www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] herinnering: melkweg mediaroom, baudelaire in cyberspace
Jan Hiddink on Fri, 21 Nov 2008 11:27:18 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] herinnering: melkweg mediaroom, baudelaire in cyberspace


Baudelaire in Cyberspace

Boekpresentatie door Antoon van den Braembussche en Angelo Vermeulen

Melkweg Mediaroom

Zondag 23 november, open 15.30, aanvang 16.00, entree vrij

Waar horrorfilms als Hostel en internetsites als Rotten.com inspelen op onze diepste sadistische verlangens en emoties, daar kunnen diezelfde media ons juist een gevoel van vrijheid en magie geven. Zo is in de wereld van computer games de verbeelding aan de macht, is op YouTube en MySpace alle ruimte voor persoonlijke expressie, en kan men met de iPod op zak verdwalen in stedelijk escapisme.

Volgens Antoon Van den Braembussche en Angelo Vermeulen is deze tweeslachtigheid exemplarisch voor onze hedendaagse digitale (web)cultuur, die zij in hun boek Baudelaire in Cyberspace (ASP, Brussel) als subliem bestempelen, als een cultuur die zowel angstaanjagend kan zijn als betovering in ons op kan wekken. Het boek bestaat uit tien dialogen waarin zij deze sublieme aard van de digitale (web)cultuur verkennen en daarbij telkens vertrekken vanuit een concreet thema zoals kunst en engagement, geweld in media, de filosofie van computer games en de opmars van de Big Brother-maatschappij.

Beide auteurs presenteren via een geanimeerde duo-presentatie grondbegrippen die aan het boek ten grondslag liggen zoals hypertekst, hypermedialiteit en de malaise in de kunst. Zeer nadrukkelijk komt hierbij het denken als een vorm van flaneren voor het voetlicht, dit alles geïllustreerd aan de hand van beklijvend beeldmateriaal. Na afloop is er gelegenheid tot vragen stellen. Met: Antoon Van den Braembussche (kunstfilosoof en dichter) en Angelo Vermeulen (beeldend kunstenaar, DJ, bioloog en game-expert).
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).