www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Amsterdam Vrijhaven; Amsterdam als basis voor de mediakunst
Marieke Istha on Thu, 20 Nov 2008 10:56:22 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Amsterdam Vrijhaven; Amsterdam als basis voor de mediakunst toen en nu


Amsterdam Vrijhaven
Amsterdam als basis voor de mediakunst toen en nu

2 december 2008
Locatie: Nederlands Instituut voor Mediakunst, Keizersgracht 264

Toegang gratis wel reserveren via info {AT} nimk.nl

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk) organiseert in 
samenwerking met Virtueel Platform in het kader van Verleden van 
Nederland, een multimediale campagne over de geschiedenis van Nederland, 
een avondprogramma over Amsterdam als 'vrijhaven'. Het programma zal een 
vergelijking maken tussen de situatie dertig jaar geleden en  dit 
moment. Wat voor rol speelde Amsterdam 30 jaar geleden in het 
(inter)nationale culturele veld; in hoeverre verschilt het 
financiële/economische klimaat met 30 jaar geleden; had dat economische 
klimaat destijds invloed op de (video) kunstenaars die werkten en 
woonden in Amsterdam en wat voor invloed; wat was de rol van Amsterdam 
als mediakunststad tegenover de rest van de wereld, had het een unieke 
positie; wat is de situatie op dit moment; hoe zien we de ontwikkelingen 
in Amsterdam voor de toekomst; hoe verhoudt de kunstwereld zich tot de 
financiële impulsen in de e-cultuur waarin de laatste jaren fors is 
geïnvesteerd en wat zijn de gevolgen voor de mediakunstenaars die nu in 
Amsterdam wonen en werken?

Het programma bestaat uit twee panels met gasten die de situatie van 
vrijhaven toen en nu bespreken

20.00 uur:    Introductie door Rob Perree, publicist

20.30 uur:    Verleden: René Coelho (oprichter MonteVideo), Hedy 
d'Ancona (Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, van 7 november 1989 tot 15 juli 
1994 en heden diverse bestuurlijke functies in het culturele veld), 
Heiner Holtappels (Directeur NIMk)

21.30 uur:    Pauze

21.45 uur:    Heden: Margriet Schavemaker (assistent professor, 
Leerstoelgroep Media en
cultuur, UvA), Willem Velthoven (directeur Mediamatic), Frank Ammerlaan 
(artistiek directeur de Service Garage)

Debatleider: Floor van Spaendonck (directeur Virtueel Platform)

Het NIMk, dat voortkomt uit Stichting MonteVideo, opgericht in 1978 door 
René Coelho, heeft vanaf het begin van het ontstaan van de mediakunst 
een rol gespeeld in het culturele veld, zowel lokaal, nationaal als 
internationaal. Het NIMk zet zich actief in door middel van research en 
presentatie om de vrije ontwikkeling, toepassing, verspreiding van, en 
reflectie op nieuwe technologieën binnen de beeldende kunst te bevorderen.
Virtueel Platform is het expertisecentrum voor e-cultuur en stelt zich 
ten doel om de e-cultuur in Nederland te stimuleren, versterken en 
verbreden zodat innovatie en experiment ruim baan krijgen binnen de 
verschillende culturele sectoren. De activiteiten van Virtueel Platform 
richten zich op het scheppen van een goed klimaat voor de ontwikkeling 
en professionalisering van de e-cultuursector.

Het NIMk en Virtueel Platform achten het noodzakelijk om het belang van 
Amsterdam als vrijhaven te onderzoeken en te zien in welke zin dit de 
vrije ontwikkeling van de mediakunst en e-cultuur sector kan stimuleren.

Links
http://www.nimk.nl
http://www.virtueelplatform.nl
http://www.verledenvannederland.nl

Nederlands Instituut voor Mediakunst
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
http://www.nimk.n

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).