www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Rechtbank stelt Kleintje in gelijk
ravage on Wed, 12 Nov 2008 18:10:59 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Rechtbank stelt Kleintje in gelijk


Rechtbank stelt Kleintje in gelijk

Kleintje Muurkrant heeft maandag het kort geding dat was aangespannen 
door Essence Trainingen, gewonnen. Het blad had kritische artikelen 
geschreven over de cursussen zelfbewustzijn die het bedrijf geeft. 
Volgens de rechtbank is gebruik gemaakt van de vrijheid van 
meningsuiting.

Essence eiste bekendmaking van de identiteit van de schrijvers. 
Daarnaast wilde Essence dat de berichten zouden worden verwijderd. 
Volgens de rechter waren de artikelen weliswaar kritisch, maar is dit 
geen reden om te spreken van onrechtmatige uitlatingen. Essence moet 
nu de proceskosten van Kleintje Muurkrant op zich nemen.

'De artikelen zijn niet nodeloos grievend of beledigend jegens Essence 
c.s. Hoogstens is de inhoud van de artikelen onaangenaam voor de 
zakelijke reputatie van Essence c.s., maar dit is op zichzelf 
onvoldoende reden om te spreken van onrechtmatige uitlatingen', stelt 
de rechter vast in het vonnis.

Daarbij speelt volgens de rechtbank tevens een rol dat de uitlatingen 
zijn gedaan in het kader van een openbaar publiek debat over de waarde 
en gevaren van een bepaalde aangeboden dienst (in dit geval de 
bewustzijnstrainingen van Essence). 'Het gaat immers om het uitdragen 
en onderbouwen van een waardeoordeel in het kader van een publiek 
debat en dus om een mening.'

In vijf artikelen die eind vorig jaar in het Kleintje werden 
gepubliceerd, vertellen deelnemers aan de Essence-trainingen hun 
ervaringen met de Source-methode. Het zou er volgens de auteurs nogal 
hard aan toe te gaan. Leiders zouden deelnemers vaak intimideren en 
confronteren met hun tekortkomingen.

In het artikel 'een Source-traininkje' moesten cursisten hun diepste 
geheimen vertellen aan wildvreemden op straat. Ook kregen zij in 
badkleding te horen of zij sexappeal hadden. Dit alles moest leiden 
tot een positieve herprogrammering van het bewustzijn. Intermediair 
publiceerde een bewerking van een artikel.

Advocaat Kuijpers van Essence eiste dat Kleintje Muurkrant de 
identiteit van de auteurs bekend zou maken en de 'lasterlijke en 
schadelijke' artikelen rectificeren en verwijderen. Vorig jaar verloor 
het Kleintje een ander kort geding tegen advocaat Kuijpers, over 
'lasterlijke' artikelen over hem. Het blad moet nog 45.000 euro 
betalen en is hiertegen in hoger beroep gegaan.

Kleintje Muurkrant was tot voor kort een alternatief maandblad dat in 
Den Bosch en omstreken verscheen. Als gevolg van de eerdere uitspraak 
van de rechtbank, waaruit de verplichting voortkwam om een forse 
schadevergoeding te betalen, zag de redactie van het tijdschrift zich 
afgelopen zomer genoodzaakt haar redactionele werkzaamheden te staken.

meer:
artikelen over Essence: http://www.stelling.nl/landmark
vonnis [pdf]:  
http://www.stelling.nl/divers/VonnisKuijpers_Stelling10nov08.pdf
site Kleintje: http://www.stelling.nl/kleintje


Bron: http://www.ravagedigitaal.org/2008nieuws/november/07/nws.php

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).