
www.debalie.nl/bypass

Om kaarten te bestellen zie:
www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=286043

Het symposium is tevens live te volgen via: www.debalie.nl/live

De opnames van het symposium worden achteraf in het webdossier 
beschikbaar gemaakt.

------------------------------------------

Bevestigde Sprekers & biografische informatie:

Awadhendra Sharan is een historicus en Fellow bij het Centre for the 
Study of Developing Societies (Delhi, India). Zijn onderzoekswerk 
verbindt milieuvraagstukken met de stedelijke ruimte, in de context 
van de stad Delhi. Hij werkt ook met Sarai in Delhi en geeft 
gastlezingen bij de School of Planning and Architecture in Delhi en de 
School of Environmental Studies, Delhi University.

Juan Du is Assistant Professor bij de architectuurafdeling van 
University of Hong Kong en hoofd van IDU architecture. Ze onderwijst 
architectuurontwerp en hedendaagse urbanisme. Ze heeft onderwezen en 
gepraktiseerd in de Verenigde Staten, Europa en China en was onder 
meer co-curator van 'Performative-Cities' op de Shenzen - Hong Kong 
Biënnale van 2007.

Prasad Shetty is hoofd van de Collective Research Initiatives Trust 
(CRIT) in Mumbai en werkt ook samen met de Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority. Zijn werk betreft onder meer onderzoek en 
onderwijs over hedendaags Indiaas urbanisme en hij was een urban 
management consultant in India en daarbuiten. Hij heeft een 
cartografie gemaakt van nieuwe urbanisme die tentoongesteld is in 
India, Engeland, Denemarken and Italië. Zijn huidige werk betreft 
onder andere onderzoek naar eigendom en ondernemerspraktijken.

Ranjani Mazumdar is een onafhankelijke filmmaker & Associate Professor 
in Cinema Studies bij de School of Arts & Aesthetics, aan de 
Jawaharlal Nehru universiteit in New Delhi, India. Haar publicaties 
en films richten zich op stedelijke cultuur, populaire film, gender en 
de cinematografische stad. Ze is de auteur van “Bombay Cinema: An 
Archive of the City” (University of Minnesota Press, 2007). Haar 
huidige onderzoek richt zich op globalisering en filmcultuur, film en 
geschiedenis en Bombay als filmstad in de jaren vijftig.

Ravi Sundaram is een Fellow aan het Centre for the Study of Developing 
Societies, Delhi en is een van de oprichters van Sarai, Delhi. Hij 
heeft veel geschreven over de hedendaagse kruising tussen technologie, 
media en de stedelijke ervaring. Hij heeft lesgegeven in de V.S. en 
India; in de lente van 2008 was hij een Fellow van het Sheldon Cullom 
Davis Centre in Princeton University. In Delhi onderwijst hij 
regelmatig aan de School of Planning & Architecture. Zij boek “After 
Media: Pirate Culture and Urban Life” staat op het punt uit te komen 
bij Routledge, London in 2009. Zij huidige werk gaat over stedelijke 
angst.

Rupali Gupte is een architect en urbanist. Ze werkt als Senior 
Lecturer bij het Kamala Raheja Institute of Architecture te Mumbai, en 
staat aan het hoofd van het CRIT te Mumbai. Als stadsonderzoeker heeft 
ze gewerkt in India en Afrika en ze gaf lezingen in Engeland, de V.S. 
en Nederland. Ze heeft recentelijk op Manifesta 7 in Italië werk 
vertoont over de cratagrofie van postindustriële landschappen. Haar 
werk omvat studies naar huizentypes in Mumbai, een semi-fictieve 
geschiedenisroman over het urbanisme van Mumbai en geschriften over de 
tactische infrastructuur van de stad.

Solomon Benjamin is Assistant Professor bij de Department of Political 
Science, University of Toronto. Voordat hij naar Toronto ging, was hij 
stadsonderzoeker die werkte vanuit Bangalore, India. Zijn interesses 
liggen bij de lokale grondpolitiek en betreffen kwesties die 
gerelateerd zijn aan de manier waarop grote zakelijke belangen 
governance in de stad beïnvloeden.

Wing Shing Tang is Associate Professor, Department of Geography, Hong 
Kong Baptist University. Zijn onderzoek focust op stadsontwikkeling en 
planning in Hong Kong en het Chinese binnenland. Huidige 
onderzoeksprojecten zijn onder andere: “land (re)development in Hong 
Kong: the land (re)development regime, hegemonic construction and the 
people”, “utopian urbanism in Hong Kong”, “the geographies of power of 
sustainable development in Hong Kong: an inside-out approach”, “the 
urban revolution in China: meeting Foucault with Gramsci and Lefebvre”.

Martijn de Waal is een onderzoeker van stedelijke en sociale kwesties 
en digitale media bij de Universiteit van Groningen en de Universiteit 
van Amsterdam. Hij schreef onder andere een essay over Chinese 
beeldvorming in de recente anthologie "The Chinese Dream" gepubliceerd 
door de Dynamic City Foundation (Rotterdam / Beijing), herfst 2008.

Rick Dolphijn is assistent professor bij Geesteswetenschappen, 
Universiteit Utrecht, waar hij onderwijst en schrijft over 
communicatietheorie, culturele theorie, wetenschapsfilosofie, 
mediatheorie, taalwetenschappen, kunst en culturele studies. Hij heeft 
steden bezocht en bestudeerd in India en China en heft geschreven over 
Aziatische steden en Deleuziaanse theorie in onder meer 
architectuurtijdschrift Volume.


------------------------

R  E  M  I  N  D  E  R

By-Pass
Everyday Life and Contemporary Urbanism in India and China

International symposium
www.debalie.nl/bypass

De Balie, Amsterdam
Saturday November 15
Time | 10.00 - 17.00 hrs
Admission | € 17,50 / 12,50 (including lunch)


For the first time the majority of the world population today lives in 
cities. A significant part of the new urban expansion in the past 
decade has been in Asia, where urban expansion, crisis and mass 
migration emerged in the context of a boom culture.

By-Pass is an international symposium about urban culture and everyday 
life in the rapidly transforming mega cities of India and China. The 
symposium will bring together a renowned group of scholars and 
practitioners to examine these changes specifically at the ground 
level. Here, urban structures are continuously reconfigured by ‘the 
Bypass’. The bypass is not formal, but at the same time, more than the 
informal forms that have always existed in cities. The Bypass is a 
tactic that is deployed by all kinds of urban groups – slum dwellers 
engaging in incremental development; street level entrepreneurs 
establishing newer networks of production and selling; civil society 
organisations and formal planners short-circuiting policy and planning 
processes, private and governmental agencies employing tactical ways 
to assemble land, urban media forms that disrupt official channels 
etc. The language of the Bypass cannot be articulated through 
mainstream ideas of formality, legality, planning, public etc. - it 
warrants a newer creative engagement. Asian cities offer an important 
site for this engagement.

The symposium will focus on discussing and engaging with the 
complexities of the Bypass. This will be done through an exploration 
of newer ideas on incrementality, entrepreneurship, piracy, mapping, 
networks, media-urbanism and image of the city by architects, 
urbanists, historians, geographers and media scholars.

By-Pass is organised by De Balie in Amsterdam in collaboration with 
Sarai in Delhi and CRIT in Mumbai.


With:
Awadhendra Sharan (Historian, Delhi), Juan Du (Architectural theorist, 
University of Hong Kong), Martijn de Waal (Media scholar, Amsterdam / 
University of Groningen), Prasad Shetty (CRIT, Mumbai), Ranjani 
Mazumdar (Film maker and theoretician, Delhi), Ravi Sundaram (Sarai, 
Delhi), Rupali Gupte (Architect, Mumbai), Solomon Benjamin (Political 
scientist Bangalore / University of Toronto), Wing-Shing Tang (Social 
geographer, Hong Kong), Rick Dolphijn (Utrecht University).

Symposium editors:
Prasad Shetty (CRIT)
Ravi Sundaram (Sarai)
Merijn Oudenampsen (Urban sociologist)
Eric Kluitenberg (De Balie)


A web dossier has been set up for the symposium, which brings together 
various background materials: www.debalie.nl/bypass

To order tickets see:
www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=286043

The symposium can also be followed live via internet at: www.debalie.nl/live

Recordings of the symposium will later be made available in the web 
dosssier.

----------------------------------------------------

Confirmed speakers & biographical information:

Awadhendra Sharan is a historian and Fellow at the Centre for the 
Study of Developing Societies (Delhi, India). His work involves 
research that connects environmental issues to urban space, with 
reference to the city of Delhi. He also works with Sarai, Delhi and 
offers guest lectures at the School of Planning and Architecture, 
Delhi and School of Environmental Studies, Delhi University.

Juan Du is an Assistant Professor at the Department of Architecture, 
University of Hong Kong and Principal of IDU architecture. She teaches 
architectural design and contemporary urban theory. She has practiced 
and taught in the United States, Europe and China and co-curated 
#Performative-Cities” in the 2007 Shenzen - Hong Kong Biennale

Prasad Shetty is an executive member of the Collective Research 
Initiatives Trust, Mumbai and also works with the Mumbai Metropolitan 
Region Development Authority. His work involves research and teaching 
on contemporary Indian urbanism and has been a consulting urban 
management expert in India and abroad. His work on mapping new 
urbanism has been exhibited in India, UK, Denmark and Italy. His 
current work includes research on politics of property and 
entrepreneurial practices.

Ranjani Mazumdar is an Independent Filmmaker & Associate Professor of 
Cinema Studies at the School of Arts & Aesthetics, Jawaharlal Nehru 
University (New Delhi, India). Her publications and films focus on 
urban culture, popular cinema, gender and the cinematic city. She is 
the author of “Bombay Cinema: An Archive of the City” (University of 
Minnesota Press, 2007). Her current research focuses on globalization 
and film culture, film and history and Bombay’s cinematic city in the 
1950s

Ravi Sundaram is a Fellow of the Centre for the Study of Developing 
Societies, Delhi and is one of the initiators of Sarai, Delhi. He has 
written extensively on contemporary intersections of technology, media 
and urban experience. He has taught in the United States and India; in 
Spring of this year he was a Fellow of the Sheldon Cullom Davis Centre 
in Princeton University. In Delhi he is regularly teaches at the 
School of Planning & Architecture. His “After Media: Pirate Culture 
and Urban Life” is due from Routledge, London in 2009. His current 
work is on urban fear.

Rupali Gupte is an architect and urbanist. She works is a Senior 
Lecturer at the Kamala Raheja Institute of Architecture (Mumbai, 
India) and is also an executive member of CRIT, Mumbai. As an urban 
researcher she has worked in India and Africa and lectured at UK, US, 
and the Netherlands. She recently showed a work on mapping post 
industrial landscapes at Manifesta 7: The European Art Biennale in 
Italy, Her works includes studies of housing types in Mumbai, a novel 
on a semi-fictional history of Mumbai’s urbanism and writing on the 
city’s tactical infrastructures.

Solomon Benjamin is an Assistant Professor at the Department of 
Political Science, University of Toronto. Before coming to Toronto, he 
was an urban researcher operating from Bangalore, India. His interests 
lie in the politics of land and tenure and have been working on issues 
relating to the way big business re-shapes city governance.

Wing Shing Tang is Associate Professor, Department of Geography, Hong 
Kong Baptist University. His research focuses on urban (re)development 
and planning in Hong Kong and mainland China. Current research 
projects include “land (re)development in Hong Kong: the land 
(re)development regime, hegemonic construction and the people”, 
“utopian urbanism in Hong Kong”, “the geographies of power of 
sustainable development in Hong Kong: an inside-out approach”, “the 
urban revolution in China: meeting Foucault with Gramsci and Lefebvre”,

Martijn de Waal is a researcher on urban and social issues and digital 
media at the University of Groningen and the University of Amsterdam. 
Contributed an essay on Chinese urban visuality to the recent 
anthology "The Chinese Dream" published by the Dynamic City Foundation 
(Rotterdam / Beijing), Fall 2008.

Rick Dolphijn is assistant professor at Humanities, Utrecht 
University, where he lectures and writes on communication theory, 
cultural theory, philosophy of science, media theory, linguistics, art 
and cultural studies. He has visited and studied cities in China and 
India and has written on Asian urbanism and Deleuzian theory in 
architecture magazine Volume, amongst others.

 
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).